Sau đó Quản lý khách sạn mang theo các giấy tờ hợp lệ cùng với đơn xác nhận tạm trú đến Công An Phường, thì được câu trả lời "Xác nhận tạm trú đang chờ Quận xác nhận, khi nào Quận xác nhận thì Phường mới ký vào đơn xin xác nhận tạm trú được".  Cho tôi hỏi:

1) Mẫu khai báo tạm trú của khách sạn có người nước ngoài cư trú, thì có cần phải cấp trên là " Quận" chấp thuận mới xác nhận được không? Công ty chúng tôi cần phải làm gì, và liên hệ với Cơ quan nào để được giải quyết vấn đề này?

Trân trọng !

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn pháp luật dân sựcủa Công ty Luật Minh Khuê.

 Đăng ký tạm trú cho người nước ngoài ở VN?

Luật sư tư vấn pháp luật dân sự trực tuyến, gọi:1900.6162

Trả lời:

Xin chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới chuyên mục tư vấn pháp luật của công ty luật Minh Khuê chúng tôi, với câu hỏi của bạn chúng tôi xin được trả lời như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Bộ luật Dân sự 2005

Luật nhật cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt nam 2014

2. Nội dung tư vấn:

2.1. Vấn đề khai báo tạm trú cho người nước ngoài: 

Điều 33 có quy định về khai báo tạm trú cho người nước ngoài ở Việt Nam như sau:

1. Người nước ngoài tạm trú tại Việt Nam phải thông qua người trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động của cơ sở lưu trú để khai báo tạm trú với Công an xã, phường, thị trấn hoặc đồn, trạm Công an nơi có cơ sở lưu trú.

2. Người trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động của cơ sở lưu trú có trách nhiệm ghi đầy đủ nội dung mẫu phiếu khai báo tạm trú cho người nước ngoài và chuyển đến Công an xã, phường, thị trấn hoặc đồn, trạm Công an nơi có cơ sở lưu trú trong thời hạn 12 giờ, đối với địa bàn vùng sâu, vùng xa trong thời hạn là 24 giờ kể từ khi người nước ngoài đến cơ sở lưu trú.

3. Cơ sở lưu trú du lịch là khách sạn phải nối mạng Internet hoặc mạng máy tính với cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để truyền thông tin khai báo tạm trú của người nước ngoài. Cơ sở lưu trú khác có mạng Internet có thể gửi trực tiếp thông tin khai báo tạm trú của người nước ngoài theo hộp thư điện tử công khai của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

4. Người nước ngoài thay đổi nơi tạm trú hoặc tạm trú ngoài địa chỉ ghi trong thẻ thường trú thì phải khai báo tạm trú theo quy định tại khoản 1 Điều này.

Theo đó, chỉ cơ sở lưu trú du lịch là khách sạn phải tiến hành truyền thông tin khai báo tạm trú với cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương qua mạng máy tính.  Khi khai báo qua mạng hoàn tất tức là dữ liệu khai báo đã được ghi lại trong hệ thống thông tin của  cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 

Với cơ quan Công an xã, phường, thị trấn hoặc đồn, trạm Công an nơi có cơ sở lưu trú, cần phải nộp mẫu phiếu khai báo tạm trú cho người nước ngoài ghi đầy đủ nội dung. Luật nhật cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt nam 2014 không quy đải phải có xác nhận của Cơ quan công an cấp Quận. Nếu ông an xã, phường, thị trấn hoặc đồn, trạm Công an nơi có cơ sở lưu trú đòi hỏi sự xác nhận này, bạn có thể ghi lại màn hình việc khai báo trực tuyến việc lưu trú của khách sạn nơi người nước ngoài ở.

Nếu vẫn tiếp tục không được giải quyết bạn có thể làm đơn khiếu nại với cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Luật Khiếu nại 2011.

"Điều 7. Trình tự khiếu nại

1. Khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến người đã ra quyết định hành chính hoặc cơ quan có người có hành vi hành chính hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khiếu nại lần hai đến Thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính".

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật về, luật thuế và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo. Chúng tôi hy vọng rằng, ý kiến tư vấn của chúng tôi sẽ giúp làm sáng tỏ các vấn đề mà bạn đang quan tâm. Trên từng vấn đề cụ thể, nếu bạn cần tham khảo thêm ý kiến chuyên môn của chúng tôi, xin hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ email Tư vấn pháp luật dân sự miễn phí qua Email  hoặc qua 1900.6162 .

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật dân sự - Công ty luật Minh Khuê