Góp thêm vốn bằng tài sản là các đầu xe. Vậy câu hỏi là:
1.Công ty muốn tách khỏi hợp tác xã để kinh doanh vận tải thì phải làm những thủ tục gì?
2.Việc đưa các đầu xe vào công ty có phải chuyển đổi đăng kí xe để lấy chi phí hợp lý hợp lệ không ạ? và cần làm những thủ tục gì ạ!
3. Trong trường hợp các đầu xe đang cắm ngân hàng mang tên cá nhân thì có chuyển đổi đăng kí xe mang tên công ty?Cách xử lý thế nào?

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người gửi: Đ.T

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn pháp luật doanh nghiệp của Công ty Luật Minh Khuê. 

Thủ tục tách hợp tác xã thành lập công ty riêng ?    

      Luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp : 1900.6162.

Trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty Luật Minh Khuê. Về vấn đề của bạn, chúng tôi xin được giải đáp như sau:

Cơ sở pháp lý:

Luật hợp tác xã năm 2012 

Luật doanh nghiệp năm 2014

Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

Nội dung phân tích:

Thứ nhất : thủ tục tách pháp nhân ra khỏi hợp tác xã

"Khoản 9, 10 Điều 14 Luật Hợp tác xã quy định về quyền của các thành viên trong hợp tác xã như sau :

9. Ra khỏi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của điều lệ.

10. Được trả lại vốn góp khi ra khỏi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của Luật này và điều lệ."

Như vậy việc ra khỏi và rút vốn khỏi Hợp tác xã được thực hiện tự theo quy định của Điều lệ hợp tác xã. 

Trường hợp công ty bạn đang là công ty TNHH 1 thành viên thì chuẩn bị các hồ sơ theo quy định tai khoản 1 Điều 25 Nghị định 78/2015/NĐ-CP về hướng dẫn đăng kí doanh nghiệp và gửi hồ sơ về sở kế hoạch đầu tư để thực hiện việc chuyển đổi công ty thành công ty TNHH 2 thành viên

Điều 25. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với các trường hợp chuyển đổi doanh nghiệp

1. Trường hợp chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, hồ sơ đăng ký chuyển đổi bao gồm:

a) Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

b) Điều lệ công ty chuyển đổi theo quy định tại Điều 25 Luật Doanh nghiệp;

c) Danh sách thành viên và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của các thành viên công ty đối với trường hợp thành viên là cá nhân và bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác đối với trường hợp thành viên công ty là tổ chức;

d) Hợp đồng chuyển nhượng hoặc giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng hoặc hợp đồng tặng cho đối với trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng, tặng cho một phần vốn điều lệ cho cá nhân hoặc tổ chức khác; Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc huy động thêm vốn góp đối với trường hợp công ty huy động thêm vốn góp từ cá nhân hoặc tổ chức khác.

Thứ hai : thủ tục góp vốn vào công ty TNHH

Luật doanh nghiệp năm 2014 tại khoản 13, điều 4 quy định "13. Góp vốn là việc góp tài sản để tạo thành vốn điều lệ của công ty. Góp vốn bao gồm góp vốn để thành lập doanh nghiệp hoặc góp thêm vốn điều lệ của doanh nghiệp đã được thành lập."

Khoản 1, Điều 36 Luật này quy định “ Đối với tài sản có đăng ký hoặc giá trị quyền sử dụng đất thì người góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản đó hoặc quyền sử dụng đất cho công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc chuyển quyền sở hữu đối với tài sản góp vốn không phải chịu lệ phí trước bạ;”.

Như vậy, giám đốc bạn muốn góp vốn bằng 2 chiếc ô tô tải - là tài sản phải đăng ký quyền sở hữu thì cần làm các thủ tục sau đây:

Thủ tục thực hiện góp vốn như sau:
- Lập biên bản họp hội đồng thành viên để định giá tài sản. Khoản 3 Điều 37 
Luật doanh nghiệp 2014 quy định về định giá tài sản như sau :

"3. Tài sản góp vốn trong quá trình hoạt động do chủ sở hữu, Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh,Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần và người góp vốn thỏa thuận định giá hoặc do một tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá. Trường hợp tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá thì giá trị tài sản góp vốn phải được người góp vốn và doanh nghiệp chấp thuận.

Trường hợp nếu tài sản góp vốn được định giá cao hơn giá trị thực tế tại thời điểm góp vốn thì người góp vốn, chủ sở hữu, thành viên Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh, thành viên Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần cùng liên đới góp thêm bằng số chênh lệch giữa giá trị được định giá và giá trị thực tế của tài sản góp vốn tại thời điểm kết thúc định giá; đồng thời, liên đới chịu trách nhiệm đối với thiệt hại do việc cố ý định giá tài sản góp vốn cao hơn giá trị thực tế."

- Lập biên bản tài sản góp vốn của thành viên đó.
- Đến cơ quan thuế làm tờ khai lệ phí trước bạ.
- Thực hiện chuyển đổi quyền sở hữu ô tô sang cho công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Cụ thể bạn cần ra phòng công chứng làm thủ tục công chứng việc góp vốn sang tên này. Sau đó, nộp hồ sơ tại phòng Cảnh sát giao thông để hoàn tất thủ tục sang tên.

Thứ ba : Trường hợp xe đang cầm cố trong ngân hàng có thể chuyển đổi quyền sỡ hữu và thành tài sản góp vốn được không ?

Trường hợp, ngân hàng cầm cố tài sản của cá nhân là để đảm bảo về việc thực hiện nghĩa vụ của cá nhân đó, tài sản cầm cố phải là tài sản thuộc sở hữu của cá nhân đó. Nếu bạn sang tên sở hữu cho công ty và biến nó thành vốn góp thì lúc này xe không còn là của cá nhân bạn nữa. Bạn phải thông báo cho ngân hàng về việc chuyển quyền sở hữu này và được sự đồng ý của cả ngân hàng và hội đồng thành viên công ty để tiếp tục thực hiện việc cầm cố.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng qua email Tư vấn pháp luật doanh nghiệp qua Email hoặc qua tổng đài 1900.6162. Chúng tôi sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng./.           

Bộ phận Tư vấn Pháp luật Doanh nghiệp