Trả lời:

1. Căn cứ pháp lý

Văn bản hợp nhất luật cư trú năm 2013 

Thông tư số 35/2014/TT-BCA hướng dẫn Luật cư trú và Nghị định 31/2014/NĐ-CP 

2. Nội dung phân tích

Sau khi ly hôn Tòa án có cắt khẩu cho mình không ? Cắt khẩu cần những thủ tục gì ?

Khi ly hôn Tòa án chỉ giải quyết quan hệ hôn nhân, quan hệ tài sản và quan hệ giữa cha, mẹ và con. Việc cắt khẩu thuộc về vấn đề quản lý cư trú, cho nên không thuộc về thẩm quyền của Tòa án. Nếu muốn thực hiện thủ tục tách khẩu hoặc xóa hộ khẩu thì bạn cần phải đảm bảo các điều kiện và thủ tục sau đây theo quy định của Văn bản hợp nhất luật cư trú.

"Điều 22. Xóa đăng ký thường trú

1. Người thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị xóa đăng ký thường trú:

a) Chết, bị Tòa án tuyên bố là mất tích hoặc đã chết;

b) Được tuyển dụng vào Quân đội nhân dân, Công an nhân dân ở tập trung trong doanh trại;

>> Xem thêm:  Hướng dẫn thủ tục và các giấy tờ cần có để tiến hành thủ tục chuyển hộ khẩu ?

c) Đã có quyết định hủy đăng ký thường trú quy định tại Điều 37 của Luật này;

d) Ra nước ngoài để định cư;

đ) Đã đăng ký thường trú ở nơi cư trú mới; trong trường hợp này, cơ quan đã làm thủ tục đăng ký thường trú cho công dân ở nơi cư trú mới có trách nhiệm thông báo ngay cho cơ quan đã cấp giấy chuyển hộ khẩu để xóa đăng ký thường trú ở nơi cư trú cũ.

2. Cơ quan có thẩm quyền đăng ký thường trú thì cũng có thẩm quyền xóa đăng ký thường trú.

3. Thủ tục cụ thể xóa đăng ký thường trú và điều chỉnh hồ sơ, tài liệu, sổ sách có liên quan do Bộ trưởng Bộ Công an quy định.

Điều 27. Tách sổ hộ khẩu

1. Trường hợp có cùng một chỗ ở hợp pháp được tách sổ hộ khẩu bao gồm:

a) Người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có nhu cầu tách sổ hộ khẩu;

b) Người đã nhập vào sổ hộ khẩu quy định tại khoản 3 Điều 25 và khoản 2 Điều 26 của Luật này mà được chủ hộ đồng ý cho tách sổ hộ khẩu bằng văn bản.

2. Khi tách sổ hộ khẩu, người đến làm thủ tục phải xuất trình sổ hộ khẩu; phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; ý kiến đồng ý bằng văn bản của chủ hộ nếu thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.

>> Xem thêm:  Điều kiện, trình tự thủ tục nhập khẩu vào thành phố Hà Nội ?

3. Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải trả kết quả giải quyết việc tách sổ hộ khẩu; trường hợp không giải quyết việc tách sổ hộ khẩu thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.".

Em chào luật sư Cho em hỏi là nhà em cắt khẩu năm 2011 chuyển đi nơi khác nhưng còn lại ba em ma công an xã giữ lại hộ khẩu giờ ba em đòi cắt khẩu đi nơi khác thì về thì công an xã nói là không giữ thì cho em hỏi giờ ba em con sổ hộ khẩu photo thì giờ có cắt khẩu được không vậy?

Để thực hiện thủ tục cắt khẩu thì một trong các giấy tờ cần thiết phải chuẩn bị là sổ hộ khẩu. Nếu hiện tại ba bạn không còn sổ hộ khẩu thì trước tiên gia đình bạn phải tiến hành thủ tục cấp lại sổ hộ khẩu. Thủ tục cấp lại sổ hộ khẩu được thực hiện theo quy định tại Thông tư 35/2014/TT-BCA cụ thể là:

"Điều 10. Cấp sổ hộ khẩu

1. Sổ hộ khẩu được cấp cho cá nhân hoặc hộ gia đình đã đăng ký thường trú theo quy định tại Điều 24, Điều 25 và Điều 26 Luật Cư trú. Sổ hộ khẩu có giá trị xác định nơi thường trú của công dân.

Công dân thay đổi nơi thường trú ngoài phạm vi xã, thị trấn thuộc huyện thuộc tỉnh, ngoài phạm vi huyện, quận, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, ngoài phạm vi thị xã, thành phố thuộc tỉnh thì được cấp sổ hộ khẩu mới.

2. Trường hợp sổ hộ khẩu bị hư hỏng thì được đổi, bị mất thì được cấp lại. Sổ hộ khẩu được đổi, cấp lại có số, nội dung như sổ hộ khẩu đã cấp trước đây. Hồ sơ đổi, cấp lại sổ hộ khẩu bao gồm:

a) Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu. Trường hợp cấp lại sổ hộ khẩu tại thành phố, thị xã thuộc tỉnh và quận, huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương phải có xác nhận của Công an xã, phường, thị trấn nơi thường trú vào phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu;

b) Sổ hộ khẩu (đối với trường hợp đổi sổ hộ khẩu do bị hư hỏng) hoặc sổ hộ khẩu gia đình, giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể (đối với trường hợp đổi từ mẫu sổ cũ đổi sang mẫu số mới).

Cơ quan đăng ký cư trú thu lại sổ hộ khẩu bị hư hỏng hoặc sổ hộ khẩu gia đình, giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể và đóng dấu hủy để lưu hồ sơ hộ khẩu.

3. Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền đăng ký thường trú phải đổi, cấp lại sổ hộ khẩu.".

>> Xem thêm:  Quy định của pháp luật về Thủ tục khai sinh cho con?

Sau khi có sổ hộ khẩu, ba bạn sẽ thực hiện thủ tục tách hộ khẩu theo quy định tại điều 27 văn bản hợp nhất luật cư trú như đã trích dẫn ở trên.

Chào luật sư, cho em xin phép hỏi em ở thanh hóa giờ đang sống ở bình dương, giờ em muốn chuyển khẩu vào bình dương thì em có phải về địa phương làm đơn cắt khẩu không, hay chỉ cần gửi đơn về có đựơc không, chứng minh thư của em thì đã quá thời hạn sử dụng rồi. Xin cảm ơn bang

Thời điểm hiện tại, bạn có thể đăng ký thường trú tại nơi mới. Sau khi đăng ký thường trú tại Bình Dương, công an Bình Dương sẽ thông báo đến công an tại Thanh Hóa để tiến hành thủ tục xóa đăng ký thường trú tại Thanh Hóa theo quy định tại điều 22 Văn bản hợp nhất luật cư trú. 

Chứng minh nhân dân của bạn đã quá hạn sử dụng, cho nên bạn làm thủ tục xin cấp thẻ căn cước công dân để thực hiện các giao dịch. Thủ tục cấp thẻ căn cước công dân được quy định trong Luật căn cước công dân cụ thể:

"Điều 22. Trình tự, thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân

1. Trình tự, thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân được thực hiện như sau:

a) Điền vào tờ khai theo mẫu quy định;

b) Người được giao nhiệm vụ thu thập, cập nhật thông tin, tài liệu quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật này kiểm tra, đối chiếu thông tin từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác định chính xác người cần cấp thẻ Căn cước công dân; trường hợp công dân chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì xuất trình các giấy tờ hợp pháp về những thông tin cần ghi trong tờ khai theo mẫu quy định.

Đối với người đang ở trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân thì xuất trình giấy chứng minh do Quân đội nhân dân hoặc Công an nhân dân cấp kèm theo giấy giới thiệu của thủ trưởng đơn vị;

c) Cán bộ cơ quan quản lý căn cước công dân chụp ảnh, thu thập vân tay của người đến làm thủ tục;

d) Cán bộ cơ quan quản lý căn cước công dân cấp giấy hẹn trả thẻ Căn cước công dân cho người đến làm thủ tục;

>> Xem thêm:  Quy định pháp luật Việt Nam về tách, nhập hộ khẩu cho cá nhân

đ) Trả thẻ Căn cước công dân theo thời hạn và địa điểm trong giấy hẹn theo quy định tại Điều 26 của Luật này; trường hợp công dân có yêu cầu trả thẻ tại địa điểm khác thì cơ quan quản lý căn cước công dân trả thẻ tại địa điểm theo yêu cầu của công dân và công dân phải trả phí dịch vụ chuyển phát.

2. Trường hợp người đang mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi của mình thì phải có người đại diện hợp pháp đến cùng để làm thủ tục theo quy định tại khoản 1 Điều này.".

Thưa Luật sư, quê em ở Nghệ An, cách đây 3 năm em có cắt khẩu ở quê và nhập vào nhà người quen thường trú ở Bình Dương nhưng giờ em muốn nhập khẩu vào số nhà mới vì hiện em đã có gia đình, nhưng nhà người quen trước đó không muốn cho em mượn hộ khẩu và gây khó khăn trong việc cắt khẩu vậy xin hỏi luật sư có cách nào để em có thể tách khẩu mà không cần hộ khẩu cũ và sự đồng ý của chủ cũ không ah em xin cảm ơn.

Giấy tờ tách khẩu bắt buộc phải có sổ hộ khẩu gốc. Nếu hiện tại bạn không mượng được sổ hộ khẩu gốc cũng như không được sự đồng ý của chủ hộ thì bạn không thể thực hiện được thủ tục tách khẩu vì chưa đáp ứng được điều kiện theo điều 27 Văn bản hợp nhất luật cư trú. Bạn có thể nhờ Công an quận/huyện nơi bạn đang có hộ khẩu thường trú để được giúp đỡ.

Xin Chào Đoàn Luật sư, hiện nay hộ khẩu của tôi đang ở chung cùng cha mẹ. Nay tôi muốn tách khẩu ra riêng, nhưng cơ quan địa phương của tôi yêu cầu vợ tôi cắt khẩu chuyển về nhập, mới cho cắt khẩu. Vậy có đúng không . Vì vợ tôi hộ khẩu đang ở với mẹ già nên vợ tôi không chuyển khẩu về, Xin luật sư cho tôi hỏi như vậy có đúng không. Xin cảm ơn luật sư.

Việc vợ bạn có nhập khẩu vào với bạn hay không không ảnh hưởng đến việc bạn tách khẩu. Bạn chỉ cần đáp ứng các điều kiện quy định tại điều 27 Văn bản hợp nhất luật cư trú, cụ thể là: có đầy đủ năng lực hành vi, có nhu cầu tách khẩu và được chủ hộ đồng ý bằng văn bản. Việc cơ quan công an trả lời bạn như vậy là trái quy định của pháp luật. 

Xin chào Luật sư, Hộ khẩu gốc của em đang ở Đắk Nông, nhưng em đã sống và làm việc tại TP.HCM đc 14 năm, 10 năm đầu ở nhà ba mua cho có KT3 đầy đủ, sau đó 3 năm ở thuê cũng có KT3 tại nhà thuê, nhưng năm ngoái ba em mua nhà mới ở Q12 và hiện tại tới giờ 1 năm trở lại đây thì không có KT3 tại nhà Q12, vì đang tìm hiểu thủ tục làm hộ khẩu, hợp đồng mua nhà Q12 do ba em đứng tên, ba em lại không muốn cắt khẩu của ba ngoài Đắk Nông để đứng tên hộ khẩu trong này, vậy Luật sư cho em hỏi, con cái - là em, có thể đứng tên làm hộ khẩu nhà Q12 được không ? Có cần giấy tờ gì khác không ạ? Em cám ơn Luật sư nhiều.

 Điều 20 Văn bản hợp nhất luật cư trú quy định về điều kiện đăng ký hộ khẩu tại thành phố trực thuộc trung ương như sau:

"Điều 20. Điều kiện đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc Trung ương

Công dân thuộc một trong những trường hợp sau đây thì được đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc Trung ương:

1. Có chỗ ở hợp pháp, trường hợp đăng ký thường trú vào huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương thì phải có thời gian tạm trú tại thành phố đó từ một năm trở lên, trường hợp đăng ký thường trú vào quận thuộc thành phố trực thuộc Trung ương thì phải có thời gian tạm trú tại thành phố đó từ hai năm trở lên;

2. Được người có sổ hộ khẩu đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu của mình nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Vợ về ở với chồng; chồng về ở với vợ; con về ở với cha, mẹ; cha, mẹ về ở với con;

>> Xem thêm:  Tư vấn về việc xóa tên trong hộ khẩu ? Thủ tục chuyển khẩu về nơi ở mới ?

b) Người hết tuổi lao động, nghỉ hưu, nghỉ mất sức, nghỉ thôi việc về ở với anh, chị, em ruột;

c) Người khuyết tật, mất khả năng lao động, người bị bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi về ở với anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột, người giám hộ;

d) Người chưa thành niên không còn cha, mẹ hoặc còn cha, mẹ nhưng cha, mẹ không có khả năng nuôi dưỡng về ở với ông, bà nội, ngoại, anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột, người giám hộ;

đ) Người thành niên độc thân về ở với ông, bà nội, ngoại, anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột;

e) Ông, bà nội, ngoại về ở với cháu ruột;

3. Được điều động, tuyển dụng đến làm việc tại cơ quan, tổ chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc theo chế độ hợp đồng không xác định thời hạn và có chỗ ở hợp pháp;

4. Trước đây đã đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc Trung ương, nay trở về thành phố đó sinh sống tại chỗ ở hợp pháp của mình;

5. Trường hợp quy định tại các khoản 1, 3 và 4 Điều này đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ của cá nhân, tổ chức thì phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Bảo đảm điều kiện về diện tích bình quân theo quy định của Hội đồng nhân dân thành phố;

b) Có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn về điều kiện diện tích bình quân;

>> Xem thêm:  Các loại chi phí phải nộp khi điều chỉnh sổ hộ khẩu ?

c) Được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý bằng văn bản.

6. Việc đăng ký thường trú vào nội thành thành phố Hà Nội thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 19 của Luật Thủ đô.".

Bạn có thời gian tạm trú đủ để đăng ký thường trú tại quận 12. Tuy nhiên, hiện tại nhà là do ba bạn đứng tên, do đó, muốn đăng ký hộ khẩu thường trú thì bạn cần phải chứng minh bạn có chỗ ở hợp bằng việc bạn được ba bạn cho ở nhờ/cho ủy quyền sử dụng căn nhà/tặng cho nhà bằng văn bản. 

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật dân sự - Công ty Luật Minh Khuê.

>> Xem thêm:  Có thể nhập khẩu tại thành phố khi tạm trú trên 1 năm không ?