Khái niệm về nơi cư trú của bị can, bị cáo trong tố tụng hình sự? Thời hạn áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú?

Khái niệm về nơi cư trú của bị can, bị cáo trong tố tụng hình sự? Thời hạn áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú?

Theo Điều 123 BLTTHS năm 2015, cấm đi khỏi nơi cư trú là biện pháp ngăn chặn có thể áp dụng đối với bị can, bị cáo có nơi cư trú, lý lịch rõ ràng nhằm bảo đảm sự có mặt của họ theo giấy triệu tập của Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án.

Những phương pháp nghiên cứu khoa học pháp lý hiện nay

Phương pháp nghiên cứu khoa học pháp lý có thể hiểu đó là những phương pháp nghiên cứu khoa học được vận dụng vào hoạt động nghiên cứu khoa học pháp lý. Có ...

Các xu hướng nghiên cứu về Nhà nước và Pháp luật?

Nhà nước và pháp luật là những hiện tượng xã hội, lịch sử của xã hội có giai cấp, tương thích với từng giai đoạn phát triển của xã hội loài người, tồn tại, ...

Đặc điểm của "Lợi ích nhóm"? Nhận diện lợi ích nhóm tiêu cực ở Việt Nam hiện nay?

Lợi ích nhóm tiêu cực là lợi ích cục bộ của những đơn vị, địa phương, của những nhóm người xác định, xung đột, mâu thuẫn với lợi ích chung của nhân dân, của ...

Khái niệm "Lợi ích nhóm"? Lợi ích nhóm thường thể hiện ở những lĩnh vực nào?

"Lợi ích nhóm" là một tập thể gồm nhiều cá nhân, tổ chức cùng chia sẻ một mối quan tâm chung và cùng nhau thúc đẩy các mục tiêu đó bằng cách sử dụng các ...

Chế định nguyên thủ quốc gia là gì? Tìm hiểu về chế định nguyên thủ quốc gia?

Chế định nguyên thủ quốc gia là tập hợp nhóm quy phạm pháp luật quy định về người đứng đầu nhà nước. Tùy theo hình thức nhà nước khác nhau mà chế định ...

Những nội dung nổi bật của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được tổ chức ở trung ương và các đơn vị hành chính, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ quan chấp hành giữa hai kỳ đại hội của ...

Những nội dung cơ bản của Luật Biên phòng Việt Nam

Luật Biên phòng Việt Nam được Quốc hội thông qua ngày 11/11/2020 gồm 06 chương 36 điều, quy định chính sách, nguyên tắc, nhiệm vụ, hoạt động, lực lượng, bảo ...

Quy trình hoạch định chính sách công? Những nguyên tắc cơ bản trong việc xây dựng chính sách công?

Hoạch định chính sách công được xem là bước khởi đầu có tác động lớn đến toàn bộ quá trình chính sách; là quá trình xây dựng, hình thành nên chính sách ...

Tư vấn trình tự và thủ tục bán đấu giá gỗ thu giữ của lâm tặc ?

Thưa luật sư, Xin hỏi: Tôi ở Chi cục Kiểm lâm tỉnh Điện Biên. Cơ quan có tịch thu 1 lượng gỗ do vi phạm hành chính trong lĩnh vự quản lý lâm sản. Xin luật ...