Luật sư tư vấn:

Trong năm 2014, Quốc hội ban hành luật hôn nhân gia đình và luật hộ tịch với nhiều quy định mới về điều kiện đăng ký kết hôn và thủ tục đăng ký, luật Minh Khuê giới thiệu để khách hàng tham khảo: 

1. Căn cứ pháp lý:

Luật hộ tịch năm 2014;

Luật hôn nhân gia đình năm 2014;

Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hộ tịch năm 2014;

Thông tư 15/2015/TT-BTP hướng dẫn Luật hộ tịch năm 2014;

2. Tư vấn pháp lý

2.1. Về điều kiện đăng ký lại kết hôn:

Theo quy định tại Điều 24 có quy định công dân dược yêu cầu cơ quan có thẩm quyền Đăng ký lại kết hôn khi có đủ các điều kiện sau:

>> Xem thêm:  Thủ tục đăng ký kết hôn và bảo lãnh ra nước ngoài khi kết hôn ngoại quốc?

- Công dân đã được đăng ký kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của Việt  Nam trước ngày 01 tháng 01 năm 2016 nhưng Sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ hộ tịch đều bị mất;

- Người yêu cầu đăng ký lại kết hôn có trách nhiệm nộp đầy đủ bản sao giấy tờ, tài liệu theo quy định của pháp luật;

- Chỉ thực hiện đăng ký lại kết hôn cho người còn sống vào thời điểm tiếp nhận hồ sơ;

2.2. Thẩm quyền đăng ký lại kết hôn

Căn cứ theo quy định tại Nghị định 123/2015/NĐ-CP  công dân có quyền lựa chọn:

- Uỷ ban nhân dân cấp xã, nơi đã cấp giấy tờ hộ tịch;

- Hoặc ủy ban nhân dân cấp xã nơi người yêu cầu đang thường trú.

2.3. Hồ sơ giấy tờ cần chuẩn bị

- Tờ khai theo mẫu có cam đoan của người yêu cầu về việc đã đăng ký kết hôn nhưng người đó làm mất giấy đăng ký kết hôn;

- Bản sao giấy chứng nhận kết hôn (nếu có);

>> Xem thêm:  Thủ tục cấp lại giấy kết hôn khi bị mất thì làm lại như thế nào ?

- Các giấy tờ tài liệu cá nhân khác có liên quan đến nội dung đăng ký kết hôn của người có yêu cầu;

2.4. Trình tự, thủ tục 

- Công dân xuất trình tài liệu giấy tờ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của UBND cấp xã, phường, thị trấn nơi đã cấp Đăng ký kết hôn; hoặc nơi đăng ký thường trú;

- Sau khi tiếp nhận hồ sơ thì cán bộ tư pháp, hộ tịch xem xét hồ sơ nếu:

+ Hồ sơ đầy đủ chính xác sẽ tiến hành đăng ký kết hôn cho người có yêu cầu và ghi thông tin vào sổ hộ tịch;

+ Hồ sơ chưa đầy đủ thì yêu cầu người có yêu cầu bổ sung thêm;

+ Nếu không có căn cứ thì trả lời từ trối bằng văn bản

- Trình Chủ tịch UBND ký giấy tờ hộ tịch;

- Cho công dân ký xác nhận vào sổ hộ tich và trả kết quả cho người dân

2.5. Thời gian giải quyết 

>> Xem thêm:  Nghĩa vụ đăng ký kết hôn ? Không đăng ký kết hôn thì có vi phạm pháp luật không ?

Sau 5 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ cán bộ tư pháp hộ tịch kiểm tra, xác minh hồ sơ. Nếu việc đăng ký lại kết hôn là đúng theo quy định của thì thực hiện đăng ký lại kết hôn như trình tự thủ tục trên.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc gì về ý kiến tư vấn xin hãy liên hệ với tổng đài tư vấn pháp luật hôn nhân và gia đình 24/7 gọi:  1900.6162 để được tư vấn trực tiếp hoặc bạn có thể liên hệ với gmail : Tư vấn pháp luật dân sự miễn phí qua Email

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!

Trân trọng!

Bộ phận tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình - Công ty luật Minh Khuê 

>> Xem thêm:  Khi nào được đăng ký kết hôn?