1. Các thành viên có thể làm như vậy không? Nếu có thể thì phải lập hồ sơ gồm những giấy tờ gì và phải nộp tới đâu, trình bày thủ tục thành lập DN này? Việc bầu Tý vào cương vị đó có hợp pháp hay không?

2. Để tăng vốn điều lệ cho công ty thì HĐTV họp quyết định kết nạp 2 thành viên: Tuất-nhân viên kinh doanh công ty cổ phần X (với số vốn góp 0,5 tỷ) và Công ty TNHH thương mại và vận tải Thành công (góp 1,5 tỷ). Hỏi: Hội đồng thành viên của công ty trên có được làm việc đó không? Tuất và Công ty TNHH thương mại và vận tải Thành Công tham gia với tư cách thành viên nào?

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật doanh nghiệp công ty Luật Minh Khuê.

Tỉ lệ vốn góp của các thành viên hợp danh ?

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến gọi: 1900.6162

Trả lời:

 

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc đến Công ty Luật Minh Khuê, căn cứ vào các thông tin bạn cung cấp xin tư vấn như sau:

Cơ sở pháp lý:

Luật doanh nghiệp 2014 

Nghị định 78/2015/NĐ-CP nghị định về đăng kí doanh nghiệp 

Nội dung tư vấn:

1. Các thành viên có thể làm như vậy không? Nếu có thể thì phải lập hồ sơ gồm những giấy tờ gì và phải nộp tới đâu, trình bày thủ tục thành lập DN này? Việc bầu Tý vào cương vị đó có hợp pháp hay không?

Khoản 2 Điều 18 Luật doanh nghiệp 2014 quy định về các trường hợp không được thành lập doanh nghiệp tại VIệt Nam như sau:

"2. Tổ chức, cá nhân sau đây không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam:

a) Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

b) Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;

c) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp;

d) Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;

đ) Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự; tổ chức không có tư cách pháp nhân;

e) Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù, quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị cấm hành nghề kinh doanh, đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định, liên quan đến kinh doanh theo quyết định của Tòa án; các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản, phòng, chống tham nhũng.

Trường hợp Cơ quan đăng ký kinh doanh có yêu cầu, người đăng ký thành lập doanh nghiệp phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh."

Theo đó Tý, Ngọ, Mão, Dậu đều là luật sự mà theo quy định thì luật sư không được là cán bộ, công chức, viên chức, nên họ không thuộc trường hợp bị cấm thành lập doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 trên. Như vậy họ hoàn toàn có thể góp vốn thành lập doanh nghiệp 

Khoản 1 Điều 172 quy định về công ty hợp danh như sau:

"Điều 172. Công ty hợp danh

1. Công ty hợp danh là doanh nghiệp, trong đó:

a) Phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (sau đây gọi là thành viên hợp danh). Ngoài các thành viên hợp danh, công ty có thể có thêm thành viên góp vốn;

b) Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty;

c) Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty."

Theo quy định trên thì Công ty hợp danh bắt buộc phải có 2 thành viên hợp danh trở lên là cá nhân, như vậy Tý, Ngọ, Mão, Dậu có đủ điều kiện để thành lập công ty hợp danh với 4 thành viên hợp danh. 

Trình tự thủ tục thành lập công ty hợp danh.

 Đầu tiên bạn phải chuẩn bị hồ sơ theo quy định tại Điều 22 Nghị định 78/2015/NĐ-CP nghị định về đăng kí doanh nghiệp như sau:

"Điều 22. Hồ sơ đăng kí doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần và công ty hợp danh.

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

2. Điều lệ công ty.

3. Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần. Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông nước ngoài là tổ chức.

4. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:

a) Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là cá nhân;

b) Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là tổ chức;

c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành."

Theo đó bạn Tý, Ngọ, Mão, Dậu chuẩn bị các giấy tờ sau:

- Giấy đề nghị đăng kí doanh nghiệp( theo mẫu)

- Điều lệ công ty

- Danh sách thành viên 

- Bản sao giấy chứng minh nhân dân của Tý, Ngọ, Mão, Dậu

Bước thứ hai sau khi chuẩn bị xong hồ sơ thì họ sẽ nộp hồ sơ tại phòng đăng kí kinh doanh thuộc sở kế hoạch và đầu tư cấp tỉnh.

Việc bầu tý vào cương vị đó là hợp pháp không trái với quy định của pháp luật, Khoản 1 Điều 177 Luât doanh nghiệp 2014 quy định về hội đồng thành viên như sau:

"Điều 177. Hội đồng thành viên

1. Tất cả thành viên hợp lại thành Hội đồng thành viên. Hội đồng thành viên bầu một thành viên hợp danh làm Chủ tịch Hội đồng thành viên, đồng thời kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty nếu Điều lệ công ty không có quy định khác."

Theo đó Tý là thành viên hợp danh nên hoàn toàn có thể trở thành chủ tịch hội đồng thành viên, đồng thời kiêm giám đốc hoặc tổng giám đốc theo sự bổ nhiệm của mọi người.

2. Để tăng vốn điều lệ cho công ty thì HĐTV họp quyết định kết nạp 2 thành viên: Tuất-nhân viên kinh doanh công ty cổ phần X (với số vốn góp 0,5 tỷ) và Công ty TNHH thương mại và vận tải Thành công (góp 1,5 tỷ). Hỏi: Hội đồng thành viên của công ty trên có được làm việc đó không? Tuất và Công ty TNHH thương mại và vận tải Thành Công tham gia với tư cách thành viên nào?

Điều 181 Luật doanh nghiệp 2014 quy định về việc tiếp nhận thành viên mới của công ty hợp danh như sau:

"Điều 181. Tiếp nhận thành viên mới

1. Công ty có thể tiếp nhận thêm thành viên hợp danh hoặc thành viên góp vốn; việc tiếp nhận thành viên mới của công ty phải được Hội đồng thành viên chấp thuận.

2. Thành viên hợp danh hoặc thành viên góp vốn phải nộp đủ số vốn cam kết góp vào công ty trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày được chấp thuận, trừ trường hợp Hội đồng thành viên quyết định thời hạn khác.

3. Thành viên hợp danh mới phải cùng liên đới chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty, trừ trường hợp thành viên đó và các thành viên còn lại có thỏa thuận khác"

Theo quy định trên thì công ty hợp danh hoàn toàn có quyền tiếp nhận thêm thành viên khi được hội đồng thành viên chấp thuận.

Về tư cách thành viên của Tuấn và công ty trách nhiệm vân tải Thành công.

Đối với Tuấn là cá nhân Khoản 1 Điều 175 Luật doanh nghiệp 2014 quy định về hạn chế đối với công ty hợp dah như sau:

"Điều 175. Hạn chế quyền đối với thành viên hợp danh

1. Thành viên hợp danh không được làm chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc thành viên hợp danh của công ty hợp danh khác, trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại."

Như vậy tuấn chỉ là nhân viên của công ty cổ phần X nên tuấn có thể trở thành viên hợp danh của công ty Hợp danh.

Đối với công ty trách nhiệm vận tải Thành Công là tổ chức nên chỉ có thể trở thành viên của công ty hợp danh với tư cách là thành viên góp vốn.

Trên đây là thư tư vấn của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng rằng, ý kiến tư vấn của chúng tôi sẽ giúp làm sáng tỏ các vấn đề mà bạn đang quan tâm. Trên từng vấn đề cụ thể, nếu bạn cần tham khảo thêm ý kiến chuyên môn của chúng tôi, xin hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ email Tư vấn pháp luật doanh nghiệp qua Email hoặc qua Tổng đài tư vấn: 1900.6162.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT DOANH NGHIỆP.