1. Thủ tục chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tư vấn cho chúng tôi, với thắc mắc của bạn chúng tôi sẽ giải đáp như sau:

Với trường hợp của bạn, bạn có thể chuyển về tỉnh Nghệ An để tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp, nhưng bạn sẽ phải làm hồ sơ đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp. Vì theo quy định người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu hưởng được ít nhất 01 tháng trợ cấp mà có nhu cầu chuyển nơi hưởng đến tỉnh khác thì phải làm đơn đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu dưới đây:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NƠI HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP

Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ việc làm …………………………………

Tên tôi là: ................................................. sinh ngày…......./…..…/…………

Số chứng minh nhân dân: ……………………...……………………………..

>> Xem thêm:  So sánh sự khác nhau giữa trợ cấp thôi việc, trợ cấp thất nghiệp và trợ cấp mất việc làm ?

Ngày cấp: ……/……../….…. nơi cấp:………………………………………

Số sổ BHXH:……..........................................................................................

Nơi thường trú:………….….............................................................................

Chỗ ở hiện nay:..…….…………….…………………………………...……

Hiện nay, tôi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Quyết định số ............. ngày ........../........../............ của Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố.........................................

Tổng số tháng được hưởng trợ cấp thất nghiệp:……………...…………tháng

Đã hưởng trợ cấp thất nghiệp: ................tháng

Nhưng vì lý do: …………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….

tôi đề nghị quý Trung tâm chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp đến tỉnh/thành phố............................để tôi được tiếp tục hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định./.

.........., ngày ....... tháng ..... năm ……..

>> Xem thêm:  Hủy sổ Bảo hiểm xã hội ở công ty cũ thực hiện như thế nào khi đang có hai sổ bảo hiểm xã hội ?

Người đề nghị

(Ký, ghi rõ họ tên)

Bạn gửi mẫu đơn xin chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp cho trung tâm việc làm nơi đang hưởng (tại Bình Dương). Trung tâm việc làm sẽ gửi cho người lao động hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp và giấy giới thiệu chuyển nơi hưởng trợ cấp và trong thời hạn 10 ngày người lao động phải nộp hồ sơ này cho trung tâm việc làm tại Nghệ An nơi đăng ký mới.

Khi hoàn tất thủ tục thì từ tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp lần hai, bạn sẽ trình báo và nhận trợ cấp tại trung tâm dịch vụ việc làm ở Nghệ An.

2. Không đóng bảo hiểm thất nghiệp ở tháng cuối có được hưởng trợ cấp không?

Chào luật sư, hợp đồng lao động của tôi chấm dứt ngày 28/04. Tôi đi làm hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp thì không được chấp nhận vì lý do tháng 4 tôi không tham gia đóng bảo hiểm. Vậy giờ tôi phải làm gì để được hưởng trợ cấp thất nghiệp? Mong nhận được tư vấn sớm của luật sư.

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tư vấn cho chúng tôi, với thắc mắc của bạn chúng tôi sẽ giải đáp như sau:

Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp được quy định như sau:

- Người lao động chấm dứt hợp đồng lao động

>> Xem thêm:  Xin ra khỏi ngành công an nhân dân thì có được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi đã tham gia đóng bảo hiểm xã hội được 15 năm ?

- Có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên

- Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp

- Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

Trong đó, Luật quy định điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp để hưởng trợ cấp phải tối thiểu là đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động xác định thời hạn và hợp đồng không xác định thời hạn; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động theo mùa vụ.

Vì thế nếu trường hợp bạn chấm dứt hợp đồng lap động ngày 28/4 và đã đóng bảo hiểm thất nghiệp được đủ 12 tháng trước khi nghỉ việc thì bạn vẫn đủ điều kiện hưởng.

Trước hết bạn cần yêu cầu Trung tâm việc làm giải thích rõ lý do vì sao tháng 4 không đóng bảo hiểm là không được hưởng. Và đề nghị có văn bản trả lời rõ lý do không giải quyết hồ sơ của bạn, bạn có thể khiếu nại về việc giải quyết không đúng này.

3. Cách tính trợ cấp thôi việc, thất nghiệp cho viên chức nghỉ việc

Tôi là giáo viên thpt, nhận quyết định tuyển dụng từ 8/1/2006, tổng số lương hiện nay tôi nhận được là 6. 680. 000đồng, nếu tháng 6/2017 tôi nghỉ việc thì tổng số tiền trợ cấp thôi việc và trợ cấp thất nghiệp tôi được hưởng là bao nhiêu. Nhờ luật sư tư vấn giúp, xin cảm ơn.

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tư vấn cho chúng tôi, với thắc mắc của bạn chúng tôi sẽ giải đáp như sau:

- Tiền trợ cấp thôi việc đối với viên chức nghỉ việc được tính từ thời gian bạn bắt đầu là việc đến trước ngày 1/1/2009 như sau:

Cứ mỗi năm làm việc được tính bằng 1/2 (một phần hai) tháng lương hiện hưởng, gồm: Mức lương theo chức danh nghề nghiệp, phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề và hệ số chênh lệch bảo lưu lương (nếu có);

Từ đó trợ cấp thôi việc của bạn = 3(năm) x 3.340.000(nửa tháng lương hiện hưởng) = 10.020.000 đồng

- Trợ cấp thất nghiệp sẽ được trả cho thời gian có tham gia bảo hiểm thất nghiệp, bắt đầu tính từ 1/1/2009, tổng thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp của bạn là 9 tháng- tương đượng với 9 năm đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp nhưng tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở tại thời điểm chấm dứt hợp đồng làm việc.

Bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng liền kề trước khi bạn nghỉ việc = 6.680.000 đồng

Trợ cấp thất nghiệp 1 tháng = 6.680.000 đồng x 60% = 4.008.000 đồng

Trợ cấp thất nghiệp của 9 tháng = 36.072.000 đồng

Tổng số tiền trợ cấp thôi việc và trợ cấp thất nghiệp bạn được nhận là 46.092.000 đồng.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về một số vấn đề trợ cấp thất nghiệp, mọi thông tin cần được tư vấn khách hàng vui lòng liên hệ tổng đài 1900.6162để trao đổi.

Trân trọng cảm ơn!

Trần Nguyệt- Bộ phận hỗ trợ khách hàng công ty Luật Minh Khuê.