Xin chào luật sư Minh Khuê:Tôi có một vấn đề xin luật sư giải đáp đó là tôi muốn tham gia Đảng Cộng sản Việt Nam vậy quy trình, thủ tục như thế nào? Mong Luật sư giải đáp giúp tôi. Tôi xin chân thành Cảm ơn quý văn phòng? Mong hồi âm.

Người gửi: Hoang Thai Bach

>> Luật sư tư vấn pháp luật Hành chính, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

- Căn cứ Điều lệ Đảng, Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 25-7-2016 của Ban Chấp hành Trung ương về “Thi hành Điều lệ Đảng”,

- Hướng dẫn số 01- HD/TW, ngày 20-9-2016 của Ban Bí thư “Một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng”;

2. Luật sư tư vấn:

Đối với việc kết nạp đảng vào Đảng Cộng sản Việt Nam thì theo quy định như sau:

>> Xem thêm:  Bản chất giai cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh

2.1. Xét chọn đi học lớp nhận thức về Đảng

Đoàn thanh niên sẽ giới thiệu đoàn viên, công đoàn ưu tú nhất để tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức về Đảng, rồi lập danh sách báo cáo với Đảng ủy. Sau đó, Đảng ủy duyệt danh sách, lên kế hoạch tổ chức lớp "Bồi dưỡng nhận thức về Đảng". Buổi họp xét chọn phải có ít nhất 2/3 thành viên của đơn vị tham dự, người được xét chọn phải đạt trên 50% số thành viên có mặt đồng ý.

Sau khi học xong, sẽ được cấp giấy chứng nhận, rồi tiếp tục được bồi dưỡng, theo dõi và giúp đỡ để đưa vào diện cảm tình Đảng.

2.2. Giới thiệu quần chúng ưu tú vào Đảng

Sau thời gian phấn đấu, các đơn vị tổ chức họp đề nghị xét kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú. Buổi họp phải có ít nhất 2/3 thành viên của đơn vị tham dự theo trình tự: Người xin vào đảng tự nhận xét về bản thân; Các ý kiến đóng góp của đơn vị về: Phẩm chất chính trị; Về đạo đức, lối sống và quan hệ quần chúng; Về học tập, chuyên môn; Về quá trình hoạt động và năng lực công tác; Tổ chức bỏ phiếu tín nhiệm.

2.3. Hoàn tất hồ sơ đề nghị

Sau thời hạn 3 tuần họp đề nghị, các đơn vị gửi hồ sơ lên cấp trên bao gồm: Biên bản họp đơn vị; Biên bản kiểm phiếu; Phiếu tín nhiệm; Sau khi nhận được hồ sơ, các chi bộ họp cho ý kiến đồng ý hoặc không đồng ý cho khai lý lịch. Những trường hợp đạt sẽ được đảng viên chính thức trong chi bộ theo dõi, giúp đỡ.

2.4. Thẩm tra lý lịch

Trong thời gian 2 tuần làm việc, hồ sơ thẩm tra lý lịch phải được gửi đi để thẩm tra. Công tác thẩm tra lý lịch bao gồm thẩm tra lý lịch bản thân và gia đình, thẩm tra vấn đề sinh hoạt và chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Người được cử đi xác minh lý lịch phải là đảng viên chính thức.

2.5. Tiến hành xét kết nạp

>> Xem thêm:  Mẫu đơn xin ra khỏi Đảng Cộng Sản Việt Nam mới nhất năm 2022

Sau khi thẩm tra lý lịch, đảng viên được phân công hướng dẫn viết giấy giới thiệu quần chúng vào đảng. Chi bộ họp ra nghị quyết đề nghị kết nạp đảng viên. Tiếp theo, tổng hợp hồ sơ xét kết nạp đảng trình Đảng ủy quyết định. Hồ sơ xét kết nạp đảng bao gồm: Lý lịch của người xin vào Đảng (đã xong ở phần thẩm tra); Đơn xin vào Đảng (viết tay, không được đánh máy – thêm phần tự nhận xét); Giấy giới thiệu người ưu tú vào Đảng; Nhận xét Đảng viên của đoàn thể; Tổng hợp ý kiến nhận xét của đoàn thể và nơi cư trú; Bản sao giấy chứng nhận học lớp nhận thức về Đảng; Bảng điểm học tập có xác nhận của Phòng Đào tạo (đối với sinh viên); Biên bản họp chi bộ xét kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng và Nghị quyết; Nghị quyết đề nghị kết nạp đảng viên của Chi bộ; Nghị quyết đề nghị kết nạp đảng viên của Đảng bộ.

2.6. Tổ chức lễ kết nạp

Khi có quyết định kết nạp Đảng viên trong vòng 1 tháng, chi bộ phải tổ chức lễ kết nạp đảng viên.

7. Đảng viên dự bị

Thời gian dự bị là 12 tháng tính từ ngày tổ chức lễ kết nạp. Trong giai đoạn này, đảng viên dự bị có các quyền và nghĩa vụ như đảng viên chính thức (trừ quyền bầu cử, ứng cử và biểu quyết). Chi bộ tiếp tục theo dõi và bồi dưỡng đảng viên dự bị.

8. Chuyển Đảng viên chính thức

Sau 12 tháng kể từ ngày được kết nạp Đảng, Đảng viên dự bị phải làm bản kiểm điểm và làm đơn đề nghị Chi bộ xem xét chuyển đảng chính thức. Hồ sơ xét chuyển đảng chính thức bao gồm: Đơn xin chuyển Đảng chính thức; Bản nhận xét của đảng viên được phân công giúp đỡ; Ý kiến nhận xét của BCH Công đoàn (hoặc của tổ công đoàn, có xác nhận của BCH Công đoàn cơ sở) hoặc BCH Đoàn nếu đang sinh hoạt Đoàn; Bản nhận xét của cấp ủy nơi cư trú đối với đảng viên dự bị; Tổng hợp ý kiến nhận xét của tổ chức Công đoàn và Chi bộ nơi đảng viên dự bị cư trú; Giấy chứng nhận tốt nghiệp chương trình lý luận chính trị phổ thông (lớp bồi dưỡng đảng viên mới); Biên bản họp Chi bộ xét chuyển chính thức; Nghị quyết công nhận đảng viên chính thức của Chi bộ; Nghị quyết công nhận Đảng viên chính thức của Đảng ủy.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

>> Xem thêm:  Nguyên tắc Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Nhà nước theo Hiến pháp

Bộ phận tư vấn pháp luật Hành chính - Công ty luật Minh Khuê