Hết tháng 5/2018 em nghỉ làm ở viettel vậy có nhận lại được thuế thu nhập cá nhân không ạ ? Nếu được thì khi nào được nhận lại ạ ?

Cảm ơn luật sư.

Luật sư trả lời:

1. Cơ sở pháp lý

- Thông tư 111/2013/TT-BTC

2. Nội dung

Điểm i khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định:

"i) Khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác

Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân."

- Trong trường hợp bạn không ký hợp đồng lao động, nhưng có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại  công ty thì công ty sẽ phải khấu trừ thuế của bạn là 10% trên mỗi lần chi trả thu nhập từ 2 triệu đồng trở lên.

- Đến khi kết thúc năm tính thuế, bạn tính toán lại mức thu nhập và số thuế phải nộp của mình. Nếu số thuế đã khấu trừ của bạn nhỏ hơn số thuế phải nộp thì sẽ phải làm thủ tục quyết toán thuế và nộp bổ sung số thuế phải nộp. Nếu số thuế khấu trừ của bạn lớn hơn số thuế phải nộp thì bạn tiến hành quyết toán để hoàn thuế hoặc bù trừ sang kỳ tiếp theo.

- Trong trường hợp bạn có nhu cầu hoàn thuế, bạn có thể nộp hồ sơ quyết toán hoàn thuế vào bất kỳ thời điểm nào sau khi kết thúc năm tính thuế liên quan và giới hạn trong thời gian 10 năm. Trên tờ khai quyết toán thuế bạn điền số tiền thuế được hoàn vào chỉ tiêu 47 "Số thuế hoàn trả vào tài khoản NNT".

>> Xem thêm:  Quy định mới năm 2021 của pháp luật về xây dựng nhà ở ?

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật thuế về thuế thu nhập cá nhân trực tuyến qua tổng đài điện thoại, gọi ngay số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Thuế - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Dịch vụ kế toán thuế uy tín, chuyên nghiệp cho doanh nghiệp