Giá trị trên hợp đồng chuyển nhượng là 91 tỷ. Năm 2009 bên mua chuyển vào tài khoản  của công ty 47 tỷ. Số tiền 47 tỷ này Công ty giữ lại để tái đầu tư vào 2 khu mỏ còn lại. Năm 2014 Công ty chi trả cho 3 cổ đông số tiền là 47 tỷ. Vậy xin luật sư tư vấn giúp em là các cổ đông của công ty khi chuyển nhượng cổ phần năm 2009 phải nộp những khoản thuế gì? Năm 2014 khi công ty trả tiền cho các cổ đông thì các cổ đông phải nộp khoản thuế gì?

Cảm ơn luật sư!

 

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật Thuế của Công ty luật Minh Khuê

>> Luật sư tư vấn pháp luật Thuế, gọi:    1900.6162

 

Luật sư trả lời: