Cơ quan Thuế sẽ thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký thuế cũ, đồng thời cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế cho cơ sở kinh doanh theo tên mới, với mã số thuế đã được cấp trước đây.

 

 - Cách thức thực hiện:

+ Trực tiếp tại trụ sở Chi Cục thuế

+ Thông qua hệ thống bưu chính

 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế theo mẫu 08-MST.

>> Xem thêm:  Mẫu tờ khai đăng ký thuế và thủ tục đăng ký thuế mới nhất 2021 ?

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh điều chỉnh theo tên mới (bản sao có chứng thực)- nếu có

+ Giấy chứng nhận đăng ký thuế (bản gốc).

 

-   Số lượng hồ sơ:   01 (bộ)

 - Thời hạn giải quyết:  Cơ quan thuế sẽ cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế cho cơ sở kinh doanh sau 5 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ kê khai bổ sung của cơ sở kinh doanh.

 

 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  

+ Tổ chức

+ Cá nhân

 

>> Xem thêm:  'Tán' gái làm sao cho đúng luật ?

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+         Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi Cục thuế

+         Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi Cục thuế

 

 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính :  Giấy chứng nhận

 - Lệ phí (nếu có):

 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm )

       - Mẫu số 08- MST :  Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế.

 

 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

>> Xem thêm:  Mẫu biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính (Mẫu số 05)

 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+         Luật Quản lý Thuế số 78/2006/QH 11 ngày 29/11/2006

+         Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ

+         Quy định tại Điểm 2.1 Mục II Phần II Thông tư 85/2007/TT-BTC ban hành ngày 18/07/2007

Bộ phận tư vấn pháp luật thuế - Công ty luật Minh Khuê (biên tập)​

>> Xem thêm:  Mẫu tờ khai điều chính, bổ sung thông tin đăng ký thuế (Mẫu 08)