Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc đến công ty Luật Minh Khuê, căn cứ vào thông tin bạn cung cấp xin tư vấn với bạn như sau:

Cơ sở pháp lý:

Luật doanh nghiệp năm 2014 

Luật đầu tư năm 2014

Nội dung tư vấn:

Thứ nhất về hình thức đầu tư:

Hình thức đầu tư ra nước ngoài được quy định tại Điều 52 luật đầu tư 2014 bao gồm các hình thức sau:

- Thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư;

- Thực hiện hợp đồng BCC ở nước ngoài;

>> Xem thêm:  Bảng báo giá dịch vụ tư vấn pháp luật lĩnh vực đầu tư nước ngoài

- Mua lại một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của tổ chức kinh tế ở nước ngoài để tham gia quản lý và thực hiện hoạt động đầ tư kinh doanh tại nước ngoài;

- Mua, bán chứng khoán, giấy tờ có giá hoặc đầu tư thông qua các quỹ đầu tư chứng khoán, các định chế tài chính trung gian khác ở nước ngoài;

Thứ hai về thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài 

- Quốc Hội quyết định chủ trương đầu tư với các dự án sau: Dự án có vốn đầu tư ra nước ngoài từ 20.000 tỷ đồng trở lên; Dự án yêu cầu áp dụng cơ chế, chính sách đặc biệt cần được Quốc hội quyết định.

- Thủ tướng Chính Phủ quyết định chủ trường đầu tư với các dự án sau: Dự án thuộc lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, báo chí, phát thanh, truyền hình, viễn thông có vốn đầu tư ra nước ngoài từ 400 tỷ đồng trở lên; Dự án đầu tư không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này có vốn đầu tư ra nước ngoài từ 800 tỷ đồng trở lên.

Thứ ba về thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài: 

Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài sẽ được thực hiện ở Bộ kế hoạch và đầu tư, đối với những dự án phải xin quyết định chủ trương đầu tư thì sẽ được cấp giấy chứng nhận trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày bộ kế hoạch và đầu tư nhận được quyết định chủ trường đầu tư của cơ quan có thẩm quyền. Đối với các dự án không thuộc trường hợp phải xin quyết định chủ trương đầu tư thì sẽ được cấp trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ 

Hồ sơ xin cấp đối với trường hợp không phải xin quyết định chủ trương đầu tư như sau:

- Văn bản đăng ký đầu tư ra nước ngoài;

- Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;

>> Xem thêm:  Nhà đầu tư Việt Nam đầu tư sang Mỹ thì thủ tục như thế nào ?

- Quyết định đầu tư ra nước ngoài theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 57 của Luật này;

- Văn bản cam kết tự cân đối nguồn ngoại tệ hoặc văn bản của tổ chức tín dụng được phép cam kết thu xếp ngoại tệ cho nhà đầu tư theo quy định tại khoản 3 Điều 58 của Luật này;

- Đối với dự án đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, khoa học và công nghệ, nhà đầu tư nộp văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đáp ứng điều kiện đầu tư ra nước ngoài theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng, Luật chứng khoán, Luật khoa học và công nghệ, Luật kinh doanh bảo hiểm.

Thứ tư về việc triển khai hoạt động đầu tư

" Điều 63. Mở tài khoản vốn đầu tư ra nước ngoài

Giao dịch chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài và từ nước ngoài vào Việt Nam liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài phải được thực hiện thông qua một tài khoản vốn riêng mở tại một tổ chức tín dụng được phép tại Việt Nam và phải đăng ký tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối."

Theo đó nhà đầu tư trong nước khi tiến hành đầu tư ra nước ngoài thì phải mở một tài khoản tại ngân hàng nhà nước Việt Nam, mọi giao dịch chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài và từ nước ngoài vào Việt Nam phải được thực hiện thông qua tài khoản đó.

Đối với lợi nhuận phát sinh từ hoạt động đầu tư bên nước ngoài, thì trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày có báo cáo quyết toán thuế hoặc văn bản có giá trị pháp lý tương đương theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư, nhà đầu tư phải chuyển toàn bộ lợi nhuận thu được và các khoản thu nhập khác từ đầu tư ở nước ngoài về Việt Nam. Ngoài ra thì nhà đầu tư có thể sử dụng lợi nhuận để tăng vốn, mở rộng hoạt động đầu tư ở nước ngoài nhưng phải thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài và phải báo cáo với ngân hàng nhà nước Việt Nam nơi mở tài khoản.

Hi bạn, Hiện công ty mình đã thành lập 1 công ty tại Singapore. Việc thành lập này do 1 công ty tại Sing làm các thủ tục. Về phía Việt Nam ( sở kế hoạch và đầu tư, cơ quan thuế )mình cần làm những thủ tục gì để hợp thức hóa công ty tại Sing là chi nhánh, hoặc văn phòng đại diện của công ty TamTay. Giấy tờ cần những gì, thủ tục làm thế nào bạn ghi chi tiết ra để bên mình chuẩn bị.

 Theo thông tin bạn cung cấp thì mình có thể hiểu là bạn đang muốn chuyển doanh nghiệp mà bạn đã thành lập ở singapore thành chi nhánh của một công ty ở Việt Nam, việc này theo quy định của pháp luật Việt Nam là không thể được. Do đó bạn không thể thực hiện thủ tục đó được, nếu muốn trong trường hợp này bạn phải làm thủ tục giải thể công ty ở bên nước ngoài theo quy định của pháp luật nước ngoài, sau đó bạn sẽ thực hiện thủ tục đăng ký thành lập chi nhánh của công ty của Việt Nam ở bên nước ngoài.

Xin chào Luật Minh Khuê. Tôi có vấn đề chưa rõ nhờ Luật sư của công ty giải đáp giúp như sau: Hiện theo TT203 của UBCKNN, nhà đầu tư nước ngoài không được phép giao dịch ký quỹ, có hiệu lực từ 1/7/2016. Vậy trước thông tư này, nhà đầu tư nước ngoài có bị cấm giao dịch ký quỹ không? Văn bản pháp luật nào quy định rõ điều này. Mong Luật sư của Công ty giải đáp giúp. Xin chân thành cảm ơn.

Khoản 4 Điều 9 Thông tư 203/TT-BTC hướng dẫn giao dịch trên thị trường chứng khoán có quy định như sau:

>> Xem thêm:  Luật Minh Khuê hướng dẫn thủ tục đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài

" Điều 9. Giao dịch ký quỹ.

4. Nhà đầu tư nước ngoài không được thực hiện giao dịch ký quỹ."

Theo đó hiện tại nhà đầu tư nước ngoài không được thực hiện giao dịch ký quỹ. Thời điểm trước ngày 1/7/2016 khi luật thông tư 203 trên có hiệu lực thì giao dịch ký quỹ chứng khoán được quy định tại Điều 11 Thông tư 74/2011/TT-BTC hướng dẫn giao dịch chứng khoán như sau"

" Điều 11. Giao dịch ký quỹ chứng khoán

1. Công ty chứng khoán được thực hiện giao dịch ký quỹ sau khi đã báo cáo với UBCKNN.

2. Nhà đầu tư muốn thực hiện giao dịch ký quỹ phải mở tài khoản giao dịch ký quỹ tại công ty chứng khoán nơi nhà đầu tư mở tài khoản giao dịch chứng khoán. Tại mỗi công ty chứng khoán nơi nhà đầu tư mở tài khoản giao dịch, nhà đầu tư chỉ được phép mở một (01) tài khoản giao dịch ký quỹ. Công ty chứng khoán phải quản lý tách biệt tài khoản giao dịch ký quỹ của nhà đầu tư với các tài khoản giao dịch khác.

3. Chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ là cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư đang niêm yết trên SGDCK đáp ứng yêu cầu về chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ theo quy định của UBCKNN. Công ty chứng khoán có nghĩa vụ công bố công khai danh mục chứng khoán mà công ty thực hiện giao dịch ký quỹ.

4. Công ty chứng khoán có nghĩa vụ báo cáo định kỳ, báo cáo theo yêu cầu về hoạt động giao dịch ký quỹ với UBCKNN, SGDCK và TTLKCK.

5. Trong trường hợp cần thiết, để đảm bảo an toàn cho hoạt động của thị trường chứng khoán, UBCKNN có thể yêu cầu các công ty chứng khoán tạm ngừng giao dịch ký quỹ."

Theo đó trước ngày 1/7/2016 thì nhà đầu tư nước ngoài vẫn được thực hiện giao dịch ký quỹ tại Việt Nam.

>> Xem thêm:  Thủ tục đầu tư ra nước ngoài: Lĩnh vực viễn thông?

Xin chào Luật Minh Khuê., Mình là một doanh nghiệp thương mại xuất khẩu các mặt hàng đá tự nhiên dùng trong xây dựng.Nay vì nhu cầu muốn lập hệ thống cung cấp và quảng bá sản phẩm ra nước ngoài cụ thể là tại tỉnh JeJu của Hàn Quốc nên muốn mở chi nhánh tại đây.Nên nhờ Luật Minh Khuê tư vấn cho Bên mình được nắm thủ tục và điều kiện để có thể lập được chi nhánh công ty tại đây., Trân Trọng.

Để có thể tiến hành thủ tục thành lập chi nhánh ở bên nước ngoài thì trước hết bạn phải thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài theo hướng dẫn ở trên. Sau đó thực hiện thủ tục mở tài khoản tại ngân hàng nhà nước VIệt Nam để tiền hành chuyển khoản ra nước ngoài. Về thủ tục thành lập chi nhánh bên đó bạn phải thực hiện theo quy định của bên đó nữa.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc liên hệ văn phòng để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Công ty Luật Minh Khuê.

>> Xem thêm:  Thủ tục đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài?