1. Ly hôn là gì ? 

Theo Khoản Luật Hôn nhân và gia đình 2014 định nghĩa về ly hôn như sau: "Ly hôn là việc chấm dứt quan hệ vợ chồng theo bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án".

Việc chấm dứt quan hệ vợ chồng ở đây được hiểu đối với cặp vợ chồng đã đăng ký kết hôn và được pháp luật công nhận bằng Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn. Khi những vấn đề phát sinh trong đời sống vợ chồng không còn hướng giải quyết, mỗi người không tìm được tiếng nói riêng nữa thì người ta chọn cách ly thân và ly hôn.

Vậy pháp luật quy định thế nào về đơn xin ly hôn là gì?

 

2. Quy định pháp luật về đơn xin ly hôn ?

Đơn xin ly hôn được hiểu là một trong những tài liệu bắt buộc phải có khi thực hiện thủ tục ly hôn tại Tòa án. Thông qua mẫu đơn ly hôn, tòa án biết được nguyện vong của các bên (vợ và chồng) trong việc giải quyết thủ tục ly hôn. Tòa án quy định một số nội dung cụ thể cần có trong mẫu đơn xin ly hôn như sau:

+ Các bên có Giấy chứng nhận kết hôn hợp pháp hay không ?

+ Nguyên nhân dẫn tới việc ly hôn là gì ?

+ Các bên đưa ra thỏa thuận việc phân chia tài sản chung, tài sản riêng như thế nào ? (tự thỏa thuận hay Tòa án phân chia).

+ Các bên đưa ra thỏa thuận về quyền nuôi con và nghĩa vụ cấp dưỡng cho con chung sau ly hôn ? ( các bên tự thỏa thuận, ý chí chủ quan của con cái hoặc Tòa án sẽ phân chia quyền nuôi con).

Từ những đầu nội dung chính được cung cấp ở trên sẽ là căn cứ để Thẩm phán đưa ra phán quyết cuối cùng cho vụ việc ly hôn. Ví dụ: trong đơn ghi rõ "cả hai không có tài sản chung; hoặc tài sản do vợ chồng tự thỏa thuận; con cái do vợ chồng tự thỏa thuận việc chăm sóc và cấp dưỡng", lúc này Tòa án không cần mở phiên tòa để phân chia nội dung trên nữa mà chỉ cần ban hành quyết định công nhận việc ly hôn giữa hai bên vợ, chồng.

Như vậy, đơn ly hôn chính là phương tiện cung cấp thông tin cần thiết cho cơ quan có thẩm quyền về nội dung của vụ việc, từ đó xác định được phương án giải quyết vấn đề ly hôn. Đơn ly hôn có thể được chủ thể trình bày dưới dạng văn bản đánh máy hoặc văn bản viết tay nhưng phải đúng nội dung và hình thức pháp luật quy định; hoặc mua mẫu đơn này tại Tòa án.

 

3. Hai hình thức ly hôn hiện nay tại Hải Phòng ?

Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định hai hình thức ly hôn tại Điều 55- quy định về ly hôn thuận tình và Điều 56- Quy định về một bên yêu cầu thủ tục ly hôn. Bộ Luật này có tính chất pháp lý cao nhất trong hệ thống pháp luật quy định về lĩnh vực Hôn nhân và gia đình, chính vì vậy tại tỉnh Hải Phòng cũng được quy định hai hình thức ly hôn theo khuôn khổ Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014. Hai hình thức ly hôn tại Hải Phòng như sau:

+ Ly hôn thuận tình: Trong trường hợp vợ chồng cùng yêu cầu ly hôn, nếu xét thấy hai bên thật sự tự nguyện ly hôn và đã thỏa thuận về việc chia tài sản, việc trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con trên cơ sở bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ và con thì Tòa án công nhận thuận tình ly hôn; nếu không thỏa thuận được hoặc có thỏa thuận nhưng không bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ và con thì Tòa án giải quyết việc ly hôn.

+ Ly hôn theo yêu cầu của một bên ( ly hôn đơn phương ): 

  •  Khi vợ hoặc chồng yêu cầu ly hôn mà hòa giải tại Tòa án không thành thì Tòa án giải quyết cho ly hôn nếu có căn cứ về việc vợ, chồng có hành vi bạo lực gia đình hoặc vi phạm nghiêm trọng quyền, nghĩa vụ của vợ, chồng làm cho hôn nhân lâm vào tình trạng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích của hôn nhân không đạt được.
  •  Trong trường hợp vợ hoặc chồng của người bị Tòa án tuyên bố mất tích yêu cầu ly hôn thì Tòa án giải quyết cho ly hôn.
  •  Trong trường hợp có yêu cầu ly hôn của các chủ thể có quyền yêu cầu giải quyết ly hôn thì Tòa án giải quyết cho ly hôn nếu có căn cứ về việc chồng, vợ có hành vi bạo lực gia đình làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, tinh thần của người kia

 

3. Mẫu đơn xin ly hôn mới nhất theo mẫu quy định của Tòa án đối với thành phố Hải Phòng

3.1 Mẫu đơn xin ly hôn thuận tình áp dụng tại Hải Phòng

Tải về
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------***---------

 .............., ngày ...... tháng ...... năm ....... 

 

  ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN,

 NUÔI CON, CHIA TÀI SẢN KHI LY HÔN

 

Kính gửiTOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN  ......... - Thành phố Hải Phòng.

Họ và  tên chồng: ............ Sinh ngày : .............................................................. 

CMND số: ................................, cấp ngày : ..................................................... 

Hộ khẩu thường trú :........................................................................................ 

Chỗ ở hiện tại : ................................................................................................. 

Họ và  tên vợ: ...................... Sinh ngày : .......................................................... 

CMND số: ..................................................... cấp ngày :................................... 

Hộ khẩu thường trú :.......................................................................................... 

Chỗ ở hiện tại :.................................................................................................. 

NỘI DUNG:

Hai chúng tôi đã kết hôn từ năm .............. có đăng ký kết hôn tại UBND phường ................... 

Chúng tôi làm đơn này yêu cầu Toà án nhân dân ……  công nhận thuận tình ly hôn, lý do:

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

Vì vậy, chúng tôi làm đơn này kính mong Quý Toà xem xét giải quyết cho chúng tôi được ly hôn, chấm dứt tình trạng hôn nhân như hiện nay, cụ thể:

1.   Về con chung có (chưa có) :....................................................................... 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

Chúng tôi đã thoả thuận về người trực tiếp nuôi con và mức cấp dưỡng nuôi con hàng tháng như sau:

............................................................................................................................ 

........................................................................................................................... 

............................................................................................................................ 

2.  Về tài sản chung chúng tôi đã tự nguyện thoả thuận chia như sau: (ghi cụ thể mỗi người được chia sở hữu tài sản gì).

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

3.  Về nhà ở chúng tôi đã tự nguyện thoả thuận như sau:

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

........................................................................................................................ 

(Nếu không có nhà ở thì ghi không có)

4.  Về vay nợ chúng tôi đã tự nguyện thoả thuận như sau:

.......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

Kính đề nghị Quý Toà xem xét giải quyết.

 ...., ngày ..... tháng ..... năm ......

Đính kèm :

- Giấy Chứng nhận kết hôn (bản chính).
- Giấy khai sinh ....
- Hộ khẩu, CMND ( bản sao).
- Các giấy tờ khác.

Người làm đơn

Vợ                              Chồng
   (ký, ghi họ tên)                  (ký, ghi họ tên)

 

In / Sửa biểu mẫu

3.2 Mẫu đơn khởi kiện ly hôn đơn phương tại Hải Phòng

Tải về
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____***____

.........., ngày ...... tháng ...... năm .......

 

ĐƠN KHỞI KIỆN LY HÔN ĐƠN PHƯƠNG

 

 Kính gửi: Toà án nhân dân …………………………………….............................. 

Người khởi kiện: …………………………………………........................................ 

Địa chỉ: ……………………………… năm sinh ……............................................. 

Số điện thoại: …….......... (nếu có); số fax: ….........................................  (nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ………………………………….................................. (nếu có)

Người bị kiện: ………………………..................................................................... 

Địa chỉ ………………………… năm sinh ........................................................... 

Số điện thoại: ………  (nếu có); số fax: ……  (nếu có) ...................................... 

Địa chỉ thư điện tử: ……………………………  (nếu có) .................................... 

Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau đây:

 

1.Về tình cảm vợ chồng

……………………………………………………………............................ 

….................................................................................................................... 

(​Ghi rõ thời gian kết hôn và chung sống, địa điểm chung sống tại đâu và hiện nay có đang chung sống cùng nhau hay không, phần này nêu rõ tình trạng mâu thuẫn giữa vợ chồng và nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn)

 

2. Về tài sản:

– Tài sản chung: ……………………………………......................................... 

– Tài sản riêng: ………………………………….............................................. 

- Phần nợ chung: …………………................................................................ 

(- Nếu có tài sản ghi thông tin về tài sản, trị giá thực tế, đề nghị phân chia tài sản sau khi ly hôn hay thỏa thuận phân chia tài sản của 2 vợ chồng đối với ly hôn thuận tình … và Nếu không có tài sản chung ghi không có.
- Nếu có nợ chung ghi cụ thể số nợ, tiền hay tài sản, chủ nợ, thời gian trả nợ…và đề nghị phân nghĩa vụ trả nợ trong Mẫu đơn xin ly hôn. Nếu không có nợ chung ghi không có).
 

3. Về con chung:

…………………………….............................................................................. 

( Nếu đã có con chung ghi thông tin các con chung (tên, ngày tháng năm sinh…), nguyện vọng và để nghị nuôi con, hay tranh chấp quyền nuôi con khi ly hôn (nếu có)

Nếu chưa có con chung ghi chưa có. Nếu ly hôn thuận tình ghi thỏa thuận của 2 vợ chồng về việc nuôi con để tòa án xem xét.

Danh mục tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có:

– CMND của người làm đơn;

– 01 Giấy khai sinh của con;

– Sổ hộ khẩu;

– Giấy chứng nhận kết hôn;

– Các giấy tờ chứng minh tài sản chung, tài sản riêng, nợ chung nợ riêng.

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

In / Sửa biểu mẫu

>> Xem bản hướng dẫn chi tiết về cách viết, cách điền đơn ly hôn tại Hải Phòng tại: Mẫu đơn ly hôn các Tòa Án tại Hải Phòng mới nhất

 

 4. Luật Minh Khuê tư vấn Thủ tục ly hôn tại Hải Phòng nhanh chóng, hiệu quả nhất 

- Ngoài đơn yêu cầu Tòa giải quyết vụ án ly hôn thuận tình hoặc ly hôn theo yêu cầu từ một bên (ly hôn đơn phương) thì các chủ thể có nhu cầu ly hôn cần chuẩn bị một số hồ sơ, giấy tờ như sau:

+ Mẫu đon yêu cầu ly hôn (như trên );

+ Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn (bản chính hoặc trường hợp không có bản chính thì cần xin cấp bản sao hoặc có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền);

+ Chứng minh nhân dân/ căn cước công dân của vợ và chồng (bản sao có chứng thực);

+ Giấy khai sinh của các con (nếu có con chung, bản sao có chứng thực);

 + Sổ hộ khẩu gia đình (bản sao có chứng thực);

+ Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu đối với tài sản chung (nếu có tài sản chung, bản sao có chứng thực).

+  Đối với trường hợp ly hôn đơn phương: trong hồ sơ có thể bao gồm bản kê khai tài sản riêng trước thời kỳ hôn nhân (nếu có), các tài liệu, bằng chứng (dưới dạng hình ảnh, âm thanh hoặc người làm chứng trước Tòa) về việc vợ hoặc chồng vi phạm nghĩa vụ vợ chồng như: ngoại tình, bạo lực gia đình, xa vào các tệ nạn xã hội làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống chung,...

- Sau khi hoàn tất những hồ sơ, giấy tờ đầy đủ nêu trên, chủ thể tiến hành nộp đơn yêu cầu lên Tòa án để giải quyết thủ tục ly hôn của mình:

Chủ thể có yêu cầu chuẩn bị đầy đủ các loại hồ sơ, giấy tờ nêu trên tại Cơ quan Tòa án cấp có thẩm quyền theo quy định tại Bộ Luật Tố tụng Dân sự về Thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp huyện và Thẩm quyền của Tòa án nhân dân theo lãnh thổ đối với các Tòa thuộc tỉnh Đồng Nai.
Về cách thức nộp đơn: Người nộp đơn có thể nộp trực tiếp tại Tòa án hoặc gửi đơn qua đường bưu điện đến địa chỉ Tòa án nhân dân huyện nơi có thẩm quyền giải quyết vụ việc.
Sau khi nhận được đơn ly hôn, Tòa án sẽ xem xét và quyết định thụ lý vụ án. Trường hợp mọi hồ sơ, thủ tục hợp lệ thì Tòa án sẽ gửi thông báo tạm đóng ứng phí cho các chủ thể.
Sau khi yêu cầu đóng tiền tạm ứng án phí, trước khi đưa vụ án ra xét xử, Tòa án sẽ tiến hành hòa giải.
Sau khi hoàn tất thủ tục hòa giải không thành, Tòa án tiến hành thụ lý vụ án và giải quyết dân sự theo yêu cầu ly hôn thuận tình hoặc ly hôn đơn phương.
 

5. Dịch vụ tư vấn ly hôn nhanh của Công ty Luật Minh Khuê tại thành phố Hải Phòng 

Luật Minh Khuê với đội ngũ chuyên viên và Luật sư với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn Hôn nhân và gia đình trên khắp các tỉnh/ thành phố trong cả nước cam kết khi khách hàng sử dụng dịch vụ ủy quyền Thủ tục ly hôn tại Hải Phòng như sau:

+ Luật sư tư vấn Luật Minh Khuê với hàng chục năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn thủ tục ly hôn luôn nắm bắt một cách nhanh nhất những quy định và văn bản hướng dẫn về thủ tục ly hôn theo quy định chung và  tại Hải Phòng.

+ Luật sư tư vấn lắng nghe nguyện vọng của khách hàng, tư đó nhanh chóng phân tích tình hình và đưa ra giải pháp nhanh nhất, tối ưu nhất cho khách hàng tại Hải Phòng khi muốn hoàn tất thủ tục ly hôn nhanh nhất.

+ Khi khách hàng ủy quyền hoàn tất Thủ tục ly hôn tại Hải Phòng cho Luật sư Luật Minh Khuê, chúng tôi  cam kết hỗ trợ về mặt pháp lý trong toàn bộ quá trình đề nghị ly hôn cho khách hàng; nộp đơn, hoàn tất án phí tạm ứng; đợi kết quả và thông báo đến khách hàng trong thời gian nhanh nhất.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của Luật sự Luật Minh Khuê về vấn đề: Thủ tục ly hôn tại Hải Phòng cần làm gì để không lòng vòng ?, mọi vướng mắc vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 1900.6162 để được hỗ trợ tư vấn kịp thời. Hy vọng những thông tin trên chúng tôi cung cấp sẽ hỗ trợ sẽ giúp bạn trong việc hoàn tất thủ tục ly hôn nhanh nhất tại Hải Phòng. Trong trường hợp bài viết có nội dung nhầm lẫn hoặc bạn có thắc mắc về vấn đề này xin vui lòng liên hệ qua email: lienhe@luatminhkhue.vn, để được hỗ trợ nhanh nhất. Xin chân thành cảm ơn!