Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

1. Thẩm quyền giải quyết:   Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND Tỉnh/Thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

2. Hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính:

1. Hồ sơ đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư:

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có  làm thủ tục Đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư như sau:

- Văn bản đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư:

- Trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc Chi nhánh;

- Trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp;

- Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư (do người có thẩm quyền của doanh nghiệp ký "sao y bản chính" và đóng dấu).

>> Xem thêm:  Dịch vụ luật sư tư vấn luật đầu tư nước ngoài Uy tín, Chuyên nghiệp

- Bản sửa đổi, bổ sung của hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc điều lệ doanh nghiệp – trong trường hợp điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư có thay đổi nội dung của các hồ sơ đã ký trên (người có thẩm quyền của doanh nghiệp ký "sao y bản chính" và đóng dấu).

 - Báo cáo tình hình hoạt động và báo cáo tài chính của doanh nghiệp đến thời điểm đăng ký điều chỉnh.

- Hồ sơ đăng ký điều chỉnh nội dung kinh doanh của doanh nghiệp (nếu có thay đổi - dùng cho trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp): Nhà đầu tư chọn hồ sơ thay đổi tương ứng với mỗi loại hình doanh nghiệp:  

- Thủ tục thay đổi nội dung kinh doanh của Công ty TNHH 1 thành viên 100% vốn nước ngoài;

- Thủ tục thay đổi nội dung kinh doanh của Công ty TNHH 2 thành viên trở lên;

- Thủ tục thay đổi nội dung kinh doanh của Công ty Cổ phần;

-  Thủ tục thay đổi nội dung kinh doanh của Công ty Hợp danh.

3. Thời gian thực hiện:        

- Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:            03 ngày làm việc (thông báo cho chủ đầu tư sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có)

- Thời gian xem xét - cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

>> Xem thêm:  Cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!

Trân trọng./.

Bộ phận luật sư doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê 

-----------------------------------------------

DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN:

1. Tư vấn xin cấp phép đầu tư;

2. Tư vấn cấp giấy chứng nhận đầu tư;

3. Tư vấn thành lập doanh nghiệp liên doanh;

4. Các dịch vụ cung cấp cho nhà đầu tư trong nước;

5. Tư vấn thành lập công ty liên doanh tại Việt Nam;

>> Xem thêm:  Cơ chế trao đổi thông tin về doanh nghiệp giữa Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và Hệ thống thông tin thuế

6. Dịch vụ tư vấn Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài;

>> Xem thêm:  Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam như thế nào?