Tổng cục Hải quan Việt Nam là gì? Nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan Việt Nam?

Tổng cục Hải quan Việt Nam là gì? Nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan Việt Nam?

Tổng cục Hải quan được hiểu là cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính. Tổng cục Hải quan sẽ có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính thực hiện chức năng quản lí Nhà nước chuyên ngành về hải quan cũng như thực thi pháp luật hải quan trong phạm vi cả nước.

Đặc trưng của vấn đề pháp chế? Vấn đề pháp chế qua các bản Hiến pháp Việt Nam?

Về lý thuyết, sự hiện diện của khái niệm pháp chế, phạm trù pháp chế trong đời sống chính trị - pháp lý của xã hội thể hiện ở hệ thống các khái niệm, các ...

Thực phẩm chức năng là gì? Điều kiện thực hiện quảng cáo thực phẩm chức năng?

Thực phẩm chức năng là các sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên hoặc là thực phẩm trong quá trình chế biến được bổ sung thêm các chất "chức năng". Cũng như thực ...

Khái niệm về kinh doanh dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ

Kinh doanh dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ là việc dựa trên nhu cầu làm đẹp của con người sử dụng kỹ thuật y học để phẫu thuật (giải phẫu) làm thay đổi hình dáng ...

Vai trò chấn áp của Nhà nước qua các thời kỳ phát triển của lịch sử

Nhà nước là hiện tượng xã hội rất đa dạng và phức tạp, được nhiều ngành khoa học nghiên cứu ở nhiều góc độ, phạm vi khác nhau. Ngay từ thời cổ đại, các nhà ...

Cơ sở lý luận nhà nước và pháp luật ở Việt Nam

Nhà nước và pháp luật là những hiện tượng xã hội, lịch sử của xã hội có giai cấp, tương thích với từng giai đoạn phát triển của xã hội loài người, tồn tại, ...

Những vấn đề liên quan đến hoạt động ban hành nghị quyết của Quốc hội

Nghị quyết là Hình thức văn bản quyết định về những vấn đề cơ bản sau khi được hội nghị bàn bạc, thông qua bằng biểu quyết theo đa số, biểu thị ý kiến hay ý ...

Tính chất và chức năng của tổ chức Công đoàn Việt Nam

Công đoàn Việt Nam có hai tính chất: Đó là tính giai cấp của giai cấp công nhân và tính chất quần chúng. Công đoàn có ba chức năng đó là: Đại diện bảo vệ ...