Luật sư tư vấn:

Theo khoản 2 Điều 2 Thông tư 19/2015/TT-BGDĐT quy định nguyên tắc quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ như sau:

"2. Bản chính văn bằng, chứng chỉ được cấp một lần. Trường hợp văn bằng, chứng chỉ đã cấp cho người học nhưng phát hiện bị viết sai do lỗi của cơ quan cấp văn bằng, chứng chỉ thì cơ quan đã cấp văn bằng, chứng chỉ có trách nhiệm cấp lại cho người học." 

Như vậy, cần phải khẳng định lại rằng bạn không thể đề nghị Giám đốc Sở Giáo dục đào tạo (nơi cấp bằng tốt nghiệp Trung học Phổ thông của bạn) cấp lại Bằng tốt nghiệp mới (bạn chính) cho bạn.

Tuy nhiên, bạn có quyền yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo cấp bản sao từ sổ gốc Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông của bạn, bản sao Bằng tốt nghiệp này của bạn sẽ có thêm chữ “(BẢN SAO)”, theo Điều 31 Thông tư 19/2015/TT-BGDĐT quy định:

"Điều 31. Giá trị pháp lý của bản sao văn bằng, chứng chỉ được cấp từ sổ gốc.

1. Bản sao văn bằng, chứng chỉ được cấp từ sổ gốc có giá trị sử dụng thay cho bản chính trong các giao dịch, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

2. Cơ quan, tổ chức tiếp nhận bản sao văn bằng, chứng chỉ được cấp từ sổ gốc thì không được yêu cầu xuất trình bản chính văn bằng, chứng chỉ để đối chiếu, trừ trường hợp có căn cứ về việc bản sao giả mạo, bất hợp pháp thì yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu hoặc tiến hành xác minh, nếu thấy cần thiết."

Trình tự, thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc văn bằng, chứng chỉ quy định tại Thông tư 19/2015/TT-BGDĐT quy định như sau:

1. Những người có quyền yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc:

>> Xem thêm:  Hủy việc kết hôn trái pháp luật trong những trường hợp nào ?

a) Người được cấp bản chính văn bằng, chứng chỉ;

b) Người đại diện hợp pháp, người được uỷ quyền hợp pháp của người được cấp bản chính văn bằng, chứng chỉ;

c) Cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột, người thừa kế của người được cấp bản chính văn bằng, chứng chỉ trong trường hợp người được cấp bản chính văn bằng, chứng chỉ đã chết.

2. Phương thức yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc:

- Trực tiếp yêu cầu;

- Hoặc gửi yêu cầu của mình đến cơ quan có thẩm quyền cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc qua bưu điện.

Lưu ý: Không hạn chế số lượng bản sao yêu cầu được cấp.

3. Giấy tờ kèm theo khi yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc:

- Bản chính hoặc bản sao có chứng thực chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác.

- Xuất trình giấy tờ chứng minh là người có quyền yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc (Nếu người yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc là Người đại diện hợp pháp, người được uỷ quyền hợp pháp của người được cấp bản chính văn bằng, chứng chỉ; Cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột, người thừa kế của người được cấp bản chính văn bằng, chứng chỉ trong trường hợp người được cấp bản chính văn bằng, chứng chỉ đã chết).

>> Xem thêm:  Thủ tục làm lại giấy khai sinh cho con với tên khác được không ? Quy định về việc sửa đổi giấy khai sinh ?

4. Thời hạn cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc:

a) Ngay trong ngày tiếp nhận yêu cầu, nếu trực tiếp nhận yêu cầu;

b) Ngay sau khi Cơ quan, cơ sở giáo dục nhận đủ hồ sơ yêu cầu hợp lệ được gửi qua bưu điện nhận đến.

Trường hợp không cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc cho người yêu cầu thì cơ quan, tổ chức đang quản lý sổ gốc văn bằng, chứng chỉ phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

5. Lệ phí:

Người yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc phải trả lệ phí cấp bản sao. Nếu yêu cầu gửi qua đường bưu điện thì người yêu cầu còn phải trả cước phí bưu điện cho cơ quan, tổ chức cấp bản sao.

Lệ phí cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao.

Như vậy, đối với trường hợp của bạn, bạn cần làm các thủ tục yêu cầu Sở Giáo dục Đào tạo cấp bản sao từ sổ gốc Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông cho bạn với lý do bị mất bằng tốt nghiệp trung học phổ thông. 

Mặc dù bản sao cấp từ sổ gốc này có giá trị như bản chính, nhưng bản photo bản sao có chứng thực thì không có giá trị pháp lí như bản photo bản chính có chứng thực. Do vậy, để thuận tiện trong các thủ tục, giao dịch cần thiết đến Bằng tốt nghiệp THPT của bạn, đồng thời hạn chế tối đa thời gian, công sức, bạn nên xin cấp nhiều bản sao từ sổ gốc trong một lần, bởi như đã lưu ý bên trên: “Không hạn chế số lượng bản sao yêu cầu được cấp.”

Tuy nhiên, vì bạn mới làm thủ tục thay đổi họ tên, nên khi yêu cầu cấp bản sao bằng tốt nghiệp trung học phổ thông thì bạn có thể đồng thời xuất trình Quyết định cho phép thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính do Cơ quan có thẩm quyển cấp và các giấy tờ có liên quan về việc bạn thay đổi họ tên để bằng tốt nghiệp trung học phổ thông được cấp theo tên mới của bạn.

>> Xem thêm:  Không có tên cha trong giấy khai sinh thì có để con mang họ cha được không ? Sửa lại tên bố mẹ trong giấy khai sinh ?

Trân trọng ./.

Bộ phận tư vấn pháp luật - Luật Minh Khuê biên tập

>> Xem thêm:  Tư vấn về thủ tục đổi tên và làm lại giấy khai sinh cho con ? Cách làm lại giấy khai sinh để đổi tên đệm cho trẻ ?