Nay tôi xin nghỉ chính sách khi thẩm định hồ sơ nói tôi không được thừa nhận là công chức, như vậy tôi phải làm gì để được thừa nhận là công chức cấp xã?

Xin cảm ơn!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật lao động công ty Luật minh khuê. 

Thủ tục chứng minh là công chức?

Luật sư tư vấn pháp luật lao động gọi1900.6162

 

 

Trả lời:

Chào bạn! Rất cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi vào chuyên mục của chúng tôi.Trường hợp của bạn được giải quyết như sau :

Cơ sở pháp lý:

>> Xem thêm:  Chế độ thủ trưởng là gì ? Trách nhiệm cá nhân của chế độ thủ trưởng

Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 của Quốc hội

Nội dung phân tích:

Căn cứ vào Luật cán bộ, công chức:

Căn cứ vào Khoản 3 Điều 4 quy định về công chức:

"Công chức cấp xã là công dân Việt Nam được tuyển dụng giữ một chức danh chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước."

Khoản 3 Điều 61 Luật cán bộ công chức quy định:

"3. Công chức cấp xã có các chức danh sau đây:

a) Trưởng Công an;

b) Chỉ huy trưởng Quân sự;

c) Văn phòng - thống kê;

>> Xem thêm:  Có được xét tuyển đặc cách khi thi tuyển viên chức, điều kiện thi tuyển viên chức ?

d) Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã);

đ) Tài chính - kế toán;

e) Tư pháp - hộ tịch;

g) Văn hóa - xã hội.

Công chức cấp xã do cấp huyện quản lý."

Như vậy, nếu bạn được UBND huyện bổ nhiệm với chức danh chuyên môn về tài chính kế toán thuộc UBND cấp xã, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước thì bạn là công chức cấp xã

"Điều 12. Quyền của cán bộ, công chức về tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương

 1. Được Nhà nước bảo đảm tiền lương tương xứng với nhiệm vụ, quyền hạn được giao, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước. Cán bộ, công chức làm việc ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc trong các ngành, nghề có môi trường độc hại, nguy hiểm được hưởng phụ cấp và chính sách ưu đãi theo quy định của pháp luật.

2. Được hưởng tiền làm thêm giờ, tiền làm đêm, công tác phí và các chế độ khác theo quy định của pháp luật."

"Điều 13. Quyền của cán bộ, công chức về nghỉ ngơi

>> Xem thêm:  Quyết định sai luật mà cấp trên vẫn thực hiện thì cấp dưới có liên đới chịu trách nhiệm không?

Cán bộ, công chức được nghỉ hàng năm, nghỉ lễ, nghỉ để giải quyết việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động. Trường hợp do yêu cầu nhiệm vụ, cán bộ, công chức không sử dụng hoặc sử dụng không hết số ngày nghỉ hàng năm thì ngoài tiền lương còn được thanh toán thêm một khoản tiền bằng tiền lương cho những ngày không nghỉ."

Vì vậy bây giờ bạn có thể đến Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu bảo vệ quyền của mình để bạn được hưởng quyền của mình đối với khoảng thời gian là công chức cấp xã.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng qua email Tư vấn pháp luật dân sự miễn phí qua Email hoặc qua tổng đài 1900.6162. Chúng tôi sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận Tư vấn Pháp luật lao động

>> Xem thêm:  Cán bộ, công chức, viên chức có được mua cổ phần trong công ty cổ phần không ?