TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 6061:2009

BIA - XÁC ĐỊNH ĐỘ MÀU BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ

Beer- Determination of colour by spectrophotometric method

Li nói đầu

TCVN 6061:2009 thay thế TCVN 6061:1995;

TCVN 6061:2009 được xây dựng trên cơ sở AOAC 976.08 Color of Beer. Spectrophotometric Method;

TCVN 6061:2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F9 Đồ uống biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất luợng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

 

BIA - XÁC ĐỊNH ĐỘ MÀU BẰNGPHƯƠNG PHÁP QUANG PH

>> Xem thêm:  Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9436:2012 về Nền đường ô tô - Thi công và nghiệm thu

Beer- Determination of colour by spectrophotometric method

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ màu của bia bằng quang phổ.

2. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau là rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi.

TCVN 5519:1991, Bia - Quy tắc nghiệm thu và phương pháp lấy mẫu.

3. Thiết bị, dụng cụ

Sử dụng các thiết bị, dụng cụ của phòng thử nghiệm thông thường và cụ thể như sau:

3.1. Máy đo quang phổ, có độ phân giải nhỏ hơn hoặc bằng 1 nm ở bước sóng 430 nm, 700 nm và các thang đo của máy đo quang được kiểm tra và hiệu chỉnh độ không chính xác theo chỉ dẫn của nhà sản xuất.

3.2. Bình nón, dung tích 1000 ml.

>> Xem thêm:  Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10380:2014 Đường giao thông nông thôn - Yêu cầu thiết kế

3.3. Cuvet, 1,27 cm (1 inch).

3.4. Cuvet, 1 cm.

4. Cách tiến hành

4.1. Lấy mẫu

Tiến hành lấy mẫu theo TCVN 5519:1991.

4.2. Chuẩn bị mẫu thử

Mẫu lấy trong 4.1 được khử khí từ từ bằng cách mở chai ở nhiệt độ phòng, rót hết vào bình nón 1000 ml (3.2) và xoay nhẹ bình. Khử khí từng phần để tránh làm đục mẫu và thao tác càng nhanh càng tốt.

4.3. Phương pháp xác định

Cho phần mẫu thử vào cuvet thích hợp (3.3) hoặc (3.4) và xác định độ hấp thụ A ở bước sóng 430 nm và ở bước sóng 700 nm.

5. Tính và biểu thị kết quả

>> Xem thêm:  Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10307:2014 về Kết cấu cầu thép - Yêu cầu kỹ thuật chung về chế tạo, lắp ráp và nghiệm thu

a) Tính cường độ màu của bia, X, dùng cuvet 1,27 cm như sau:

Nếu A430 nm x 0,039 > A700 nm thì phần mẫu thử được coi là “không đục" và độ màu của bia, X, được tính như sau:

X = 10 x A430 nm

trong đó A là độ hấp thụ tại các bước sóng tương ứng (430 nm và 700 nm) trong cuvet 1,27 cm.

Nếu A430 nm x 0,039 > A700 nm thì cần làm trong bia bằng ly tâm hoặc lọc, sau đó xác định lại độ hấp thụ A.

Kết quả được lấy đến 0,1 đơn vị.

b) Độ màu của bia, X, tính bằng đơn vị EBC, dùng cuvet 1 cm, theo công thức sau đây:

X = 25,0 x F x A430 nm

trong đó

F là hệ số pha loãng;

>> Xem thêm:  Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4519:1988 về hệ thống cấp thoát nước bên trong nhà và công trình - quy phạm nghiệm thu và thi công

A430 nm là độ hấp thụ trong cuvet 1 cm.

Kết quả được lấy đến 0,1 đơn vị.

CHÚ THÍCH  Khi cần thiết kiểm tra hệ số pha loãng so với mẫu chuẩn.

6. Báo cáo thử nghiệm

Báo cáo thử nghiệm phải ghi rõ:

- mọi thông tin cần thiết để nhận biết đầy đủ về mẫu thử;

- phương pháp lấy mẫu đã sử dụng, nếu biết;

- phương pháp thử đã sử dụng và viện dẫn tiêu chuẩn này;

- mọi chi tiết thao tác không quy định trong tiêu chuẩn này, cùng với các chi tiết bất thường khác có thể ảnh hưởng tới kết quả;

- các kết quả thử nghiệm thu được.

>> Xem thêm:  Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9212:2012 về Bệnh viện đa khoa khu vực – Tiêu chuẩn thiết kế