Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn pháp luật dân sự của công ty Luật Minh Khuê.

>>  Luật sư tư vấn pháp luật dân sự trực tuyến gọi: 1900.6162

 

Trả lời:

Chào bạn! Cm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho chúng tôi. Với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin được trả lời như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

- Luật lý lịch tư pháp năm 2009;

- Nghị định 05/1999/NĐ-CP của Chính phủ về Chứng minh nhân dân;

Thông tư số 27/2012/TT-BCA ngày 16/5/2012 Quy định về mẫu Chứng minh nhân dân.

2. Nội dung phân tích:

>> Xem thêm:  Cơ sở giáo dục bắt buộc được áp dụng khi nào và với đối tượng nào?

Theo quy định tại Điều 5 Nghị định 05/1999 thì:

Các trường hợp phải làm thủ tục đổi chứng minh nhân dân bao gồm:

- Chứng minh nhân dân hết thời hạn sử dụng;

- Chứng minh nhân dân hư hỏng, không sử dụng được;

- Thay đổi họ, tên, chữ đêm, ngày, tháng, năm sinh;

- Thay đổi nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Thay đổi đặc điểm nhận dạng.

Trường hợp bị mất chứng minh nhân dân thì phải làm thủ tục cấp lại.

Trường hợp của bạn, bị mất chứng minh thư nên phải làm thủ tục cấp lại.

Hiện nay, theo quy định tại Thông tư số 27/2012/TT-BCA ngày 16/5/2012 Quy định về mẫu Chứng minh nhân dân, Chứng minh nhân dân sẽ được cấp lại theo mẫu mới, theo đó số Chứng minh nhân dân gồm 12 chữ số thay cho 09 chữ số như mẫu chứng minh nhân dân cũ đã được cấp trước đây. Ngoài ra, Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 27/2012/TT-BCA cũng quy định rõ: “Chứng minh nhân dân đã được cấp theo Quyết định số 998/2001/QĐ-BCA(C11) ngày 10/10/2001 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc ban hành các biểu mẫu sử dụng trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội còn thời hạn thì vẫn có giá trị sử dụng; trường hợp cần đổi theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư này thì thực hiện theo Thông tư này”. 

>> Xem thêm:  Hướng dẫn quy định mới về thủ tục, lệ phí xin cấp phiếu lý lịch tư pháp ?

Theo đó, chứng minh thư mới của bạn sẽ gồm 12 chữ số thay cho 09 chữ số như mẫu chứng minh thư cũ trước đây của bạn.

Về yêu cầu xin cấp lý lịch tư pháp:

Theo quy định của pháp luật, cá nhân khi có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp phải chuẩn bị hồ sơ gồm những giấy tờ sau:

- Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp (Mẫu số 03, 04/TT-LLTP được ban hành kèm theo Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp).

- Bản chụp giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, giấy chứng nhận thường trú hoặc tạm trú (phải xuất trình bản chính để đối chiếu). Trường hợp không có bản chính để đối chiếu thì nộp bản sao có chứng thực theo quy định của pháp luật.

- Văn bản ủy quyền trong trường hợp ủy quyền cho người khác làm thủ tục (trường hợp người được ủy quyền là cha, mẹ, vợ, chồng, con của người ủy quyền thì không cần văn bản ủy quyền). Văn bản ủy quyền phải được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật. Đối với người ủy quyền là người nước ngoài đã rời Việt Nam thì phải có văn bản ủy quyền hợp pháp theo quy định của pháp luật nước mà người đó là công dân hoặc thường trú và phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và dịch ra tiếng Việt.

Bạn nộp hồ sơ trên tại Sở Tư Pháp Hà nội. 

Thời hạn giải quyết cấp phiếu lý lịch tư pháp theo Điều 48 Luật lý lịch tư pháp năm 2009

- Trường hợp công dân Việt Nam chỉ cư trú duy nhất trên địa bàn thành phố Hà Nội, không có sự thay đổi nơi cư trú  : 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Trường hợp công dân Việt Nam đã cư trú ở nhiều nơi khác nhau hoặc đã có thời gian cư trú ở nước ngoài, hoặc phải xác minh về điều kiện đương nhiên xóa án tích :  15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

>> Xem thêm:  Mẫu tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp (dùng cho cá nhân)

Như vậy, thời hạn giải quyết yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp của bạn sẽ là 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trên đây là thư tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cám ơn bạn đã lựa chọn và tin tưởng Công ty Luật Minh Khuê.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự - Công ty luật Minh KHuê  

>> Xem thêm:  Đăng ký lại khai sinh như thế nào ?