Khi thanh tra thuế năm 2014, 2015 Doanh Nghiệp bị trừ chi phí lãi vay tương ứng phần vốn góp còn thiếu theo quy định tại điểm 2.18, khoản 2, điều 6 thông tư 78/2014/TT-BTC:

"2.18. Chi trả lãi tiền vay vốn tương ứng với phần vốn điều lệ (đối với doanh nghiệp tư nhân là vốn đầu tư) đã đăng ký còn thiếu theo tiến độ góp vốn ghi trong điều lệ của doanh nghiệp kể cả trường hợp doanh nghiệp đã đi vào sản xuất kinh doanh. Chi trả lãi tiền vay đã được ghi nhận vào giá trị của tài sản, giá trị công trình đầu tư."

Doanh Nghiệp không đồng ý và khiếu nại về việc đó; Theo ý kiến Doanh Nghiệp thì Doanh Nghiệp đã góp đủ vốn theo đúng tiến độ, sau đó mới rút vốn dẫn đến thiếu; trường hợp này thông tư trên không điều chỉnh nên Doanh Nghiệp không bị trừ chi phí lãi vay; Ý kiến Đoàn thanh tra thì quá tiến độ mà Doanh Nghiệp không góp đủ vốn nên bị trừ chi phí lãi vay ?

Rất mong Luật sư cho ý kiến phân giải về vấn đề này, Chúng tôi xin chân thành cảm ơn ! 

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật doanh nghiệp của công ty Luật Minh Khuê

>> Luật sư tư vấn doanh nghiệp trực tuyến, Gọi: 1900.6162

 

Trả lời

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý

>> Xem thêm:  Quy định của pháp luật về công ty TNHH một thành viên

Luật doanh nghiệp năm 2014

Thông tư 78/2014/TT-BTC Hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

2. Nội dung giải đáp

Căn cứ vào mục 2.18 khoản 2 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC thì "Chi trả lãi tiền vay vốn tương ứng với phần vốn điều lệ (đối với doanh nghiệp tư nhân là vốn đầu tư) đã đăng ký còn thiếu theo tiến độ góp vốn ghi trong điều lệ của doanh nghiệp kể cả trường hợp doanh nghiệp đã đi vào sản xuất kinh doanh. Chi trả lãi tiền vay đã được ghi nhận vào giá trị của tài sản, giá trị công trình đầu tư" là một trong các chi phí không được trừ khi tính thu nhập tính thu nhập chịu thuế, khi không đáp ứng được tiến độ góp vốn theo cam kết thì doanh nghiệp phải vay vốn tương ứng với phần vốn điều lệ đã đăng ký còn thiếu theo tiến độ góp vốn. Theo như bạn trình bày thì công ty TNHH của bạn đã góp đủ vốn điều lệ do thành viên trong công ty rút vốn điều lệ, mà không phải công ty góp vốn chậm tiến độ. 

Theo quy định của luật doanh nghiệp, thành viên góp vốn không được rút vốn ra khỏi công, nếu muốn lấy lại phần vốn góp của mình sẽ phải yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp hoặc chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho người khác. Theo như thông tin bạn đưa ra, vốn điều lệ công ty còn một tỷ, như vậy nếu thành viên rút vốn công ty sẽ phải làm thủ tục mua lại phần vốn góp theo quy định tại điều 52 luật doanh nghiệp 2014. 

Bên cạnh đấy, khi doanh nghiệp thay đổi vốn điều lệ phải làm thủ tục đăng ký lên phòng đăng ký kinh doanh theo quy định tại điều 68 luật doanh nghiệp 2014. 

"Điều 68. Thay đổi vốn điều lệ

3. Công ty có thể giảm vốn điều lệ bằng các hình thức sau đây:

a) Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên;

b) Công ty mua lại phần vốn góp của thành viên theo quy định tại Điều 52 của Luật này;

c) Vốn điều lệ không được các thành viên thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 48 của Luật này.

4. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc tăng hoặc giảm vốn điều lệ, công ty phải thông báo bằng văn bản đến Cơ quan đăng ký kinh doanh. Thông báo phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

b) Vốn điều lệ; số vốn dự định tăng hoặc giảm;

c) Thời điểm, lý do và hình thức tăng hoặc giảm vốn;

d) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Đối với trường hợp tăng vốn điều lệ, kèm theo thông báo phải có nghị quyết và biên bản họp của Hội đồng thành viên. Đối với trường hợp giảm vốn điều lệ, kèm theo thông báo phải có nghị quyết và biên bản họp của Hội đồng thành viên và báo cáo tài chính gần nhất. Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật thông tin về việc tăng hoặc giảm vốn điều lệ trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo."

Vậy do công ty của bạn không làm thủ tục thay đổi vốn điều lệ nên trong giấy đăng ký kinh doanh vốn điều lệ vẫn là 2 tỷ. Nếu không đáp ứng được tiến độ góp vốn theo cam kết thì doanh nghiệp phải vay vốn tương ứng với phần vốn điều lệ đã đăng ký còn thiếu theo tiến độ góp vốn và lãi vay vốn điều lệ là chi phí không được trừ khi tính thu nhập chịu thuế.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số:  1900.6162  hoặc gửi qua email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

>> Xem thêm:  Cho vay tiền làm ăn có tiền nhưng không trả nên báo công an không ?

Trân trọng./.

Bộ phận Tư vấn Pháp luật doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê 

>> Xem thêm:  Tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần làm như thế nào ? Hồ sơ, thủ tục tăng vốn