Nay gia đình tôi khó khăn về tài chính, nhà cửa ngập nước cần sửa chữa gấp. Ngày 12/09/2014 tôi có nhắn tin cho bạn (Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc) về hoàn cảnh gia đình và xin rút / chuyển phần Cổ phần của tôi cho người khác, bạn tôi chấp nhận. Từ đó đến nay 2 bên chỉ liên lạc qua điện thoại và nhắn tin (chưa có văn bản gì cả) và bạn tôi chuyển cho tôi 3 lần được 100 triệu (50 triệu + 25 triệu + 25 triệu). Tôi phải sửa chữa nhà gấp nên phải vay mượn cho đủ. Bạn tôi cứ hứa hết lần này đến lần khác. Tôi có hỏi bạn làm thủ tục dùm tôi chưa? Bạn nói bận quá chưa làm. Tôi xin hỏi Luật sư cách làm của tôi và bạn vậy có đúng không? Và tôi làm thế nào để rút hết 200 triệu còn lại? Trình tự thủ tục thế nào cho đúng pháp luật?

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Người gửi: Điệp

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luật doanh nghiệp của Công ty Luật Minh Khuê.

rút vốn

Luật sư tư vấn luật doanh nghiệp, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Kính gửi quý khách hàng. Với câu hỏi của bạn Công ty Luật Minh Khuê xin hỗ trợ bạn giải đáp như sau.

1. Căn cứ pháp lý:

Luật doanh nghiệp 2005

>> Xem thêm:  Công ty đối vốn là gì ? Phân tích đặc điểm, ưu điểm của công ty đối vốn

Luật doanh nghiệp 2014

2. Nội Dung phân tích.

Khoản 5 điều 84 Luật doanh nghiệp  cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập

Trong thời hạn ba năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho cổ đông sáng lập khác, nhưng chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trong trường hợp này, cổ đông dự định chuyển nhượng cổ phần không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng các cổ phần đó và người nhận chuyển nhượng đương nhiên trở thành cổ đông sáng lập của công ty.

Sau thời hạn ba năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, các hạn chế đối với cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập đều được bãi bỏ.

Điều 90 Luật doanh nghiệp quy định

Mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông

1. Cổ đông biểu quyết phản đối quyết định về việc tổ chức lại công ty hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều lệ công ty có quyền yêu cầu công ty mua lại cổ phần của mình. Yêu cầu phải bằng văn bản, trong đó nêu rõ tên, địa chỉ của cổ đông, số lượng cổ phần từng loại, giá dự định bán, lý do yêu cầu công ty mua lại. Yêu cầu phải được gửi đến công ty trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định về các vấn đề quy định tại khoản này.

2. Công ty phải mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông quy định tại khoản 1 Điều này với giá thị trường hoặc giá được tính theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty trong thời hạn chín mươi ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trường hợp không thoả thuận được về giá thì cổ đông đó có thể bán cổ phần cho người khác hoặc các bên có thể yêu cầu một tổ chức định giá chuyên nghiệp định giá. Công ty giới thiệu ít nhất ba tổ chức định giá chuyên nghiệp để cổ đông lựa chọn và lựa chọn đó là quyết định cuối cùng.

Trong trường hợp của bạn thì bạn chưa nêu rõ là bạn sẽ chuyển nhượng số cổ phần của mình cho các cổ đông sáng lập khác hay là chuyển nhượng cổ phần của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập. 

>> Xem thêm:  Tư vấn thành lập doanh nghiệp trọn gói, thành lập công ty nhanh

Thứ nhất: nếu bạn chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông khác thì việc này là hoàn toàn hợp pháp và việc chuyển nhượng này là do các bên tự thỏa thuận với nhau. nếu người bạn của bạn không có khả năng mua lại số cổ phần còn lại thì trong trường này nếu bạn muốn rút số tiền đã góp còn lại là 200 triệu đồng thì bạn có thể yêu cầu công ty mua lại số cổ phần của mình theo quy định tại điều 90 Luật Doanh nghiệp 2005

Thứ hai: Nếu mà bạn chuyển nhượng cổ phần của mình cho người không phải là cổ đông của công ty mà công ty vẫn chưa hoạt động đủ 3 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng kí doanh thì việc chuyển nhượng này phải được sự chấp thuận của đại hội đồng cổ đông. Như vậy nếu trong trường hợp này của bạn thì công ty vẫn chưa tiến hành họp đại hội đồng cổ đông thì việc chuyển nhượng của bạn là không đúng với pháp luật. 

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi.

Trân trọng./.

Bộ phận Luật sư doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê 

>> Xem thêm:  Bị nợ xấu nhóm 5 ở ngân hàng phải làm thế nào để được vay thêm theo quy định mới?