Quyết định trái pháp luật là gì? Phân tích dấu hiệu của tội ra quyết định trái pháp luật?

Ra quyết định trái pháp luật là hành vi của người có thẩm quyền trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án ra quyết định mà mình biết rõ là trái ...

Thông tin hàng hóa là gì? Trách nhiệm cung cấp thông tin của thương nhân đối với người tiêu dùng?

Cung cấp thông tin về hàng hoá, dịch vụ cho Người tiêu dùng là hành vi của các thương nhân nhằm cung cấp đúng, đầy đủ và kịp thời các thông tin cần thiết ...

Giám sát ngân hàng là gì? Nội dung giám sát ngân hàng?

Giám sát ngân hàng được tiến hành thông qua giám sát an toàn vi mô và giám sát an toàn vĩ mô, trong đó giám sát an toàn vi mô được hiểu là hình thức giám ...

Dịch vụ pháp lý là gì? Khái niệm hợp đồng dịch vụ pháp lý?

Hoạt động dịch vụ pháp lý được hình thành và phát triển qua một thời gian khá dài, gần 20 năm. Trong sự phát triển đó, hoạt động dịch vụ pháp lý đã từng ...