1/ Căn cứ pháp luật

Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009);

Nghị định 100/2006/NĐ-CP quy đinh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan.

2/ Thư viện sao chép khóa luận tốt nghiệp, luận văn, luận án là đúng hay sai?

Về câu hỏi của bạn, điểm đ khoản 1 Điều 25 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) quy định về trường hợp sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép không phải trả tiền nhuận bút, thù lao như sau:

 “Sao chép tác phẩm để lưu trữ trong thư viện với mục đích nghiên cứu”.

Trong đó, khoản 2 Điều 25 Nghị định 100/2006/NĐ-CP nêu rõ:

“Sao chép tác phẩm để lưu trữ trong thư viện với mục đích nghiên cứu quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 25 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) là việc sao chép không quá một bản.”

Như vậy, thư viện trường bạn chỉ được tự do sao chép 01 bản các khóa luận tốt nghiệp, luận văn, luận án để phục vụ mục đích nghiên cứu (không phải xin phép hay trả nhuận bút, thù lao). Trong trường hợp như bạn nêu, thư viện trường bạn sao chép nhiều hơn 01 bản thì phải xin phép tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả. Việc thư viện tự ý sao chép nhiều hơn 01 bản mà không được sự đồng ý của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả sẽ bị coi là hành vi xâm phạm quyền tác giả, căn cứ vào khoản 6 Điều 28 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009): 

“Sao chép tác phẩm mà không được phép của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, trừ trường hợp quy định tại điểm a và điểm đ khoản 1 Điều 25 của Luật này.”

Mọi vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số:0986.386.648 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật - Luật Minh Khuê biên tập