không có báo cáo tài chính, thuế, hợp đồng lao động... Tài khoản công ty nếu kiểm tra có thể biết chắc chắn chỉ tôi đóng đúng số cổ phần. Ngoài ra đã 3 tháng nhưng tôi vẫn không được thực hiện quyền cổ đông như sổ cổ phiếu, chuyển nhượng cổ phiếu, ký lại quy chế công ty... Việc kinh doanh cũng không tiến hành đúng trình tự, không có kế hoạch kinh doanh hay báo cáo kinh doanh...

Nay tôi muốn đòi lại số tiền đã góp vốn nhưng công ty lại không cho mặc dù tôi chỉ có biên bản góp vốn. Số tiền trên đã bị tiêu quá nửa tuy nhiên vẫn trong mục đích kinh doanh. Việc kinh doanh cũng không thua lỗ. Công ty ko đăng ký cũng không cung cấp số liệu mà đòi bán được cổ phần mới trả lại tiền của tôi. Vậy trong trường hợp này có thể cấu thành tội lừa đảo và chiếm dụng tài sản cá nhân hay không? Sử dụng vốn của thành viên góp vốn khi người này chưa được đăng ký hưởng quyền lợi cổ đông hay ko có phương án kinh doanh có sai luật hay không? 

Tôi xin cảm ơn!

Người hỏi:KH

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật doanh nghiệp của Công ty Luật Minh Khuê.

Thủ tục rút vốn góp vào công ty cổ phần

Luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp: 1900.6162

 

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi cho chúng tôi. Với vấn đề của bạn, chúng tôi xin được tư vấn như sau:

>> Xem thêm:  Những điều cần biết mua lại công ty trách nhiệm hữu hạn.

Cơ sở pháp lý:

Luật Doanh nghiệp 2014

Nội dung tư vấn:

Theo thư yêu cầu, hiện nay bạn đang có nhu cầu tút vốn ra khỏi công ty cổ phần. Theo qui định tại khoản 1 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2014, qui định về nghĩa vụ của cổ đông:
"Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được công ty hoặc người khác mua lại cổ phần. Trường hợp có cổ đông rút một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái với quy định tại khoản này thì cổ đông đó và người có lợi ích liên quan trong công ty phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút và các thiệt hại xảy ra."
Theo đó, bạn không được trực tiếp rút vốn góp khỏi công ty mà phải tiến hành các phương thức sau để lấy lại phần vốn góp:
Thứ nhất, chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho người khác(có thể là người trong hoặc ngoài công ty).
Thứ hai, yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình. Việc mua lại phần vốn góp của công ty phải đáp ứng các điều kiện và trình tự sau:
"Điều 129. Mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông
1. Cổ đông biểu quyết phản đối nghị quyết về việc tổ chức lại công ty hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều lệ công ty có quyền yêu cầu công ty mua lại cổ phần của mình. Yêu cầu phải bằng văn bản, trong đó nêu rõ tên, địa chỉ của cổ đông, số lượng cổ phần từng loại, giá dự định bán, lý do yêu cầu công ty mua lại. Yêu cầu phải được gửi đến công ty trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết về các vấn đề quy định tại khoản này.
2. Công ty phải mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông quy định tại khoản 1 Điều này với giá thị trường hoặc giá được tính theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trường hợp không thỏa thuận được về giá thì các bên có thể yêu cầu một tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá. Công ty giới thiệu ít nhất 03 tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp để cổ đông lựa chọn và lựa chọn đó là quyết định cuối cùng."
Với trường hợp của bạn, bạn chỉ được rút lại phần vốn góp khi  phản đối nghị quyết về việc tổ chức lại công ty hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều lệ công ty. Khi có đủ điều kiện này mà công ty không mua lại phần vốn góp thì bạn có thể khởi kiện tại tòa án để được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
Nếu các quyền và lợi ích mà công ty cam kết cho bạn không được đáp ứng hoặc trong trường hợp bạn phát hiện công ty có những hành vi vi phạm pháp luật thì bạn có thể tố cáo với Phòng hoặc Sở Công thương hoặc cơ quan công an để họ có phương án giải quyết đồng thời bạn vẫn có quyền khởi kiện tại toàn án để buộc công ty phải thực hiện các nghĩa vụ đã cam kết.
Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi với yêu cầu của bạn. Chúc bạn thành công!
Trân trọng!

BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT

>> Xem thêm:  Mẫu giấy đề nghị chấp thuận chuyển nhượng cổ phần/phần vốn góp (Phụ lục 12)