Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc đến công ty Luật Minh Khuê, căn cứ vào thông tin bạn cung cấp xin tư vấn với bạn như sau:

Cơ sở pháp lý:

Luật doanh nghiệp 2014 

Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp 

Nội dung tư vấn :

Công ty chính đã được mở ở KCN Mỹ Xuân, Tân Thành, Bà Rịa. Nay công ty tôi muốn mở văn phòng đại diện có vốn đầu tư nước ngoài 100% ở sài gòn nhưng thuộc lĩnh vực mỹ phẩm thì cần những hồ sơ và thủ tục gì. Mong được nhận câu trả lời của luật sư

Theo quy định của pháp luật doanh nghiệp hiện hành thì ngành nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp, cụ thể như sau:

" Điều 45. Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp

1. Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp."

Theo đó nếu bạn muốn thành lập chi nhánh để kinh doanh một ngành nghề khác thì không được. Trường hợp của bạn thì một là doanh nghiệp của bạn đứng ra bỏ vốn thành lập một công ty TNHH 1 thành viên, chủ sở hữu công ty là doanh nghiệp bạn hiện tại với ngành nghề kinh doanh là thuộc lĩnh vực mỹ phẩm.

>> Xem thêm:  Hướng dẫn thành lập văn phòng đại diện và mức nộp thuế môn bài theo quy định của pháp luật

Trường hợp thứ hai là chủ sở hữu của công ty bạn hiện tại đứng ra thành lập thêm một công ty TNHH 1 Thành viên. 

Tôi muốn hỏi văn phòng luật sư: Tổng công ty tôi ở Hà Nội vẫn duy trì hoạt động , Trong chi nhánh Sài Gòn có một văn phòng đại diện hiện nay Công ty tôi muốn đóng cửa ngưng hoạt động chi nhánh trong Sài Gòn , thì giờ tôi cần làm những thủ tục gì ?, thời gian bao lâu xong thủ tục ? và liên lạc với ai của văn phòng luật để giúp tôi làm những thủ tục đóng cửa văn phong ạ !

 Thủ tục chấm dứt hoạt động của chi nhánh được quy định trong nghị định 78/2015/NĐ-CP cụ thể như sau:

" Điều 60. Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

1. Khi chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

Đối với việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, kèm theo Thông báo phải có các giấy tờ quy định tại Khoản 2 Điều 206 Luật Doanh nghiệp, trong đó quyết định của doanh nghiệp về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện bao gồm quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của chủ sở hữu hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện"

Theo đó hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh bao gồm:

- Thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh theo mẫu ban hành kèm theo thông tư 20/2015/TT-BKH ( phục lục II-23 )

- Quyết định của công ty về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh ( chủ tịch hội đồng thành viên đối với công ty TNHH 2 thành viên, Chủ tịch hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần )

- Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;

- Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động;

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh

- Con dấu của chi nhánh.

>> Xem thêm:  Mẫu công văn báo cáo đặt văn phòng đại diện (Mẫu số 6)

Sau đó bạn sẽ tiến hành nộp hồ sơ tại sở kế hoạch và đầu từ nơi thông báo hoạt động chi nhánh.

Chào anh/chị, Công ty em có trụ sở chính tại Hoa Kì, hiện tại đang muốn đăng kí văn phòng đại diện, chi nhánh ở Việt Nam. Anh/chị có thể cho e biết là thủ tục sẽ mất tối đa trong bao nhiêu ngày và sau khi đăng kí thì người lao động cho chi nhánh đó có được hưởng các quyền lợi như làm việc cho doanh nghiệp nguời Việt hay không (Ví dụ BHXH) Em xin cảm ơn ạ

Thứ nhất về điều kiện để thương nhân nước ngoài thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại Việt Nam được quy định như sau:

" Điều 7. Điều kiện cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện

Thương nhân nước ngoài được cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện khi đáp ứng các điều kiện sau:

1. Thương nhân nước ngoài được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc được pháp luật các quốc gia, vùng lãnh thổ này công nhận;

2. Thương nhân nước ngoài đã hoạt động ít nhất 01 năm, kể từ ngày được thành lập hoặc đăng ký;

3. Trong trường hợp Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài có quy định thời hạn hoạt động thì thời hạn đó phải còn ít nhất là 01 năm tính từ ngày nộp hồ sơ;

4. Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện phải phù hợp với cam kết của Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;

5. Trường hợp nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện không phù hợp với cam kết của Việt Nam hoặc thương nhân nước ngoài không thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, việc thành lập Văn phòng đại diện phải được sự chấp thuận của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ quản lý chuyên ngành (sau đây gọi chung là Bộ trưởng Bộ quản lý chuyên ngành)."

Theo đó điều kiện để có thể thành lập thương nhân nước ngoài tại Việt Nam là thương nhân nước ngoài phải hoạt động ít nhất được 1 năm rồi kể từ ngày được thành lập hoặc đăng ký. Bên cạnh đó đối với trường hợp mà giấy phép hoạt động của thương nhân nước ngoài có thời gian hoạt động thì thời gian hoạt động còn lại phải còn 

>> Xem thêm:  Mẫu đơn đề nghị thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức trọng tài nước ngoài (Mẫu số 03/TP-TTTM)

Về điều kiện thành lập chi nhánh thì được quy định cụ thể như sau:

" Điều 8. Điều kiện cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh

Thương nhân nước ngoài được cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh khi đáp ứng các điều kiện sau:

1. Thương nhân nước ngoài được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc được pháp luật các quốc gia, vùng lãnh thổ này công nhận;

2. Thương nhân nước ngoài đã hoạt động ít nhất 05 năm, kể từ ngày được thành lập hoặc đăng ký;

3. Trong trường hợp Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài có quy định thời hạn hoạt động thì thời hạn đó phải còn ít nhất là 01 năm tính từ ngày nộp hồ sơ;

4. Nội dung hoạt động của Chi nhánh phải phù hợp với cam kết mở cửa thị trường của Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và phù hợp với ngành nghề kinh doanh của thương nhân nước ngoài;

5. Trường hợp nội dung hoạt động của Chi nhánh không phù hợp với cam kết của Việt Nam hoặc thương nhân nước ngoài không thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, việc thành lập Chi nhánh phải được sự chấp thuận của Bộ trưởng Bộ quản lý chuyên ngành."

Theo đó đối với chi nhánh thì điều kiện là thương nhân nước ngoài phải hoạt động được ít nhất được 5 năm rồi và nếu trường hợp giấy phép hoạt động có thời hạn hoạt động thì thời hạn hoạt động còn lại phải còn ít nhất là 1 năm.

Thứ hai về thủ tục thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam như sau:

>> Xem thêm:  Tư vấn thành lập văn phòng đại diện khác tỉnh ?

Hồ thành lập chi nhánh của thương nhân nước ngoài

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh theo mẫu của Bộ Công Thương do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký;

- Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài;

- Văn bản của thương nhân nước ngoài cử/bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh;

- Bản sao báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc tài chính trong năm tài chính gần nhất hoặc giấy tờ có giá trị tương đương do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập cấp hoặc xác nhận, chứng minh sự tồn tại và hoạt động của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất;

- Bản sao Điều lệ hoạt động của Chi nhánh;

- Bản sao hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (nếu là người Việt Nam) hoặc bản sao hộ chiếu (nếu là người nước ngoài) của người đứng đầu Chi nhánh;

- Tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở Chi nhánh bao gồm:

+ Bản sao biên bản ghi nhớ hoặc thỏa thuận thuê địa điểm hoặc bản sao tài liệu chứng minh thương nhân có quyền khai thác, sử dụng địa điểm để đặt trụ sở Chi nhánh;

+ Bản sao tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở Chi nhánh theo quy định tại Điều 28 Nghị định này và quy định pháp luật có liên quan.

>> Xem thêm:  Không thông báo cho cơ quan chức năng khi mở văn phòng đại diện doanh nghiệp bị xử phạt như thế nào ?

Hồ sơ này bạn sẽ nộp ở Bộ Công Thương, sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ của bạn thì Bộ Công Thương sẽ có trách nhiệm cấp giấy phép hoạt động cho bên bạn trong thời hạn 7 ngày.

Hồ sơ thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam:

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện theo mẫu của Bộ Công Thương do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký;

- Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài;

- Văn bản của thương nhân nước ngoài cử/bổ nhiệm người đứng đầu Văn phòng đại diện;

- Bản sao báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc tài chính trong năm tài chính gần nhất hoặc giấy tờ có giá trị tương đương do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập cấp hoặc xác nhận, chứng minh sự tồn tại và hoạt động của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất;

- Bản sao hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (nếu là người Việt Nam) hoặc bản sao hộ chiếu (nếu là người nước ngoài) của người đứng đầu Văn phòng đại diện;

- Tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở Văn phòng đại diện bao gồm:

+ Bản sao biên bản ghi nhớ hoặc thỏa thuận thuê địa điểm hoặc bản sao tài liệu chứng minh thương nhân có quyền khai thác, sử dụng địa điểm để đặt trụ sở Văn phòng đại diện;

+ Bản sao tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở Văn phòng đại diện theo quy định tại Điều 28 Nghị định này và quy định pháp luật có liên quan.

>> Xem thêm:  Thủ tục thành lập văn phòng đại diện khác tỉnh của Công ty TNHH 2 thành viên ?

Hồ sơ này bạn sẽ lập ở sở công thương, sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ của bạn thì sở công thương sẽ tiến hành cấp giấy phép hoạt động của bên bạn trong thời hạn 7 ngày.

Xin Cty Luật Minh Khuê gửi báo giá của dịch vụ và cho biết những giấy tờ cần chuẩn bị. Công Ty TNHH MTV 100% vốn nước ngoài (tại TP. HCM) muốn thành lập VPDD ở Hà nội.

 Thủ tục thành lập văn phòng đại diện như sau:

Hồ sơ thành lập: - Thông báo thành lập văn phòng đại diện 

- Quyết định và bản sao hợp lệ của chủ sở hữu công ty về thành lập văn phòng đại diện

- Bản sao quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh 

- Bản sao chứng minh thư nhân dân của người đứng đầu chi nhánh

Sau đó bạn nộp hồ sơ tại phòng đăng ký kinh doanh thuộc sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội. Trường hợp bạn muốn sử dụng dịch vụ của bên mình thì bạn có thể liên hệ qua tổng đài 1900.6162 của bên mình để được hỗ trợ trực tiếp 

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: luatsu@luatminhkhue.vnđể nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./

Bộ phận tư vấn Luật Doanh nghiệp - Công ty Luật Minh Khuê.

>> Xem thêm:  Tư vấn thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện cho doanh nghiệp