1. Các hạng chức danh nghề nghiệp dược

Theo Điều 2 của Thông tư liên tịch 27/2015/TTLT-BYT-BNV, danh sách các hạng chức danh nghề nghiệp dược được ghi nhận bao gồm:
- Dược sĩ cao cấp (hạng I) - Mã số: V.08.08.20
- Dược sĩ chính (hạng II) - Mã số: V.08.08.21
- Dược sĩ (hạng III) - Mã số: V.08.08.22
- Dược sĩ hạng IV - Mã số: V.08.08.23
Các hạng chức danh này đặc trưng cho những người có trình độ, kinh nghiệm và năng lực khác nhau trong lĩnh vực dược học, và mỗi hạng đều có mã số để phân biệt và quản lý chính sách liên quan đến họ.
 

2. Tiêu chuẩn đối với trình dược viên năm 2023

Trình dược viên, hay còn được gọi là "người giới thiệu thuốc," đóng vai trò quan trọng trong việc giới thiệu và cung cấp thông tin về các loại thuốc. Họ là những chuyên gia có nhiệm vụ đưa thông tin về các sản phẩm dược phẩm đến cộng đồng bằng cách tương tác với các quầy thuốc và bệnh viện. Trình dược viên không chỉ giới thiệu các sản phẩm dược phẩm mới mà còn giúp bác sỹ và dược sỹ hiểu rõ hơn về cách sử dụng và tác dụng của từng loại thuốc.
Khái niệm trình dược viên, được gọi chung là "người giới thiệu thuốc," đã được quy định trong văn bản pháp luật. Theo khoản 1 Điều 21 của Thông tư 07/2018/TT-BYT, người giới thiệu thuốc là người mà cơ sở kinh doanh dược tuyển dụng và được sự chấp thuận của người đứng đầu cơ sở để cấp thẻ "Người giới thiệu thuốc." Nhiệm vụ của họ là cung cấp thông tin về thuốc cho những người trong lĩnh vực y tế như người hành nghề khám bệnh và chữa bệnh. Điều này giúp đảm bảo rằng thông tin về thuốc luôn được truyền tải một cách đáng tin cậy và chính xác đến các chuyên gia trong lĩnh vực y tế.
Điều 21 của Thông tư 07/2018/TT-BYT đã thiết lập những điều kiện cụ thể để trở thành người giới thiệu thuốc hợp pháp. Điều này đảm bảo rằng những người đảm nhận vai trò này có đủ kiến thức và kỹ năng để thực hiện công việc một cách chuyên nghiệp. Cụ thể, để trở thành người giới thiệu thuốc hợp pháp, cá nhân cần:
- Là người có chuyên môn trong lĩnh vực y dược, và họ phải có trình độ từ cao đẳng trở lên. Điều này đảm bảo rằng họ có kiến thức đầy đủ về ngành y dược và có khả năng đánh giá và giới thiệu các sản phẩm dược phẩm một cách đáng tin cậy.
- Được cơ sở kinh doanh dược tuyển dụng và nhận được huấn luyện, đào tạo về kỹ năng và nghiệp vụ chuyên môn liên quan đến hoạt động giới thiệu thuốc, cũng như văn bản quy phạm pháp luật về dược. Điều này đảm bảo rằng họ có kiến thức và kỹ năng cần thiết để thực hiện công việc một cách hiệu quả và tuân thủ quy định pháp luật.
Ngoài các điều kiện cơ bản, để trở thành trình dược viên hoạt động hiệu quả, người thực hiện cần trang bị thêm những kỹ năng mềm quan trọng. Các kỹ năng này bao gồm:
- Kỹ năng giao tiếp, để có thể tương tác một cách hiệu quả với các chuyên gia y tế và khách hàng.
- Kỹ năng thuyết trình và đàm phán, để trình bày thông tin về sản phẩm dược phẩm một cách rõ ràng và thuyết phục.
- Khả năng phán đoán và xử lý tình huống, để đối phó với các tình huống khó khăn hoặc không chắc chắn trong quá trình giới thiệu thuốc.
 

3. Quy định pháp luật hiện hành về trách nhiệm của trình dược viên

Theo Điều 22 của Thông tư 07/2018/TT-BYT, trình dược viên có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ sau đây:
- Phải đeo thẻ "Người giới thiệu thuốc" do cơ sở kinh doanh dược cấp. Trình dược viên chỉ được thực hiện việc giới thiệu thuốc khi có sự đồng ý của người khám bệnh hoặc chữa bệnh. Trong quá trình làm việc, họ phải tuân thủ nội quy của cơ sở khám bệnh hoặc chữa bệnh.
- Trình dược viên phải tuân thủ một loạt các trách nhiệm và quy định cụ thể liên quan đến việc giới thiệu thuốc. Một trong những trách nhiệm quan trọng nhất của họ là đảm bảo rằng chỉ giới thiệu các loại thuốc đã được phê duyệt và đăng ký lưu hành tại Việt Nam. Cụ thể, các điều kiện quy định như sau:
+Trình dược viên chỉ được giới thiệu các loại thuốc mà cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Y tế đã xác nhận thông tin về chúng. Điều này bao gồm việc kiểm tra và chắc chắn rằng tên, nhãn dán và tờ hướng dẫn sử dụng của thuốc đã được xác thực và phê duyệt.
+ Họ chỉ được giới thiệu thuốc theo sự phân công của cơ sở kinh doanh dược tuyển dụng họ. Điều này đảm bảo rằng trình dược viên hoạt động theo quy định của tổ chức mà họ làm việc và không tự ý thực hiện việc giới thiệu thuốc.
+ Trình dược viên không được phép giới thiệu các sản phẩm không phải là thuốc. Điều này đảm bảo rằng họ chỉ tập trung vào giới thiệu các sản phẩm thuộc lĩnh vực dược phẩm và không tham gia vào việc quảng cáo hay giới thiệu các sản phẩm khác ngoài phạm vi của công việc của họ.
Những quy định này giúp bảo vệ người tiêu dùng và đảm bảo rằng thông tin về thuốc luôn được đưa ra một cách đáng tin cậy và phù hợp với quy định pháp luật.
- Trình dược viên có một trách nhiệm quan trọng trong việc đảm bảo thông tin về thuốc là hợp pháp và chính xác. Cụ thể, trách nhiệm của họ bao gồm:
+ Cung cấp thông tin về thuốc cho người hành nghề khám bệnh hoặc chữa bệnh. Trình dược viên phải đảm bảo rằng mọi thông tin về thuốc mà họ cung cấp là dựa trên kiến thức và nghiên cứu chuyên môn, đồng thời phải tuân thủ quy định pháp luật.
+ Đảm bảo rằng thông tin này phù hợp với nội dung đã được xác nhận bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Điều này đảm bảo rằng mọi thông tin về thuốc đã được kiểm tra và phê duyệt bởi cơ quan có thẩm quyền và không gây hiểu lầm hoặc rủi ro cho người tiêu dùng.
+ Trình dược viên không được phép giới thiệu thuốc khác với thông tin đã được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Họ không được thay đổi hoặc thêm vào thông tin về thuốc một cách tự ý mà không có sự chấp thuận từ cơ quan có thẩm quyền.
+ Tài liệu thông tin về thuốc chưa được xác nhận không được đưa đến các cơ sở khám bệnh hoặc chữa bệnh. Trình dược viên cần đảm bảo rằng tất cả tài liệu mà họ sử dụng để giới thiệu thuốc đã được kiểm tra và xác nhận về tính chính xác và hợp pháp. 
Những nguyên tắc này đảm bảo rằng trình dược viên giữ vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin thuốc đáng tin cậy và an toàn cho người hành nghề khám bệnh và chữa bệnh.
- Trình dược viên không chỉ có trách nhiệm trong việc cung cấp thông tin về thuốc mà còn phải tham gia tích cực vào việc báo cáo và giám sát tác động của thuốc sau khi đã được sử dụng. Trách nhiệm của họ bao gồm:
+ Thu thập thông tin về tác dụng không mong muốn của thuốc đối với người sử dụng. Trình dược viên phải tạo điều kiện và cung cấp cơ hội cho người sử dụng thuốc bày tỏ mọi phản ứng có hại hoặc tác động không mong muốn mà họ có thể trải qua sau khi sử dụng thuốc.
+ Báo cáo các phản ứng có hại và vấn đề về chất lượng thuốc. Trình dược viên phải chịu trách nhiệm báo cáo mọi phản ứng có hại hoặc vấn đề về chất lượng thuốc đến cơ quan thẩm quyền của Bộ Y tế. Điều này đảm bảo rằng các tình huống không mong muốn có thể được theo dõi và đánh giá một cách nhanh chóng.
+ Các tài liệu báo cáo phải tuân thủ hướng dẫn quốc gia về cảnh giác dược do Bộ Y tế ban hành. Hướng dẫn này đưa ra quy trình cụ thể và yêu cầu về cách báo cáo và xử lý các phản ứng có hại và vấn đề về chất lượng thuốc. Trình dược viên phải thực hiện các quy định trong hướng dẫn này để đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của thông tin được báo cáo.
Những nhiệm vụ này của trình dược viên đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn và hiệu quả của thuốc trong hệ thống chăm sóc sức khỏe và đảm bảo rằng mọi vấn đề liên quan đến thuốc được theo dõi và đánh giá một cách khoa học.
- Không được thực hiện các hành vi gian lận trong quá trình giới thiệu thuốc. Trình dược viên không được sử dụng vật chất để tác động đến người khám bệnh hoặc chữa bệnh để thúc đẩy mua bán thuốc. Họ không được tiếp cận người bệnh, hồ sơ bệnh án, đơn thuốc, thảo luận hoặc cung cấp thông tin liên quan đến người bệnh mà không có sự đồng ý. Các so sánh về thuốc không được thực hiện khi chưa có bằng chứng pháp lý của cơ quan có thẩm quyền.

>>> Xem thêm bài viết: Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề dược để mở quầy thuốc tư nhân?

Khi có thắc mắc về quy định pháp luật cần tư vấn, liên hệ ngay đến hotline 19006162 hoặc gửi thư tư vấn đến email: lienhe@luatminhkhue.vn