Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý

Luật bảo hiểm xã hội năm 2014

2. Nội dung giải đáp

Xin chào luật sư? Tôi muốn hỏi luật sư về chế độ thai sản cho người nghỉ việc trước khi sinh con. Tôi hiện tại đang có bầu được 2 tháng. Và tôi đang có ý định làm đơn xin nghỉ việc. Tôi đóng bảo hiểm từ tháng 9.2015 thì tính đến thới gian sinh tôi có được hưởng chế độ thai sản theo quy định không?

Theo quy định tại Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 thì điều kiện hưởng chế độ thai sản như sau:

"Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

>> Xem thêm:  Phương án chấm dứt hợp đồng lao động hợp tình, hợp lý cho doanh nghiệp

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này."

Vây, điều kiện để được hưởng chế độ thai sản là đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong vòng 12 tháng trước khi sinh con. Bạn đang có thai được 2 tháng, dự tính là đến tháng 3 năm 2017 bạn sẽ sinh thì điều kiện bạn được hưởng chế độ thai sản là trong vòng 12 tháng tức là từ tháng 3 năm 2016 đến tháng 3 năm 2017 bạn phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên.

Luật sư cho em hỏi? Em bắt đầu vào làm việc tại công ty từ tháng 2/2016. Nhưng đến tháng 8/2016 công ty bắt đầu đóng bảo hiểm xã hội cho em. Lúc này em đã mang thai tháng thứ 4. Và dự kiến sinh 31/1/2017. Vì vấn đề gia đình em có hỏi bên công ty em là sau khi sinh em muốn xin nghỉ làm luôn thì có được hưởng chế độ thai sản không? Công ty có trả lời em là sau khi sinh em được nghỉ 6 tháng thai sản. Nhưng em chưa nhận được tiền thai sản luôn mà em phải quay lại làm việc ít nhất 3 tháng và đóng bhxh trong 3 tháng đó nữa thì e mới được lĩnh tiền. Luật sư cho em hỏi bảo hiểm xã hội có Luật mới như thế không ạ? Tại sao em không được nhận tiền luôn mà phải đóng tiếp 3 tháng mới được ạ. Em xin cảm ơn luật sư?

Điều kiện hưởng chế độ thai sản chúng tôi đã trích dẫn điều luật trên về điều kiện hưởng chế độ thai sản nên chúng tôi sẽ không trích dẫn lại. Trong trường hợp của bạn thì bạn muốn nghỉ việc luôn ngay sau khi sinh và cũng muốn hưởng chế độ thai sản thì điều kiện của chị là phải đóng từ đủ 6 tháng trở lên trong vòng 12 tháng trước khi sinh. Nếu sau khi sinh mới đóng bảo hiểm thì không được tính vào thời gian là 6 tháng để được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

Xin chào luật sư, cho em hỏi 2 vợ chồng em đều đóng BHXH thì khi sinh con vợ em nhận được tiền thai sản, vậy còn em có được nhận không, vì em làm thủ tục để nhận thì được bên BHXH trả lời đã giải quyết cho vợ rồi nên chồng không nhận được nữa.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 34 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 thì thời gian hưởng chế độ thai sản đối với lao động nam đang tham gia bảo hiểm xã hội như sau:

"Điều 34. Thời gian hưởng chế độ khi sinh con

>> Xem thêm:  Cách đơn giản để biết Công ty có đóng Bảo Hiểm Y Tế cho bạn hay không ?

2. Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

a) 05 ngày làm việc;

b) 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

c) Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

d) Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con."

Mức hưởng chế độ thai sản đối với nam theo quy định tại khoản 1 Điều 39 luật bảo hiểm xã hội năm 2016 như sau:

"Điều 39. Mức hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:

a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;

>> Xem thêm:  Tiền lương tháng 13, tiền thưởng, tiền làm thêm giờ có chịu thuế thu nhập cá nhân không ?

b) Mức hưởng một ngày đối với trường hợp quy định tại Điều 32 và khoản 2 Điều 34 của Luật này được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày;

c) Mức hưởng chế độ khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính theo mức trợ cấp tháng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, trường hợp có ngày lẻ hoặc trường hợp quy định tại Điều 33 và Điều 37 của Luật này thì mức hưởng một ngày được tính bằng mức trợ cấp theo tháng chia cho 30 ngày."

Vây, anh vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định trên.

Tôi làm kế toán 1 trường học trong thời gian tôi nghỉ sinh nhưng vì hoàn cảnh gia đình, tính chất công việc đặc thù và lại tôi cảm thấy mình đủ sức khỏe để đi làm nên tôi đã làm đơn xin được đi làm và được công đoàn và nhà trường chấp nhận, nhưng đến nay thanh tra về làm việc vẫn để truy thu lương của tôi, mong luật sư tư vấn và giúp đỡ tôi với.

Điều kiện hưởng chế độ thai sản đối với trường hợp sinh con là phải đóng từ đủ 6 tháng trở lên trong vòng 12 tháng trước khi sinh và thời gian hưởng chế độ thai sản khi sinh con theo quy định tại khoản 1 Điều 34 như sau:

"Điều 34. Thời gian hưởng chế độ khi sinh con

1. Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.

Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng."

Vậy, lao động nữ có quyền được nghỉ theo thời gian trên khi sinh con, nhưng vì có những lý do cá nhân mà người lao động vẫn muốn đi làm mà thực sự tự nguyện và được đơn vị sử dụng lao động đồng ý thì vấn được tạo điều kiện đi làm.

Kính chào luật sư! Thưa luật sư, con muốn hỏi về chế độ thai sản như sau: Công ty đăng ký bảo hiểm từ tháng 1/2016 đã trừ lương hằng tháng của nhân viên, tuy nhiên không nộp cho Cơ quan bảo hiểm. Trong thời gian này con đã có thai và dự kiến sinh con vào tháng 11/2016 này, nếu tính thời gian tham gia bảo hiểm thì đã đủ 6 tháng kể từ 12 tháng trước khi sinh con. Vậy thưa luật sư, luật sư có thể cho con biết nếu công ty nộp bảo hiểm và chốt sổ cho con sau thời gian sinh con (ví dụ khoảng tháng 1/2017 mới đóng đủ BH từ tháng 1/2016 đến tháng 9/2016 và chốt sổ) thì con có được hưởng chế độ thai sản không? Cảm ơn luật sư?

Với hành vi này của công ty, thì công ty sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính. Còn nếu có chứng cứ chứng minh rằng bạn đã tham gia bảo hiểm thì đã đủ 6 tháng kể từ 12 tháng trước khi sinh con do bên công ty không thực hiện đóng bảo hiểm cho bên xã hội dẫn đến việc bạn không được hưởng chế độ thai sản thì bên cơ quan bảo hiểm sẽ xem xét giải quyết.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

>> Xem thêm:  Đóng bảo hiểm thất nghiệp có gián đoạn hay phải liên tục ?

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162  hoặc gửi qua email: để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận Tư vấn Pháp luật bảo hiểm xã hội - Công ty Luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Mở công ty riêng khi đang xin trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp thai sản ?