Luat Minh Khue

Tin tức

Đổi mới giáo dục tại Việt Nam: Một vài nhận định từ quan điểm chính sách kinh tế -Trần Nam Bình (Đại học New South Wales)

Đổi mới giáo dục tại Việt Nam: Một vài nhận định từ quan điểm chính sách kinh tế -Trần Nam Bình (Đại học New South Wales)
Trong vài năm trở lại đây, cải tổ giáo dục tại Việt Nam là một đề tài thảo luận rất sôi động trên các diễn đàn công và tư, trong nước cũng như ngoài nước.[1] Nhiều giới chuyên môn, nhất là các nhà ...
Tư vấn luật