Những vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động chuyển giao quyền sử dụng đối với nhãn hiệu

Những vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động chuyển giao quyền sử dụng đối với nhãn hiệu

Cùng với quá trình phát triển của nền kinh tế thế giới, các đối tượng sở hữu trí tuệ đã trở thành những thứ “hàng hóa” có thể được trao đổi, mua bán nhằm mục đích thu lợi nhuận. Một trong số đó là quyền sở hữu đối với nhãn hiệu.

Pháp luật Việt Nam dưới sự tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0

Cuộc CMCN thứ 4 hay Công nghiệp 4.0, là xu hướng hiện tại của tự động hóa và trao đổi dữ liệu trong công nghệ sản xuất. Nó bao gồm các hệ thống mạng vật lý, ...

Quyền sở hữu trí tuệ và tự do trong thương mại quốc tế theo Hiệp định TRIPS

Hiệp định TRIPS nhằm bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ phải góp phần thúc đẩy cải tiến công nghệ, chuyển giao và phổ biến công nghệ, đảm bảo quyền lợi ...

Biện pháp bảo lĩnh là gì? Căn cứ áp dụng biện pháp bảo lĩnh?

Theo quy định tại Điều 121 Bộ luật Tố tụng hình sự (BLTTHS): “Bảo lĩnh là biện pháp ngăn chặn thay thế tạm giam. Căn cứ vào tính chất, mức độ nguy hiểm cho ...

Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của chấp hành viên

Chấp hành viên là ngạch công chức ngành tư pháp. Người được Nhà nước giao trách nhiệm tổ chức thi hành các bản án, quyết định về dân sự của tòa án Việt Nam ...

Chương trình máy tính là gì? Pháp luật về sáng chế liên quan chương trình máy tính tại Việt Nam?

Chương trình máy tính là tập hợp các chỉ dẫn được thể hiện dưới dạng các lệnh, các mã, lược đồ hoặc bất kỳ dạng nào khác, khi gắn vào một phương tiện mà máy ...

Ngược đãi người lao động là gì? Hành vi ngược đãi người lao động bị xử lý như thế nào?

Ngược đãi là hành vi làm hại hay kiểm soát người khác, ngược đãi có thể là ngược đãi về cơ thể, lời nói hoặc cảm xúc. Tất cả các hình thức ngược đãi đều có ...

Chính sách mới về bảo hiểm cháy nổ và bảo hiểm tiền gửi

Bài viết dưới đây của Luật Minh Khuê chúng tôi đã biên soạn và cung cấp cho bạn đọc thêm kiến thức về quy định của pháp luật về chính sách mới đối với bảo ...