Vấn đề của chị chúng tôi xin trả lời như sau:

Theo Điều 91 Luật Nhà ở có quy định các loại giấy tờ bạn cần xem xét khi mua bán căn hộ chung cư là:

1. Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở theo
quy định pháp luật.

2. Không có tranh chấp về quyền sở hữu.

3. Không bị kê biên để thi hành án hoặc để chấp hành quyết định hành chính của cơ quan
nhà nước có thẩm quyền.

Ngoài ra, còn có tờ khai lệ phí trước bạ tên người trong Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở phù hợp với Hộ khẩu và CMND.

Tất cả các loại giấy tờ có liên quan kể trên kèm Hộ khẩu, giấy CMND của người chuyển nhượng và người nhận chuyển nhượng mang đến Phòng công chứng để làm Hợp đồng chuyển nhượng, đến Phòng thuế trước bạ để làm nghĩa vụ thuế và đến Phòng Tài nguyên- Môi trường để thay đổi chủ sở hữu.