1/ Cơ sở pháp lý:

– Luật hôn nhân và gia đình năm 2014

2/ Thủ tục kết hôn của hai du học sinh nước ngoài tại Việt Nam

Căn cứ theo khoản 25 Điều 3 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định: “25. Quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài là quan hệ hôn nhân và gia đình mà ít nhất một bên tham gia là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài; quan hệ hôn nhân và gia đình giữa các bên tham gia là công dân Việt Nam nhưng căn cứ để xác lập, thay đổi, chấm dứt quan hệ đó theo pháp luật nước ngoài, phát sinh tại nước ngoài hoặc tài sản liên quan đến quan hệ đó ở nước ngoài.

Theo như thông tin mà bạn cung cấp thì cả hai bạn đều là du học sinh nước ngoài, cả hai bạn vẫn còn quốc tịch Việt Nam và đã trở về Việt Nam để đăng ký kết hôn. Theo quy định của Luật Quốc tịch năm 2008 thì người Việt Nam định cư ở nước ngoài là công dân Việt Nam và người gốc Việt Nam cư trú, sinh sống lâu dài ở nước ngoài. Về thời gian bao lâu được gọi là lâu dài để xác định có phải là người Việt Nam định cư ở nước ngoài hay không thì pháp luật hiện nay chưa quy định cụ thể. Hơn nữa, cả hai bạn đều là du học sinh, thời gian du học ở nước ngoài hai bạn chưa nói đến. Do đó, chỉ tính đến thời điểm hiện nay, khi hai bạn đã về nước và muốn đăng ký kết hôn ở Việt Nam thì đương nhiên hai bạn có quyền đăng ký kết hôn tại Việt Nam: là hai công dân Việt Nam, đã trở về nước sau thời gian du học và muốn đăng ký kết hôn, hai bạn phải đủ điều kiện đăng ký kết hôn theo Điều 8 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, quan hệ hôn nhân giữa hai bạn không có yếu tố nước ngoài.

Thủ tục đăng ký kết hôn của hai bạn chuẩn bị hồ sơ gồm:

Một là, lờ khai đăng ký kết hôn

– Nếu cả hai bên nam, nữ cùng cư trú tại một xã, phường, thị trấn hoặc cùng công tác tại một đơn vị trong lực lượng vũ trang nhân dân, thì hai bên kết hôn chỉ cần khai vào một Tờ khai đăng ký kết hôn.

– Trong trường hợp hai bên nam nữ nộp bản chính Tờ khai ký kết hôn có xác nhận tình trạng hôn nhân thì không cần nộp bản chính Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân vì hai loại giấy tờ này đều có giá trị chứng minh về tình trạng hôn nhân của bên kết hôn.

Hai là, bản chính Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để làm thủ tục đăng ký kết hôn (do Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú của bên nam, bên nữ cấp).

– Trường hợp hai bên nam, nữ có nơi cư trú khác nhau thì bên nam hoặc bên nữ đăng kết hôn tại Ủy ban nhân dân cấp xã không phải nơi cư trú của mình phải nộp xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú về tình trạng hôn nhân.

– Đối với người đang trong thời hạn công tác, học tập, lao động ở nước ngoài về nước đăng ký kết hôn thì phải có xác nhận của Cơ quan Ngoại giao, Lãnh sự Việt Nam tại nước sở tại về tình trạng hôn nhân của người đó.

– Đối với cán bộ, chiến sĩ đang công tác trong lực lượng vũ trang thì thủ trưởng đơn vị của người đó xác nhận tình trạng hôn nhân.

Ba là, các loại giấy tờ phải xuất trình:

– Bản chính Giấy chứng minh nhân dân của hai bên nam, nữ.

– Bản chính Giấy tờ về hộ khẩu.

Bốn là, cơ quan có thẩm quyền đăng ký kết hôn cho hai bạn:

– Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của bên nam hoặc bên nữ thực hiện việc đăng ký kết hôn.

+ Nếu cả hai bên kết hôn (bên nam và bên nữ) đều có nơi đăng ký hộ khẩu thường trú thì việc đăng ký kết hôn được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi họ đăng ký hộ khẩu thường trú (nếu cùng ở một nơi) hoặc họ có quyền lựa chọn nơi đăng ký kết hôn là Ủy ban nhân dân cấp xã nơi bên nam hoặc bên nữ đăng ký hộ khẩu thường trú (nếu không cùng ở một nơi);

+ Nếu chỉ bên nam hoặc bên nữ có nơi đăng ký hộ khẩu thường trú còn bên kia có đăng ký tạm trú có thời hạn thì việc đăng ký kết hôn được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi bên nam hoặc bên nữ đăng ký hộ khẩu thường trú.

+ Nếu cả bên nam nữ đều không có hoặc chưa có nơi đăng ký hộ khẩu thường trú nhưng có đăng ký tạm trú có thời hạn thì việc đăng ký kết hôn được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi bên nam hoặc bên nữ đăng ký tạm trú có thời hạn.

+ Trong trường hợp cả hai bên nam, nữ là công dân Việt Nam đang trong thời hạn công tác, học tập, lao động ở nước ngoài về nước đăng ký kết hôn đã cắt hộ khẩu thường trú ở trong nước thì việc đăng ký kết hôn được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú trước khi xuất cảnh của một trong hai bên nam, nữ.

Trân trọng ./.

Bộ phận tư vấn pháp luật - Luật Minh Khuê biên tập