TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC

TCVN 3296 - 80 ÷ TCVN 3301 - 80

THUỐC THÚ Y

Cơ quan biên soạn và đề nghị biên soạn:

Viện thú y, Bộ Nông nghiệp

Cơ quan trình duyệt:

Vụ Kỹ thuật, Bộ Nông nghiệp

Cơ quan xét duyệt và ban hành:

Bộ Nông nghiệp

Quyết định ban hành số: 140 NN - KHKT/QĐ, ngày 30 tháng 7 năm 1980

 

TCVN 3296-80

THUỐC SINH VẬT THÚ Y VACXIN LAXOTA PHÒNG BỆNH NIUCATXƠN DẠNG ĐÔNG KHÔ
Veterinary biological preparation Vaccin lasota against Newcastle (Lyophilirod)

Tiêu chuẩn này áp dụng cho vacxin Laxota dạng đông khô phòng bệnh dịch Niucatxơn chế từ chủng virut nhược độc laxota

Vacxin được dùng cho gà từ 1 ngày tuổi trở lên uống, ăn, nhỏ mũi, nhỏ mắt.

1. QUY ĐỊNH CHUNG

1.1. Vácxin phải được chế tạo theo quy trình kỹ thuật hiện hành.

1.2. Vacxin phải được cơ quan có thẩm quyền kiểm nghiệm và cho phép xuất xưởng.

2. YÊU CẦU KỸ THUẬT

2.1. Các chỉ tiêu lý, hóa, sinh vật của vacxin yêu cầu phải như sau:

Chỉ tiêu

Yêu cầu

1. Cảm quan

- Màu sắc: Vacxin đông khô phải thành khối xếp màu trắng hoặc hồng nhạt, khối đông khô dễ rời thành bình

- Độ hòa tan: Cho nước vào trong 1 đến 2 phút phải hòa tan đều.

2. Chân không

3. Hàm lượng nước

4. Vô trùng

5. An toàn

6. Hiệu lực

Trong bình phải có chân không

Không được vượt quá 1%

Không có vi trùng gây bệnh

Theo TCVN 2817 - 79

Theo TCVN 2817- 79

2.2. Hạn dùng của vácxin kể từ ngày sản xuất:

- 2 năm nếu bảo quản ở nhiệt độ dưới - 150C

- 9 tháng nếu bảo quản ở nhiệt độ 00 đến 40C

- 3 tháng nếu bảo quản ở nhiệt độ 100 đến 150C

- 10 ngày nếu bảo quản ở nhiệt độ 250 đến 300C

3. PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA

3.1. Lấy mẫu: Mỗi lô vácxin phải lấy ít nhất là 5 mẫu ở các chỗ khác nhau.

Lô là một khối lượng vácxin nhất định chế trong cùng điều kiện pha trộn và xử lý trong bình lớn trước khi chia ra lọ nhỏ để đông khô, được cơ quan có thẩm quyền cho số liệu thống nhất.

3.2. Kiểm tra độ hòa tan: Cho nước sinh lý mặn vào chế phẩm với tỷ lệ 1/1 phải được hòa tan ngay.

3.3. Kiểm tra độ chân không: Theo quy trình hiện hành.

3.4. Kiểm tra hàm lượng nước: Theo quy trình hiện hành.

3.5. Kiểm tra vô trùng: Lấy 5 lọ vacxin mỗi lọ pha thành 1 : 100 dùng ống môi trường thạch nghiêng, nước thịt yếm khí, cấy 0,1 ml vacxin pha trộn, nuôi ở tủ ấm 370C trong 48 giờ, nếu không có vi trùng mọc thì vacxin đạt tiêu chuẩn. Đối với vacxin có vi trùng mọc phải cấy chuyển từ môi trường có vi trùng mọc sang môi trường nước thịt, nuôi cấy 24 giờ, lấy tiêm dưới da hoặc xoang bụng cho 3 chuột bạch (mỗi chuột 0,2 ml) quan sát 10 ngày, chuột bạch phải khỏe, không có vi trùng gây bệnh mới cho xuất xưởng. Nếu chuột bạch chết, chứng minh có vi trùng gây bệnh thì phải hủy bỏ lô vacxin đó.

3.6. Kiểm tra hiệu lực tiến hành theo các phương pháp của TCVN 2817 - 79.

4. ĐÓNG GÓI GHI NHÃN, BẢO QUẢN VÀ VẬN CHUYỂN

4.1. Đóng gói: Vacxin Laxota đông khô đựng trong lọ thủy tinh hoặc ampun phải bảo đảm sạch, vô trùng và phải đựng vào trong hộp, trong mỗi hộp phải có bản hướng dẫn sử dụng vacxin.

4.2. Ghi nhãn: Lọ ampun đựng vacxin phải ghi tên vacxin, số lượng vacxin, ngày sản xuất.

Ngoài hộp đựng các ampun có nhãn ghi

- Tên vacxin

- Tên xí nghiệp sản xuất

- Số lượng vacxin trong mỗi lọ, ampun

- Ngày sản xuất

- Hạn dùng

- Số kiểm nghiệm

4.3. Bảo quản: Vacxin phải được bảo quản trong kho lạnh, tủ lạnh thời hạn có hiệu lực ghi ở điều 2.2. Vacxin phải bảo quản các điều kiện như trên, nếu quá thời gian có hiệu lực thì phải hủy bỏ.

4.4. Khi vận chuyển, vacxin phải được đặt trong các thiết bị lạnh có nước đá.