Luat Minh Khue
Quy định về Mã số thuế và ý nghĩa các con số theo quy định của luật

Quy định về Mã số thuế và ý nghĩa các con số theo quy định của luật

Xin chào Luật Minh Khuê. Tôi đang thực hiện kê khai thuế qua mạng. khi tôi nhập MST thì hiện lên dòng thông báo: Mã số thuế trên hồ sơ khai thuế của người nộp thuế không tồn tại trong hệ thống quản lý thuế của cơ quan thuế. Luật sư có thuế giải thích về cấu trúc mã số thuế và cách khắc phục lỗi này.

Dịch vụ nổi bật