Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục của Chuyên trang 

Thủ tục thành lập hợp tác xã ?

Trả lời:

Chào bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật hợp tác xã năm 2012; 

Nghị định 193/2013/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết thi hành luật hợp tác xã 2012.

2. Luật sư tư vấn:

Trong trường hợp này thì bạn muốn thành lập hợp tác xã với ngành nghề kinh doanh thuốc và thức ăn thủy sản. Theo quy định của pháp luật hiện hành thì những ngành nghề kinh doanh nêu trên là không có vốn pháp định tức là vốn tối thiểu cần có để thành lập một mô hình kinh doanh mà chỉ cần đáp ứng được các điều kiện để kinh doanh ngành nghề này theo quy định của pháp luật là được.

Về thủ tục thành lập hợp tác xã :

Theo quy định tại khoản 1 điều 3 luật hợp tác xã 2012 có quy định : 

"Điều 3. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

1. Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 07 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý hợp tác xã".

Căn cứ vào quy định trên thì nếu muốn thành lập hợp tác xã trước hết cần phải có tối thiểu là 7 người tự nguyện tham gia thành lập hợp tác xã. Nếu như không có đủ 07 người thì bạn không thể thành lập mô hình kinh doanh theo phương thức hợp tác xã được mà phải chuyển sang một mô hình kinh doanh khác như công ty TNHH hay công ty cổ phần... 

>> Xem thêm:  Thành lập hộ kinh doanh cá thể và những điểm cần lưu ý?

Để tiến hành thành lập được hợp tác xã, cần chuẩn bị các bước sau :

- Thứ nhất , sáng lập viên phải đi thực hiện tuyên truyền về việc thành lập, xây dựng phương án sản xuất kinh doanh, chuẩn bị để tổ chức hội nghị thành lập hợp tác xã theo quy định tại điều 19 luật hợp tác xã 2012. 

- Sau đấy sáng lập viên sẽ tiến hành tổ chức hội nghị thành lập hợp tác xã, nội dung của hội nghị bạn phải đáp ứng các nội dung theo quy định tại điều 20 luật hợp tác xã 2012 và bạn sẽ phải soạn thảo điều lệ theo các nội dung quy định tại điều 21 luật hợp tác xã 2012. 

- Sau khi hoàn tất các nội dung này thì bạn sẽ làm hồ sơ đăng ký thành lập hợp tác xã tại phòng tài chính - kế hoạch thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện ( theo quy định tại điểm b khoản 1 điều 6 nghị định 193/2013/NĐ-CP). 

Hồ sơ đăng ký thành lập hợp tác xã theo quy định tại điều 22 luật hợp tác 2012 :

"Điều 23. Đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

1. Trước khi hoạt động, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền nơi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã dự định đặt trụ sở chính.

2. Hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bao gồm:

a) Giấy đề nghị đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

b) Điều lệ;

>> Xem thêm:  Lái xe của hợp tác xã trên 45 tuổi mới vào làm thì đóng bảo hiểm như thế nào ?

c) Phương án sản xuất, kinh doanh;

d) Danh sách thành viên, hợp tác xã thành viên; danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên;

đ) Nghị quyết hội nghị thành lập.

3. Người đại điện hợp pháp của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải kê khai đầy đủ, trung thực và chính xác các nội dung quy định tại khoản 2 Điều này và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã kê khai.

4. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều này, trường hợp từ chối phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do".

Những điều cần lưu ý: Tỷ lệ chia lợi nhuận của các thành viên trong hợp tác xã không chỉ căn cứ vào tỷ lệ góp vốn mà còn căn cứ vào mức độ sử dụng sản phẩm, dịch vụ của thành viên theo hướng dẫn tại điều 46 luật hợp tác xã năm 2012.

Tham khảo bài viết liên quan:

Hội nghị thành lập hợp tác xã ?

Tư vấn thành lập hợp tác xã

Tư vấn điều kiện thành lập hợp tác xã ?

>> Xem thêm:  Thành lập Hợp tác xã vận tải theo quy định pháp luật hiện hành

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162hoặc liên hệ văn phòng để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận Luật sư Tư vấn Pháp luật doanh nghiệp.

>> Xem thêm:  Thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh của hợp tác xã như nào?