Cơ sở pháp lý:

- Luật bảo hiểm xã hội 2014

- Luật việc làm 2013

- thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH

 Nghị định số 95/2013/NĐ-CP 

Em xin chào luật sư,em có một câu hỏi xin luật sư tư vấn giúp em với a: Em đã xin thôi việc ở một công ty và đã có quyết định nghỉ việc từ ngày 1 tháng 8 năm 2016, đến nay đã gần một tháng em chưa đi đăng kí thất nghiệp ở trung tâm dịch vụ việc làm của tỉnh, vậy trong trường hợp của em nếu đến tháng 9 năm 2016 em mới đi đăng kí thất nghiệp thì em có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp không? nếu trong thời hạn 3tháng em không kịp nộp hồ sơ để hưởng bảo hiểm thất nghiệp thì thời gian em đóng bảo hiểm thất nghiệp có được bảo lưu không ạ?

 Thứ nhất: Tháng 9 đi đăng ký bảo hiểm thất nghiệp có được không 

 Trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập.

- Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày trung tâm dịch vụ việc làm tiếp nhận đủ hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp; trường hợp không đủ điều kiện để hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp thì phải trả lời bằng văn bản cho người lao động.

- Tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện việc chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp.

 Như vậy, thời hạn để đăng ký, nạp hồ sơ là 3 tháng. Bạn có quyết định nghỉ việc từ ngày 01/08/2016 đến tháng 9/2016 thì vẫn đang nằm trong thời hạn 3 tháng nên bạn vẫn tiếp tục đăng ký được bạn nhé

Thứ hai: sau thời hạn 3 tháng bạn không nạp hồ sơ để hưởng bảo hiểm xã hội thì có được bảo lưu không

Một trong những điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại khoản 3 Điều 49 của Luật Việc làm đó là phải đăng ký thất nghiệp tại Trung tam dịch vụ việc làm trong thời gian 03 tháng kể từ thời điểm chấm dứt HĐLĐ. Nếu quá thời hạn này mà NLĐ không đi đăng ký thất nghiệp thì được hiểu là NLĐ không có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp. Với những thông tin mà bạn cung cấp, trường hợp của bạn đã quá thời gian đăng ký thất nghiệp. Do đó, bạn sẽ không được hưởng trợ cấp thất nghiệp nữa, cho dù tất cả các điều kiện khác bạn đều đáp ứng.

Với việc bạn không được hưởng trợ cấp thất nghiệp trong lần chấm dứt HĐLĐ này thì thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp của bạn không bị mất mà được bảo lưu cho lần hưởng tiếp theo. Cụ thể, Điều 18 Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định như sau:

"6. Sau thời hạn 03 tháng kể từ ngày người lao động hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng người lao động không đến nhận tiền trợ cấp thất nghiệp và không thông báo bằng văn bản với tổ chức bảo hiểm xã hội nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp thì người lao động đó được xác định là không có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp tương ứng với số tiền trợ cấp thất nghiệp mà người lao động không đến nhận được bảo lưu làm căn cứ để tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần hưởng trợ cấp thất nghiệp tiếp theo khi đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc sau thời hạn nêu trên, tổ chức bảo hiểm xã hội phải thông báo bằng văn bản với trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp về việc người lao động không đến nhận tiền trợ cấp thất nghiệp. Thông báo về việc người lao động không đến nhận tiền trợ cấp thất nghiệp thực hiện theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của tổ chức bảo hiểm xã hội, trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm xem xét, trình Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định về việc bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

Quyết định về việc bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được trung tâm dịch vụ việc làm gửi: 01 bản đến Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh để thực hiện bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động; 01 bản đến người lao động. Quyết định về việc bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp thực hiện theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định".

Thưa luật sư,Hiện tại tôi đang có khúc mắc sau cần công ty hỗ trợ giải đáp giúp tôi: Hiện tôi đang có bầu được 8 tháng đến cuối tháng 02 năm 2016 thì sinh (Dự kiến 28 tháng 2 năm 2016). Tôi đã thực hiện đóng bảo hiểm từ tháng 6 năm 2015. Liệu sau khi sinh tôi có nhận được tiền bh không ạ, Xin cảm ơn!

Từ tháng 06 năm 2015 đến tháng 2 năm 2015 thì thời gian đóng bảo hiểm của bạn là được 9 tháng

Căn cứ theo khoản 2 điều 31 luật bảo hiểm xã hội thì điều kiện để người tham gia bảo hiểm xã hội được hưởng chế độ thai sản là:

 Người lao động phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi 

như vậy, điều kiện là phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh. Bạn đã đóng được 9 tháng nên bạn có đủ điều kiện để hưởng trợ cấp thai sản bạn nhé

Hồ sơ, thủ tục hưởng trợ cấp thai sản: 

. Hồ sơ hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con bao gồm:

- bản sao giấy khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh của con

- Giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về tình trạng người mẹ sau khi sinh con mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con

- Giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc lao động nữ phải nghỉ việc để dưỡng thai đối với trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 31 của Luật BHXH

Cho em hỏi em làm nhân viên bán xăng dầu của công ty, hiện nay em có việc gia đình em làm đơn xin nghỉ,em không làm nữa,mức bảo hiểm của em đóng được là 2 năm 6 tháng vậy tới thời điểm em lãnh khoản mục bảo hiểm là bao nhiêu,công ty bảo hiểm cho em biết mức bảo hiểm em đóng được không ?

 Thứ nhất: Về bảo hiểm xã hội

 Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi.

3. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi.

Vì bạn không nói rõ bạn đóng bảo hiểm xã hội từ thời điểm nào, với mức lương là bao nhiêu nên chúng tôi sẽ hướng dẫn cách tính bảo hiểm cho bạn một cách cụ thể. Chúng tôi sẽ đưa ra công thức tính bảo hiểm xã hội một lần như sau:

thời gian đóng * tiền lương bình quân* mức hưởng

Thứ hai: Bảo hiểm thất nghiệp

căn cứ thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH thì mức hưởng được tính bảo hiểm thất nghiệp như sau:

Mức trợ cấp thất nghiệp hàng tháng = mức lương bình quân của 6 tháng liền kề có đóng bảo hiểm thất nghiệp * 60%

E có cho e gái e mượn hồ sơ để làm công ty và đóng bảo hiểm nhưng lúc đó e củng đang đi làm vậy là e và e gái e đóng bảo hiểm trùng nhau giờ e muốn đi chốt bảo hiểm nhưng công ty bảo hiểm bắt e phải xuống đóng phạt hành chính thì về mới chốt được sổ bảo hiểm vậy cho e hỏi mức phạt này là bao nhiêu và có cách nào để e khong phải đóng phạt không

 Theo quy định tại công văn 2648/BHXH-CST ngày 24/6/2011 của BHXH Việt Nam, kể từ ngày 01/6/2013, để được cấp lại sổ BHXH do người lao động mượn hồ sơ người khác đi làm thì người lao động phải nộp kèm theo Quyết định xử lý vi phạm hành chính của cơ quan Thanh tra Lao động Thương binh và Xã hội trong bộ hồ sơ xin cấp lại sổ thì mới được xem xét giải quyết. Như vậy, việc cấp lại sổ BHXH trong trường hợp của bạn phụ thuộc vào thời gian xử lý vi phạm của cơ quan thanh tra lao động thương binh và xã hội.

Điều 27 Nghị định số 95/2013/NĐ-CP quy định như sau:

"Điều 27. Vi phạm quy định về lập hồ sơ để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người lao động có hành vi kê khai không đúng sự thật hoặc sửa chữa, tẩy xóa những nội dung có liên quan đến việc hưởng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có hành vi giả mạo hồ sơ bảo hiểm xã hội để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với mỗi hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội giả mạo.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc nộp lại cho tổ chức bảo hiểm xã hội số tiền bảo hiểm xã hội đã nhận do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này."

Như vậy, mức phạt của bạn từ 5.000.000 đến 10.000.000 đồng

Tôi hiện đang công tác tại công ty . Tôi muốn hỏi luật minh khuê rằng . Tôi hiện đang bị bệnh không thể tiếp tục công việc của mình được . Tôi muốn làm đơn chấm dưt hợp đồng công ty tôi muốn rút sổ bảo hiểm . Vậy tôi có được thanh toán tiền bảo hiểm không ?

 Thứ nhất: Thanh toán về bảo hiểm xã hội

Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sau một năm nghỉ việc, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội khi có yêu cầu thì được nhận bảo hiểm xã hội một lần.

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

+ 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

+ 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

+ 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

+ 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi.

Như vậy, sau thời gian 1 năm nghỉ việc, bạn không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội thì bạn có thể làm thủ tục để nhận bảo hiểm xã hội một lần

Đồng thời tại điều 21 luật bảo hiểm xã hội có quy định rõ trách nhiệm của người sử dụng lao động như sau:

- Phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội trả trợ cấp bảo hiểm xã hội cho người lao động.

- Phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động, xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật.

Thứ hai: Về chế độ bảo hiểm thất nghiệp 

Căn cứ vào điều 46 luật việc làm về chi trả bảo hiểm thất nghiệp có quy định:

Trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập.

- Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày trung tâm dịch vụ việc làm tiếp nhận đủ hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp; trường hợp không đủ điều kiện để hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp thì phải trả lời bằng văn bản cho người lao động.

- Tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện việc chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Tôi sinh em bé đến tháng 11/2015 là hết 6 tháng đến nay công ty tôi không có việc vậy tôi xin nghỉ vậy tôi có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp không?

 Điều kiện hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp được quy định tại điều 49 luật việc làm như sau

Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

a) Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;

b) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

2. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật này; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật này;

như vậy, nếu bạn tham gia bảo hiểm thất nghiệp đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng thì bạn sẽ được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật lao động - Công ty luật Minh Khuê