Tôi không hiểu rõ cho lắm mong luật sư có thể giải thích giúp tôi ý nghĩa cũng như những rủi ro có thể xảy ra nếu tôi mua nhà đó.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Người gửi: Lương

Mail: luong...@gmail.com

Câu hỏi được biên tập từ Chuyên mục tư vấn pháp luật đất đai của Công ty Luật Minh Khuê.

Thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ?

(Luật sư tư vấn pháp luật đất đai trực tuyến qua điện thoại: 1900.0159)

Trả lời:

Chào bạn, Cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc của mình về cho chúng tôi, chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ pháp lý:

>> Xem thêm:  Có được xây dựng ban công, ô văng đua ra đường công cộng hay không ?

Luật đất đai 2013

Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều luật của Luật đất đai.

Nội dung tư vấn:

Khoản 2, 3 Điều 49 Luật đất đai năm 2013 quy định như sau: 

" 2. Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm; nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật.

3. Diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được công bố phải thu hồi để thực hiện dự án hoặc phải chuyển mục đích sử dụng đất mà sau 03 năm chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất phải điều chỉnh, hủy bỏ và phải công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi hoặc chuyển mục đích đối với phần diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất.

Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất không điều chỉnh, hủy bỏ hoặc có điều chỉnh, hủy bỏ nhưng không công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ thì người sử dụng đất không bị hạn chế về quyền theo quy định tại khoản 2 Điều này."

Như vậy, trong sổ đỏ nhà ở gắn liền với đất của bạn có ghi chú "diện tích nhà- đất trong phạm vi quy hoạch, được công nhận. khi nhà nước thực hiện quy hoạch hoặc chủ sở hữu có yêu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở phải chấp hành theo quy định". Điều đó chứng tỏ nhà ở và đất gắn liền nhà ở mà bạn định mua thuộc vào phần đất được quy hoạch và đã được công bố. Vậy trong trường hợp chưa có kế hoạch thu hồi căn nhà trên đất và mảnh đất đó thì bạn vẫn có quyền sử dụng nó để ở đúng với mục đích sử dụng đất. Nhưng nếu trong trường hợp đã có kế hoạch thu hồi đất thì quyền sử dụng đất của bạn bị hạn chế, tức nếu bạn có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình gắn liền với đất phải thu hồi thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép hay khi nhà nước thực hiện thu hồi đất thì bạn phải chấp hành theo quy định của pháp luật.

Rủi ro bạn có thể gặp phải khi bạn chấp nhận mua căn nhà này là nếu quy hoạch này đã có kế hoạch thực hiện thì bạn phải đôi mặt với những thủ tục hành chính để được cơ quan nhà nước có thẩm quyền là UBND xã nơi bạn cư trú cho phép cải tạo sửa chữa nhà ở khi bạn có nhu cầu. Trong trường hợp khi nhà nước thực hiện kế hoạch và thu hồi mảnh đất này thì bạn phải chấp hành theo quy đinh. Theo đó, bạn sẽ được nhà nước bồi thường một khoản tiền, khoản tiền này chắc chắn sẽ thấp hơn với giá thị trường mà bạn mua.

>> Xem thêm:  Ban công được phép xây dựng thò ra ngoài bao nhiêu ? Diện tích ban công

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi!

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ

>> Xem thêm:  Cơ cấu của quy phạm pháp luật và quy phạm pháp luật hình sự