Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật Doanh nghiệp của Công ty luật Minh Khuê

>> Luật sư tư vấn pháp luật Doanh nghiệp, gọi: 1900.1975

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật đầu tư 2014

Luật doanh nghiệp 2014

2. Luật sư tư vấn:

Luật doanh nghiệp cho phép cổ đông công ty tự do chuyển nhượng cổ phần của mình sau 03 năm thành lập. Tuy nhiên đối với việc chuyển nhượng cổ phần cho người nước ngoài, ngoài việc tuân thủ điều kiện của luật doanh nghiệp, nhà đầu tư phải tuân thủ điều kiện của Luật đầu tư.

Luật đầu tư cho phép cá nhân nước ngoài đầu tư vào 01 doanh nghiệp Việt Nam bằng hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp như sau:

Điều 26. Thủ tục đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp

1. Nhà đầu tư thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế trong các trường hợp sau đây:

a) Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế hoạt động trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài;

b) Việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp dẫn đến nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế quy định tại khoản 1 Điều 23 của Luật này nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên của tổ chức kinh tế.

Như vậy, để xét xem cá nhân anh A có phải thực hiện đầu tư theo hình thực góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp theo quy định tại điều 26 hay không, doanh nghiệp cần phải chú ý về tỷ lệ % mà sau khi chuyển nhượng nhà đầu tư nước ngoài sẽ nắm giữ và các ngành nghề công ty dự định kinh doanh.

Theo thông tin mà bạn cung cấp bạn dự định chuyển nhượng 30% vốn cho người nước nước ngoài. Nếu như ngành nghề công ty kinh doanh sau khi chuyển nhượng không phải là ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì nhà đầu tư không cần thực hiện thủ tục đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp theo quy định tại điều 26 này. Tuy nhiên nếu sau khi chuyển nhượng, doanh nghiệp kinh doanh các ngành nghề có điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam , mặc dù số vốn nhà đầu tư nắm giữ dưới 51% thì nhà đầu tư vẫn phải thực hiện thủ tục góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp theo quy định tại Điều 26 Luật đầu tư.

Thủ tục góp vốn mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài (được quy định tại Khoản 2 điều 26 Luật Đầu tư 2014)

Thẩm quyền cấp: Sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính

Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp gồm những nội dung: thông tin về tổ chức kinh tế mà nhà đầu tư nước ngoài dự kiến góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp; tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài sau khi góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế;

- Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức.

Thời gian giải quyết: Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo bằng văn bản trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ để nhà đầu tư thực hiện thủ tục thay đổi cổ đông, thành viên theo quy định của pháp luật. Trường hợp không đáp ứng điều kiện, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

Sau khi nhà đầu tư được cấp Thông báo về việc đáp ứng đủ điều kiện mua cổ phần, phần vốn góp doanh nghiệp thực hiện thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty cổ phần chưa niêm yết theo quy định tại điều 52 Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh

Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Thẩm quyền: Sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính

Thành phần hồ sơ:

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

- Quyết định và bản sao hp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài

- Danh sách các cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài khi đã thay đổi

- Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần hoặc các giấy tờ chứng minh việc hoàn tất chuyển nhượng;

- Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp

- Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cphần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài (đã được cấp ở thủ tục nêu trên)

Thời gian giải quết: Trường hợp hồ sơ thông báo thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài không hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo cho doanh nghiệp để sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn 03 ngày làm việc.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.1975 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê