BỘ NGOẠI GIAO*****

Số: 102/2004/LPQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2004

Thư trao đổi giữa Bộ trưởng Bộ Thương mại Việt Nam Trương Đình Tuyển và Bộ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Bạc Hy Lai về việc Việt Nam không áp dụng 3 điều khoản bất lợi đối với Trung Quốc khi vào WTO có hiệu lực từ ngày 07/10/2004./.

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
Nguyễn Hoàng Anh

Ngày 07 tháng 10 năm 2004

Đồng chí Bạc Hy Lai

Bộ trưởng Bộ Thương mại nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

Kính gửi đồng chí,

Tôi rất vui mừng xác nhận đã nhận được thư của đồng chí gửi ngày 07 tháng 10 năm 2004. Tôi xin đại diện Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xác nhận, hai bên chúng ta đã đạt được những thỏa thuận dưới đây:

Phía Trung Quốc hoan nghênh Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) trong thời gian sớm nhất.

Phía Việt Nam bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đối với sự ủng hộ quý báu và kịp thời của phía Trung Quốc.

Phía Trung Quốc cho rằng, những điều khoản dưới đây không phù hợp với nguyên tắc không phân biệt đối xử và nguyên tắc tự do thương mại được nêu ra trong thể chế thương mại đa biên:

- “Tính có thể so sánh được về giá cả khi xác định trợ cấp và phá giá”, > Điều 15;- “Cơ chế tự vệ quá độ đối với sản phẩm đặc định”, > Điều 16;- “Biện pháp hạn chế đặc biệt đối với hàng dệt may”, > đoạn thứ 242.Phía Việt Nam chú ý tới lập trường về các điều khoản kể trên của Trung Quốc trong > và >. Phía Việt Nam cam kết sau khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới sẽ không áp dụng các điều khoản này.

Tôi đồng thời xác nhận, thư của đồng chí và thư trả lời của tôi sẽ trở thành một thỏa thuận giữa hai Chính phủ hai nước chúng ta.

Trân trọng kính chào./.

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trương Đình Tuyển

Ngày 07 tháng 10 năm 2004

Đồng chí Trương Đình Tuyển

Bộ trưởng Bộ Thương mại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Kính gửi đồng chí,

Tôi xin đại diện Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa xác nhận, hai bên chúng ta đã đạt được những thoả thuận sau đây:

Phía Trung Quốc hoan nghênh Việt Nam gia nhập tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) trong thời gian sớm nhất.

Phía Việt Nam bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đối với sự ủng hộ quý báu và kịp thời của phía Trung Quốc.

Phía Trung Quốc cho rằng, những điều khoản dưới đây không phù hợp với nguyên tắc không phân biệt đối xử và nguyên tắc tự do thương mại đã được nêu ra trong thể chế thương mại đa biên:

- “Tính có thể so sánh được về giá cả khi xác định trợ cấp và phá giá”, > Điều 15;- “Cơ chế tự vệ quá độ đối với các sản phẩm đặc định”, > Điều 16;- “Biện pháp hạn chế đặc biệt đối với hàng dệt may”, > đoạn thứ 242.Phía Việt Nam chú ý tới lập trường về các điều khoản kể trên của Trung Quốc trong > và >. Phía Việt Nam cam kết sau khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới sẽ không áp dụng các điều khoản này.

Nếu đồng chí gửi thư trả lời xác nhận, thì bức thư này và bức thư trả lời của đồng chí sẽ trở thành một thoả thuận giữa hai Chính phủ hai nước chúng ta.

Trân trọng kính chào./.

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
NƯỚC CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA

Bạc Hy Lai