Tôi muốn được tư vấn như sau:

1. Nếu bố tôi muốn chia cho tôi 200 m2 trong số 643 m2 thì thủ tục gồm những gì ạ?

2. Sau khi được chia 200 m2 tôi muốn chuyển mục đích sử dụng dất từ nông nghiệp sang đất ở thì có được không? và thủ tục gồm những gì ạ?

Rất mong nhận được sự giúp đỡ của luật sư.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người gửi: P.K

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật đất đai của Công ty Luật Minh Khuê.

Thủ tục tặng cho đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất ?

Luật sư tư vấn luật đất đai gọi số: 1900.6162

Trả lời:

>> Xem thêm:  Tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai trực tuyến qua tổng đài điện thoại

Cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi đến cho chúng tôi. Chúc bạn sức khỏe. Vấn đề của bạn như sau:

1. Cơ sở  pháp luật:

Luật đất đai 2013

Nghị định 43/2014/NĐ-CP: Hướng dẫn chi tiết một số quy định luật đất đai.

2. Nội dung phân tích:

1. Chia 200m trong số 643m đất gồm thủ tục:

- Trước tiên bạn căn cứ vào quyết định tách thửa tối thiểu của UBND nơi bạn sinh sống Diện tích tối thiểu đối với từng loại đất, từng địa phương do UBND cấp tỉnh, thành phố quy định; bạn có thể tham khảo tại cơ quan nhà đất có thẩm quyền nơi có thửa đất mà bạn nhận chuyển nhượng.. Trường hợp với diện tích 200m này bạn đã đủ điều kiện tách thửa thì bạn có thể đi làm thủ tục tách thửa như sau:

Điều 75. Trình tự, thủ tục thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đất ( Nghị định 43/2014/NĐ-CP)

1. Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa.

2. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

>> Xem thêm:  Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới nhất năm 2020

a) Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;

b) Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất đối với thửa đất mới tách, hợp thửa;

c) Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

3. Trường hợp tách thửa do chuyển quyền sử dụng một phần thửa đất hoặc do giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, đấu giá đất hoặc do chia tách hộ gia đình, nhóm người sử dụng đất; do xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất để thi hành án (sau đây gọi là chuyển quyền) thì

Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện các công việc sau:

a) Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;

b) Thực hiện thủ tục đăng ký biến động theo quy định tại Nghị định này đối với phần diện tích chuyển quyền; đồng thời xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp hoặc trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với phần diện tích còn lại của thửa đất không chuyển quyền; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

->Vì bạn chưa nói rõ địa phương nơi bạn sinh sống nên việc tách thửa này còn phụ thuộc vào quyết định của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về cấp GCN QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất,đăng ký biến động về sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam trên địa bàn thành phố .

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

-Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; (trường hợp phải trích đo địa chính, thời hạn giải quyết không quá 30 ngày.

>> Xem thêm:  Mẫu đơn cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới 2020

2. Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở:

Điều 69. Trình tự, thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất ( NĐ43/2014)

1. Người sử dụng đất nộp đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất kèm theo Giấy chứng nhận đến cơ quan tài nguyên và môi trường.

2. Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất; hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.Đối với trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của người đang sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thì thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất đồng thời với thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

3. Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.
Trân trọng./.
Bộ phận tư vấn pháp luật đất đai

>> Xem thêm:  Chênh lệch diện tích đất trên sổ đỏ và trên giấy tờ mua bán xử lý thế nào ?