Trả lời:

Theo quy định tại Nghị định của Chính phủ số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, người nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải có đủ các điều kiện sau: đủ 18 tuổi trở lên; có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc; là nhà quản lý, giám đốc điều hành hoặc chuyên gia (đối với người nước ngoài xin vào hành nghề y, dược tư nhân, trực tiếp khám, chữa bệnh tại Việt Nam hoặc làm việc trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề phải có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam).

Luật sư tư vấn pháp luật lao động qua điện thoại (24/7) gọi:  1900.6162

Luật sư tư vấn pháp luật lao động qua điện thoại (24/7) gọi:  1900.6162

Họ còn phải là người không có tiền án về tội vi phạm an ninh quốc gia; không thuộc diện đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hình phạt hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài; có giấy phép lao động do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp (trừ các trường hợp không phải cấp giấy phép lao động).

Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo các hình thức sau: Thực hiện hợp đồng lao động; di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp có hiện diện thương mại tại Việt Nam; thực hiện các loại hợp đồng về kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hóa, thể thao, giáo dục, y tế; là nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng; chào bán dịch vụ; người nước ngoài đại diện cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Doanh nghiệp, tổ chức có thể sử dụng người nước ngoài, bao gồm: Doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư; các nhà thầu (thầu chính, thầu phụ) nước ngoài nhận thầu tại Việt Nam; Văn phòng đại diện, chi nhánh của các tổ chức kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hóa, thể thao, giáo dục, y tế; các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; tổ chức phi chính phủ; các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; các cơ sở y tế, văn hóa, giáo dục, thể thao được cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập và văn phòng dự án nước ngoài hoặc quốc tế tại Việt Nam;

Nếu doanh nghiệp của bạn cũng như các đối tượng là người nước ngoài mà doanh nghiệp của bạn dự định tuyển vào làm việc đáp ứng được các điều kiện nói trên thì bạn hoàn toàn có thể xúc tiến các thủ tục để sớm đưa họ vào làm việc tại Việt Nam.

Trân trọng./.

>> Xem thêm:  Phân tích bản chất, đặc trưng, chức năng của nhà nước CHXHCN Việt Nam

Bộ phận tư vấn pháp luật lao động - Công ty luật Minh Khuê