Khách hàng: Thưa luật sư! Công ty chúng tôi là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, môi giới Bất Động Sản. Trong hoạt động kinh doanh của mình, chúng tôi thường xuyên phải ký hợp đồng thuê các cá nhân để thực hiện hoạt động môi giới và trả phí môi giới cho các cá nhân này. Từ năm 2015 trở về trước, đối với chi trả phí môi giới cho cá nhân môi giới chúng tôi khấu trừ lại 10% thuế TNCN. Nhưng, hiện nay theo thông tư 92/TT-BTC ngày 15/06/2015 thì Công ty chúng tôi sẽ khấu trừ thuế của các cá nhân này theo phương pháp tính thuế đối với cá nhân kinh doanh mức thuế là: 3% (Bao gồm: thuế giá trị gia tăng là 2%; thuế thu nhập cá nhân là 1%) có đúng không? Để khấu trừ nộp thuế theo mức thuế khoán này thì các cá nhân có cần phải đăng ký kinh doanh không?

Công ty chúng tôi là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, môi giới Bất Động Sản. Trong hoạt động kinh doanh của mình, chúng tôi thường xuyên phải ký hợp đồng thuê các cá nhân để thực hiện hoạt động môi giới và trả phí môi giới cho các cá nhân này. Từ năm 2015 trở về trước, đối với chi trả phí môi giới cho cá nhân môi giới chúng tôi khấu trừ lại 10% thuế TNCN. Nhưng, hiện nay theo thông tư 92/TT-BTC ngày 15/06/2015 thì Công ty chúng tôi sẽ khấu trừ thuế của các cá nhân này theo phương pháp tính thuế đối với cá nhân kinh doanh mức thuế là: 3% (Bao gồm: thuế giá trị gia tăng là 2%; thuế thu nhập cá nhân là 1%) có đúng không? Để khấu trừ nộp thuế theo mức thuế khoán này thì các cá nhân có cần phải đăng ký kinh doanh không? Hay phải cần đáp ứng những điều kiện gì? Công ty chúng tôi cần những chứng từ thủ tục gì để chi phí trả cho cá nhân này được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN?

(Do các hợp đồng môi giới này thỏa thuận việc khấu trừ thuế và nộp thuế thay cho cá nhân thuộc về nghĩa vụ của Công ty).

Cảm ơn!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn pháp luật thuế của công ty luật Minh Khuê.

>> Luật sư tư vấn pháp luật thuế trực tuyến, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Kính chào và cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho chứng tôi. Với câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

Cơ sở pháp lý được sử dụng trong bài viết: 

Thông tư 92/2015/TT-BCT Hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh

Thông tư 96/2015/TT-BCT Hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP

Nội dung trả lời:

Theo quy định tại khoản 2a.1 và 2b.1 Điều 2 Thông tư 92/2015 Của Bộ Tài chính quy định về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân

1. Căn cứ tính thuế

Căn cứ tính thuế đối với cá nhân nộp thuế khoán là doanh thu tính thuế và tỷ lệ thuế tính trên doanh thu.

a) Doanh thu tính thuế

a.1) Doanh thu tính thuế giá trị gia tăng và doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân là doanh thu bao gồm thuế (trường hợp thuộc diện chịu thuế) của toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền hoa hồng, tiền cung ứng dịch vụ phát sinh trong kỳ tính thuế từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

b) Tỷ lệ thuế tính trên doanh thu

b.1) Tỷ lệ thuế tính trên doanh thu gồm tỷ lệ thuế giá trị gia tăng và tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân áp dụng đối với từng lĩnh vực ngành nghề như sau:

- Phân phối, cung cấp hàng hóa: tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 1%; tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân là 0,5%.

- Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 5%; tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân là 2%.

- Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 3%; tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân là 1,5%.

- Hoạt động kinh doanh khác: tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 2%; tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân là 1%.

Như vậy trường hợp cá nhân được đơn vị của bạn thuê thực hiện hoạt động môi giới kinh doanh bất động sản, thì họ phải có nghĩa vụ nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân theo trường hợp hoạt động kinh doanh khác và tỷ lệ tính thuế giá trị gia tăng là 2% và tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân là 1 %.

1,Như vậy nếu trong hợp đồng môi giới giữa công ty bạn và cá nhân đó thỏa thuận nghĩa vụ nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu hập cá nhân thay cho cá nhân đó thì công ty bạn sẽ khấu trừ lại 3 %(Bao gồm: thuế giá trị gia tăng là 2%; thuế thu nhập cá nhân là 1%) để đóng thuế TNCN và thuế GTGT thay cho họ là đúng 

 

2. Khấu trừ thuế

Khấu trừ thuế là phương pháp khấu trừ được áp dụng đối với các loại thuế hiện nay, theo đó chủ thể sẽ không trực tiếp đi nộp thuế, mà số tiền thuế sẽ được trừ vào các khoản chi phí mua hàng hoặc thu nhập của họ.

Trong khấu trừ thuế giá trị gia tăng chính là việc các doanh nghiệp xác định số thuế phải nộp dựa trên kết quả của việc lấy số thuế giá trị gia tăng đầu ra trừ số thuế giá trị gia tăng đầu vào.

Hiểu một cách đơn giản thì khi một doanh nghiệp đi mua sản phẩm thì sẽ phải chịu thuế GTGT đối với loại sản phẩm đó, đây sẽ được gọi là số thuế GTGT đầu vào của sản phẩm.

Nhưng khi doanh nghiệp tiến hành bán sản phẩm đó cho người mua hàng thì người đó sẽ phải chịu phần thuế GTGT tính trên giá trị của sản phẩm đó, hay còn được gọi là thuế GTGT đầu ra.

Khi đó, Thuế GTGT mà doanh nghiệp phải nộp sẽ chính = Thuế GTGT đầu ra – Thuế GTGT đầu vào.

Phương pháp khấu trừ thuế GTGT được áp dụng với các đối tượng có cơ sở kinh doanh đáp ứng đủ các điều kiện mà pháp luật đề ra gồm:

– Cơ sở kinh doanh có doanh thu ít nhất 1 tỷ đồng/năm từ hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ

– Cơ sở kinh doanh hoàn tất các công việc liên quan đến sổ sách kế toán, hóa đơn và chứng từ mua bán theo quy định của pháp luật hiện hành.

Đồng thời các đối tượng áp dụng phương pháp này còn là những doanh nghiệp tự nguyện đăng ký áp dụng khấu trừ thuế, các chủ thể có yếu tố nước ngoài có hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ …

 

3. Đặc điểm khấu trừ thuế 

- Số thuế giá trị gia tăng mà chủ thể được khấu trừ chính là số thuế phải nộp vào Ngân sách nhà nước, căn cứ vào số liệu trên thực tế trong quá trình lưu thông hàng hóa, dịch vụ.

- Số thuế giá trị gia tăng đầu vào sẽ được xác định là số được ghi trên hóa đơn đỏ khi chủ thể mua sản phẩm hoặc được ghi trong chứng từ nộp thuế

- Việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào chính là số thuế giá trị gia tăng khấu trừ được xác định trên số sản phẩm mà chủ thể đã mua vào và phải chịu thuế giá trị gia tăng. Khi đó số thuế giá trị gia tăng đầu vào dùng để tính khấu trừ sẽ bằng mức giá bán sản phẩm chưa bao gồm thuế nhân với số % thuế suất giá trị gia tăng.

 

4. Để khấu trừ nộp thuế theo mức thuế khoán thì cá nhân cần phải đăng ký kinh doanh không?

Theo quy định tại khoản 1a Điều 2 Thông tư 92/2015

Điều 2 Phương pháp tính thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán

1. Nguyên tắc áp dụng

a) Cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán (sau đây gọi là cá nhân nộp thuế khoán) là cá nhân kinh doanh có phát sinh doanh thu từ kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc tất cả các lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh trừ cá nhân kinh doanh hướng dẫn tại Điều 3, Điều 4 và Điều 5 Thông tư này.

Theo quy định trên thì cá nhân đó không phải đăng ký kinh doanh,  chỉ cần cá nhân đó phát sinh doanh thu từ hoạt động kinh doanh và doanh thu đó thuộc vào đối tượng chịu thuế theo thông tư 92/2015 thì họ phải có nghĩa vụ nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân cho doanh thu có từ hoạt động kinh doanh đó

3, Công ty chúng tôi cần những chứng từ thủ tục gì để chi phí trả cho cá nhân này được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN? 

Công ty bạn là công ty kinh doanh môi giới bất động sản và có thuê cá nhân bên ngoài về tư vấn và tả tiền theo hợp đồng môi giới ( nghĩa vụ nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân thay cho họ huộc về công ty bạn) như vậy đây cũng thuộc vào chi phí được trừ  của doanh nghiệp

Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015

Điều 4. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BCT (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư 119/2014/TT-BCT và Điều 1 Thông tư 151/2014/TT-BCT như sau:

“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

=> Như vậy công ty bạn chỉ cần có đầy đủ hóa đơn chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật như hợp đồng thuê môi giới, hóa đơn thanh toán cho cá nhân đó thì bạn vẫn được cho phần chi phí thuê môi giới này vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

 

5. Vai trò của khấu trừ thuế

- Việc áp dụng phương pháp khấu trừ thuế sẽ giúp đảm bảo cho bản chất của thuế GTGT là đối tượng đánh thuế chủ yếu là chủ thể sử dụng sản phẩm và dịch vụ cuối cùng.

- Phương pháp này giúp cho chủ thể xác định được số thuế GTGT phải nộp của mình trong mỗi giai đoạn nhất định, tránh việc thất thu nguồn thuế.

- Giúp làm đơn giản công việc quản lý và hoạt động thu thuế

- Ở Việt Nam việc áp dụng khấu trừ thuế trong các doanh nghiệp sẽ giúp cho các hoạt động trong công việc hạch toán được diễn ra đầy đủ, được tiến hành đảm bảo theo khuân khổ mà pháp luật quy định.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc gì về ý kiến tư vấn xin hãy liên hệ với tổng đài 1900.6162 để được tư vấn trực tiếp hoặc bạn có thể liên hệ với gmail :Tư vấn pháp luật qua Email

Trên đây là nội dung Luật Minh Khuê đã sưu tầm và biên soạn. Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng. Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài gọi số: 1900.6162 hoặc liên hệ văn phòng để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng!

Bộ phận tư vấn pháp luật về thuế