Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

a. Trình tự thực hiện:
Bước 1. Xử lý hồ sơ:

- Lãnh đạo Ban Đánh giá sự phù hợp - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng  xem xét, phân công cán bộ thực hiện.

 - Cán bộ thực hiện tiến hành thẩm xét hồ sơ và trình Lãnh đạo Ban Đánh giá sự phù hợp - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng  xem xét, quyết định:

+ Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu theo quy định, cán bộ thực hiện soạn thảo Giấy chứng nhận và tờ trình, trình Lãnh đạo Ban Đánh giá sự phù hợp xem xét, chuyển Văn phòng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng yêu cầu theo quy định:

- Nếu cần phải bổ sung hồ sơ, cán bộ thực hiện có thể soạn thảo công văn của Ban Đánh giá sự phù hợp, liên lạc bằng điện thoại hoặc qua email yêu cầu bổ sung hồ sơ.

- Hồ sơ không đủ điều kiện theo quy định, cán bộ thực hiện soạn thảo công văn nêu rõ lý do không cấp Giấy xác nhận và tờ trình, trình Lãnh đạo Ban Đánh giá sự phù hợp xem xét, ký tắt chuyển Văn phòng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Bước 2. Văn phòng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiến hành thẩm tra pháp chế hành chính trước khi trình Lãnh đạo Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phê duyệt;

>> Xem thêm:  Tư vấn về chậm nộp lệ phí trước bạ cấp giấy sổ đỏ, giấy chứng nhận QSDĐ ?

Bước 3. Lãnh đạo Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phê duyệt: Lãnh đạo Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xem xét, ký Giấy xác nhận hoặc thông báo không đủ điều kiện cấp Giấy xác nhận cho cơ quan hành chính nhà nước.

Bước 4. Sau khi được Lãnh đạo Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phê duyệt, Ban Đánh giá sự phù hợp trực tiếp hoặc phối hợp Văn phòng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng gửi Giấy xác nhận hoặc văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân.

Bước 5. Lưu hồ sơ: Văn phòng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Ban Đánh giá sự phù hợp tiến hành lưu trữ hồ sơ theo quy định.

b. Cách thức thực hiện:

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hoặc qua đường bưu điện.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

* Đối với tổ chức tư vấn:

+ Giấy đăng ký tham gia hoạt động tư vấn xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 đối với cơ quan hành chính nhà nước.

+ Bản sao Quyết định thành lập hoặc bản sao Giấy phép kinh doanh.

+ Bản sao chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000.

+ Danh sách chuyên gia tư vấn, kèm theo các chứng chỉ và tài liệu liên quan.

+ Báo cáo tóm tắt kinh nghiệm hoạt động tư vấn xây dựng hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức.

* Đối với chuyên gia tư vấn độc lập:

+ Giấy đăng ký tham gia hoạt động tư vấn xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 đối với cơ quan hành chính nhà nước.

+ Bản sao văn bằng tốt nghiệp đại học.

+ Bản sao chứng chỉ đào tạo về hệ thống quản lý chất lượng.

+ Bản sao chứng chỉ đào tạo về quản lý hành chính.

+ Tóm tắt về tiểu sử cá nhân, kinh nghiệm hoạt động tư vấn xây dựng hệ thống quản lý chất lượng của chuyên gia tư vấn.

* Đối với tổ chức chứng nhận:

+ Giấy đăng ký tham gia hoạt động đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 đối với cơ quan hành chính nhà nước.

+ Bản sao Quyết định thành lập hoặc bản sao Giấy phép đăng ký kinh doanh/Giấy đăng ký hoạt động.

+ Mẫu dấu, mẫu biểu tượng (logo) của tổ chức.

+ Bản sao chứng chỉ công nhận phù hợp với TCVN 5956:1995 hoặc tương đương được cấp bởi tổ chức công nhận hợp pháp của Việt Nam hoặc tổ chức công nhận là thành viên của Diễn đàn Công nhận quốc tế IAF.

+ Danh sách chuyên gia đánh giá, kèm theo các chứng chỉ và tài liệu liên quan.

 - Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d. Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức tư vấn, chuyên gia tư vấn độc lập thực hiện việc tư vấn xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 đối với cơ quan hành chính nhà nước.

e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

g. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận đủ điều kiện thực hiện tư vấn xây dựng/đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 dối với cơ quan hành chính nhà nước.

h. Lệ phí: không.

i. Tên mẫu đơn, tờ khai: Đăng ký tham gia hoạt động tư vấn xây dựng/đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 dối với cơ quan hành chính nhà nước.

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính :

- Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ quy định áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

- Quyết định số 17/2006/QĐ-BKHCN ngày 12/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về hoạt động tư vấn, đánh giá, chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng  theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 đối với cơ quan hành chính nhà nước.

- Quyết định số 2614/QĐ-BKHCN ngày 07/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy định công khai thủ tục hành chính và thái độ, tác phong của cán bộ, công chức trong việc cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện thực hiện tư vấn, đánh giá; cấp Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 đối với cơ quan hành chính nhà nước.

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!

Trân trọng./.

BỘ PHẬN LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ