1. Hiện tại mình đang muốn mở 1 CTY TNHH đứng tên mình thì mình phải làm như thế nào và giấy tờ làm sao? 

2. Mình có tài sản là cá nhân ví dụ: oto, nhà, và đất của mình, tất cả đều đứng tên mình hết, mình muốn cho vào tài sản của cty luôn thì mình phải làm như thế nào? có cần phải xác định giá và làm thuế không? Rất mong quý cty Minh khuê có thể giải thích giúp mình và giúp mình đăng ký làm cty. Hiện tại mình đang ở đồng nai.

Xin chân thành cảm ơn!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật doanh nghiệp công ty Luật Minh Khuê.

Luật sư tư vấn pháp luật thuế gọi: 1900.6162

Trả lời:

 

Chào bạn cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc đến Công ty Luật Minh Khuê, căn cứ vào các thông tin bạn cung cấp xin tư vấn như sau:

Cơ sở pháp lý:

>> Xem thêm:  Mức xử phạt khi tự ý chuyển mục đích sử dụng đất ? Làm thế nào để chuyển mục đích sử dụng đất ?

Luật doanh nghiệp 2014.

Nghị định 78/2015/NĐ-CP nghị định về đăng kí doanh nghiệp

Nội dung tư vấn:

1. Hiện tại mình đang muốn mở 1 CTY TNHH đứng tên mình thì mình phải làm như thế nào và giấy tờ làm sao? 

Trình tự, thủ tục đăng kí thành lập doanh nghiệp tại quy định Điều 27 Luật doanh nghiệp 2014 như sau:

"Điều 27. Trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp

1. Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền gửi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Luật này cho Cơ quan đăng ký kinh doanh.

2. Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

3. Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, sự phối hợp liên thông giữa các cơ quan trong cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký lao động, bảo hiểm xã hội và đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử."

Theo đó đầu tiên bạn phải chuẩn bị hồ sơ đăng kí doanh nghiệp, hồ sơ đăng kí thành lập công ty TNHH 1 thành viên thì được quy định cụ thể tại Điều 23 Nghị định 78/2015/NĐ-CP nghị định về đăng kí doanh nghiệp như sau:

>> Xem thêm:  Thủ tục, hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất ? Cơ quan nào có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất ?

"Điều 23. Hồ sơ đăng kí doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

2. Điều lệ công ty.

3. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 78 Luật Doanh nghiệp.

Danh sách người đại diện theo ủy quyền và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của từng đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 78 Luật Doanh nghiệp.

4. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:

a) Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân;

b) Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước);

c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và cácvăn bản hướng dẫn thi hành.

5. Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức."

>> Xem thêm:  Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất ? Cách cấp lại sổ đỏ ?

Theo đó bạn phải chuẩn bị các giấy tờ sau:

- Giấy đề nghị đăng kí doanh nghiệp( theo mẫu)

- Điều lệ công ty 

- Bản sao giấy chứng minh nhân dân của bạn.

Bước thứ hai sau khi chuẩn bị xong hồ sơ thì bạn sẽ nộp hồ sơ tại phòng đăng kí kinh doanh thuộc sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Đồng Nai, nếu bạn đặt trụ sở công ty ở Đồng Nai.

Ngoài ra bạn cũng phải lưu ý một vấn đề là đối với doanh nghiệp kinh doanh bất động sản thì số vốn tối thiểu phải là 20 tỷ đồng, căn cứ theo khoản 1 Điều 10 Luật kinh doanh bất động sản 2014:

"Điều 10. Điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản

1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) và có vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này."

Thời hạn giải quyết: 05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

2.2. Mình có tài sản là cá nhân ví dụ: oto, nhà, và đất của mình, tất cả đều đứng tên mình hết, mình muốn cho vào tài sản của cty luôn thì mình phải làm như thế nào? có cần phải xác định giá và làm thuế không?

>> Xem thêm:  Tư vấn thủ tục cấp sổ hồng và vấn đề xin cấp phép xây dựng ?

Khoản 1 Điều 36 quy định về chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn như sau:

“1.Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh và cổ đông công ty cổ phần phải chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn cho công ty theo quy định sau đây:

a) Đối với tài sản có đăng ký quyền sở hữu hoặc giá trị quyền sử dụng đất thì người góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản đó hoặc quyền sử dụng đất cho công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Việc chuyển quyền sở hữu đối với tài sản góp vốn không phải chịu lệ phí trước bạ;

b) Đối với tài sản không đăng ký quyền sở hữu, việc góp vốn phải được thực hiện bằng việc giao nhận tài sản góp vốn có xác nhận bằng biên bản.

Biên bản giao nhận phải ghi rõ tên và địa chỉ trụ sở chính của công ty; họ, tên, địa chỉ thường trú, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, số quyết định thành lập hoặc đăng ký của người góp vốn; loại tài sản và số đơn vị tài sản góp vốn; tổng giá trị tài sản góp vốn và tỷ lệ của tổng giá trị tài sản đó trong vốn điều lệ của công ty; ngày giao nhận; chữ ký của người góp vốn hoặc đại diện theo ủy quyền của người góp vốn và người đại diện theo pháp luật của công ty;”

Theo đó oto, nhà và đất đều là tài sản phải đăng kí quyền sở hữu nên nếu bạn muốn chuyển vào tài sản của công ty thì bạn phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản và quyền sử dụng đất cho công ty.

Đầu tiên, trước khi thực hiện việc góp vốn bằng tài sản phải đăng kí quyền sở hữu bạn cần tiến hành định giá tài sản đó theo quy định tại Điều 37 Luật doanh nghiệp 2014, việc định giá có thể theo hai cách:

Cách 1: Tự định giá tài sản.

Cách 2: Thuê một cơ quan thẩm định giá chuyển nghiệp để thẩm định giá.

Chuẩn bị hồ sơ gồm các giấy tờ sau:

- Biên bản định giá tài sản 

- Hợp đồng góp vốn tài sản vào công ty.

Thứ hai, thực hiện sang tên đổi chủ đối với ô tô, nhà và quyền sử dụng đất cho công ty.

>> Xem thêm:  Tìm được việc làm mới hưởng trợ cấp thất nghiệp như thế nào ? Thủ tục đăng ký hưởng thất nghiệp ?

Việc chuyển sở hữu này sẽ không phải chịu lệ phí trước bạ tuy nhiên vẫn phải đến cơ quan thuế để kê khai.

Trên đây là thư tư vấn của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng rằng, ý kiến tư vấn của chúng tôi sẽ giúp làm sáng tỏ các vấn đề mà bạn đang quan tâm. Trên từng vấn đề cụ thể, nếu bạn cần tham khảo thêm ý kiến chuyên môn của chúng tôi, xin hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ email [email protected] hoặc qua Tổng đài tư vấn: 1900.6162.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT THUÊ.

>> Xem thêm:  Tháo dỡ rào cản về chế độ sở hữu đất đai ?