Vệ sinh an toàn thực phẩm là gì? Các khung hình phạt đối với tội vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm

Vệ sinh an toàn thực phẩm là gì? Các khung hình phạt đối với tội vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm

Vệ sinh an toàn thực phẩm hay an toàn thực phẩm hiểu theo nghĩa hẹp là một môn khoa học dùng để mô tả việc xử lý, chế biến, bảo quản và lưu trữ thực phẩm bằng những phương pháp phòng ngừa, phòng chống bệnh tật do thực phẩm gây ra.

Hợp đồng bảo hiểm bị vô hiệu trong những trường hợp nào? Xử lý hợp đồng bảo hiểm vô hiệu?

Căn cứ Bộ luật Dân sự hiện hành hợp đồng bảo hiểm bị vô hiệu sẽ không có giá trị pháp lý đồng thời không làm phát sinh các quyền và nghĩa vụ của các bên ...

Hợp đồng bảo hiểm bị vô hiệu khi nào? Hợp đồng bảo hiểm vô hiệu có khôi phục được không?

Hợp đồng bảo hiểm là các thỏa thuận giữa bên mua bảo hiểm và bên cung cấp bảo hiểm. Nội dung trong hợp đồng đều được sự đồng ý và nhất trí của cả hai bên, ...

Hành vi lôi kéo khách hàng bất chính bị xử lý ra sao?

Luật Cạnh tranh năm 2018 (Luật Cạnh tranh) ra đời quy định hành vi lôi kéo khách hàng bất chính là hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Tuy nhiên, hiện chưa ...

Pháp luật điều chỉnh về vấn đề an ninh hàng hải trên biển Đông

An ninh hàng hải được quản lý bởi luật pháp quốc tế, khu vực, quốc gia, các quy định và các hướng dẫn liên quan. ANTH được hiểu bao gồm bảo tồn toàn vẹn ...

Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn có thẩm quyền công chứng những giấy tờ gì?

Các trường hợp thực hiện chứng thực giấy tờ, văn bản thuộc phạm vi và thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là UBND cấp xã) ...

Một số vấn đề liên quan đến hoạt động chất vấn trong kỳ họp của Quốc hội

Chất vấn là một hình thức giám sát trực tiếp của Quốc hội, được quy định tại Điều 80 của Hiến pháp 2013 và được cụ thể hóa tại Điều 32 Luật Tổ chức Quốc ...