Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật Hôn nhân của Công ty luật Minh Khuê

>> Luật sư tư vấn pháp luật Hôn nhân, gọi:  1900.6162

 

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý: 

Luật nuôi con nuôi 2010

 Nghị định 19/2011 quy định chi tiết, thi hành một số điều về nuôi con nuôi.

2. Luật sư tư vấn:

  • Thủ tục cho nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài

Bước 1: Nộp hồ sơ xin nhận con nuôi (Khoản 3 Điều 31 Luật NCN)

>> Xem thêm:  Điều kiện để được nhận nuôi con nuôi được pháp luật quy định như thế nào ?

          Hồ sơ của người nhận con nuôi được lập thành 02 bộ và nộp cho BTP Việt Nam thông qua cơ quan trung ương về NCN của nước nơi người đó thường tú. Nếu họ xin đích danh trẻ em Việt Nam thì có thể nộp trực tiếp hồ sơ cho BTP Việt Nam.

Bước 2: BTP kiểm tra, chuyển hồ sơ (Khoản 3 Điều 34 Luật NCN)

          Đối với trường hợp nhận nuôi con nuôi thông thường, BTP sẽ chờ đến hết thời hạn thông báo tìm gia đình thay thế trong nước  cho trẻ em theo quy định tại Khoản 2 Điều 15 Luật NCN, nếu hết thời hạn này mà trẻ em không được người trong nước nhận nuôi thì BTP chuyển hồ sơ của người nhận con nuôi cho STP nơi có người được giơi thiệu làm con nuôi thường trú để xem xét, giới thiệu người đó làm con nuôi.

Đối với trường hợp xin con nuôi đích danh thì BTP Việt Nam chuyển hồ sơ cho STP nơi trẻ em Việt Nam được nhận nuôi thường trú để trình UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định.

Bước 3: STP xử lý hồ sơ , báo cáo UBND cấp tỉnh quyết định (Khoản 1 Điều 36 Luật NCN)

          Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ của ngươi nhận con nuôi, STP xem xét, giới thiệu người làm con nuôi và báo cáo UBND cấp tỉnh. Trong thời hạn này, STP phải tiến hành cả việc lấy ý kiến của những người liên quan được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Luật NCN nhằm đảm bảo việc giới thiệu trẻ em làm con nuôi là hoàn toàn do sự tự nguyện của cha mẹ đẻ, người giám hộ của trẻ. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ do STP trình, nếu UBND đồng ý thì thông báo cho STP để làm thủ tục chuyển hồ sơ cho BTP; trong trường hợp không đồng ý thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Tuy nhiên, trước khi STP xem xét giới thiệu người làm con nuôi nước ngoài, nếu có người trong nước nhận trẻ em làm con nuôi thì người đó liên hệ với UBND cấp xã nơi người được giới thiệu thường trú để xem xét, giải quyết; nếu việc nhận con nuôi đã hoàn thành thì UBND cấp xã báo cáo STP để chấm dứt việc giới thiệu người đó làm con nuôi nước ngoài.

Bước 4: BTP xem xét báo cáo kết quả giới thiệu của STP, thông báo cho cơ quan có thẩm quyền của nước nơi người nhận con nuôi thường trú (khoản 2 Điều 36 Luật NCN)

          Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả giới thiệu người làm con nuôi, BTP kiểm tra việc giới thiệu người làm con nuôi, nếu hợp lệ thì lập bản đánh giá việc người Việt Nam đủ điều kiện được làm con nuôi nước ngoài và thông báo cho cơ quan có thẩm quyền của nước nơi người nhận con nuôi thường trú.

Bước 5: Cơ quan có thẩm quyền của nước người nhận con nuôi thường trú ra văn bản thông báo về sự đồng ý của người nhận con nuôi đối với người được giới thiệu cho BTP, BTP thông báo cho STP (khoản 3 Điều 36 Luật NCN).

Bước 6: Quyết định cho người được nhận nuôi làm con nuôi nước ngoài và tổ chức giao nhận con nuôi (Điều 37 Luật NCN)

>> Xem thêm:  Thủ tục nhận nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài cần những gì khi chồng tôi là người Úc ?

          Sau khi nhận được thông báo của BTP quy định tại Khoản 3 Điều 36 Luật NCN, STP trình UBND cấp tỉnh quyết định cho trẻ em làm con nuôi nước ngoài. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ  ngày nhận được hồ sơ do STP trình bày, UBND cấp tỉnh sẽ quyết định việc cho trẻ em làm con nuôi nước ngoài.

          Ngay sau khi có quyết định cho trẻ em làm con nuôi nước ngoài của UBND cấp tỉnh, STP thông báo cho người nhận con nuôi đến Việt Nam để nhận con nuôi. Người nhận con nuôi phải có mặt ở Việt Nam để trực tiếp nhận con nuôi trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo của STP. Trường hợp vợ chồng xin nhận con nuôi mà một trong hai người có lý do khách quan không thể có mặt tại lễ giao nhận con nuôi thì phải có ủy quyền cho người kia. Trường hợp có lý do chính đáng thì thời hạn trên có thể kéo dài, nhưng không quá 90 ngày. Hết thời hạn nếu trên, nếu người nhận con nuôi không đến nhận con nuôi thì UBND cấp tỉnh hủy quyết định cho trẻ em làm con nuôi nước ngoài. STP đăng ký việc nuôi con nuôi theo quy định của pháp luật về đăng ký hộ tịch và tổ chức lễ giao nhận con nuôi tại trụ sở STP, với sự có mặt của đại diện cơ sở nuôi dưỡng, đối với trẻ em được xin nhận làm con nuôi từ cơ sở nuôi dưỡng hoặc cha mẹ đẻ, người giám hộ của trẻ em được xin nhận làm con nuôi từ gia đình . Việc giao nhận con nuôi phải được lập thành văn bản có chữ ký hoặc điểm chỉ của các bên và đại diện STP.

          Sau khi giao nhận con nuôi, STP có trách nhiệm gửi BTP quyết định cho trẻ em làm con nuôi nước ngoài của UBND cấp tỉnh, biên bản giao nhận con nuôi, đồng thời gửi UBND cấp xã nơi thường trú của trẻ em được cho làm con nuôi nước ngoài.

BTP gửi quyết định cho trẻ em làm con nuôi nước ngoài cho Bộ Ngoại giao để thông báo cho Cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài về việc trẻ em được nhận làm con nuôi để thực hiện biện pháp bảo hộ trẻ em trong trường hợp cần thiết.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi.  Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Hôn nhân - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Tư vấn nhận con nuôi?