Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý: 

Luật Xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2014

2. Luật sư tư vấn:

Điều 33 có quy định về khai báo tạm trú cho người nước ngoài ở Việt Nam như sau:

1. Người nước ngoài tạm trú tại Việt Nam phải thông qua người trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động của cơ sở lưu trú để khai báo tạm trú với Công an xã, phường, thị trấn hoặc đồn, trạm Công an nơi có cơ sở lưu trú.

2. Người trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động của cơ sở lưu trú có trách nhiệm ghi đầy đủ nội dung mẫu phiếu khai báo tạm trú cho người nước ngoài và chuyển đến Công an xã, phường, thị trấn hoặc đồn, trạm Công an nơi có cơ sở lưu trú trong thời hạn 12 giờ, đối với địa bàn vùng sâu, vùng xa trong thời hạn là 24 giờ kể từ khi người nước ngoài đến cơ sở lưu trú.

Điều kiện của người cho thuê

Việc cho cá nhân người Việt Kiều, người nước ngoài hay công ty nước ngoài thuê nhà để ở, làm văn phòng… là một hoạt động kinh doanh và phải tiến hành làm thủ tục đăng ký kinh doanh dưới hình thức hộ kinh doanh cá thể. Việc thuê và cho thuê phải được lập thành hợp đồng; hợp đồng thuê nhà phải được lập thành văn bản. 

Thủ tục khai báo

Sau khi ký kết hợp đồng cho thuê nhà, chủ nhà phải làm thủ tục khai báo tạm trú cho người thuê nhà tại cơ quan Công an địa phương.

>> Xem thêm:  Cá nhân có phải xuất hóa đơn khi cho thuê nhà không?

Nội dung khai báo như sau:

- Xuất trình hộ chiếu, tờ khai xuất nhập cảnh, chứng nhận tạm trú và thị thực (nếu thuộc diện có thị thực);

- Khai vào bản khai tạm trú theo mẫu;

- Lập danh sách người nước ngoài khai báo tạm trú và nộp tại Công an phường xã sở tại và thông báo số lượng người nước ngoài tạm trú cho Công an phường, xã sở tại biết;

- Lưu giữ phiếu khai báo tạm trú cùng danh sách người nước ngoài tạm trú để xuất trình khi có yêu cầu.

Ngoài ra bạn có thể tham khảo mẫu khai báo sau : 

             Mẫu (Form) NA17                                                                                                        Ban hành kèm theo thông  tư  số 04 /2015/TT-BCA

Tên cơ sở lưu trú:… ……… (1)                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Địachỉ:……………………………                                 Độc lập- Tự Do- Hạnh phúc  

Điện thoại………………..

>> Xem thêm:  Luật sư tư vấn quy định pháp luật về cho thuê nhà ở, cho thuê nhà để kinh doanh trực tuyến qua tổng đài

          PHIẾU KHAI BÁO TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Kính gửi: ……………………………

STT

Họ Tên

Giới tính

Sinh ngày,  tháng, năm

Quốc tịch

Loại, số hộ chiếu

(2)

Loại,thời hạn, số, ngày cấp,cơ quan cấp thị thực

(3)

Ngày cửa khẩu

 nhập cảnh

(4)

Mục đích nhập cảnh

 

Tạm trú (từ ngày đến ngày)

Nam

Nữ

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Xác nhận                                                               Đại diện cơ sở lưu trú

(của đơn vị tiếp nhận)                                                           (Ký, ghi rõ họ tên)

Rất mong nhận được sự hợp tác!Trên đây là tư vấn của chúng tôi.  Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Hành chính - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Cho thuê nhà có bắt buộc phải đăng ký kinh doanh ?