10 kiều nữ gốc Hoa có vòng eo đẹp nhất
Diễn viên Trần Hảo.
10 kiều nữ gốc Hoa có vòng eo đẹp nhất
Siêu mẫu Lâm Chí Linh.
10 kiều nữ gốc Hoa có vòng eo đẹp nhất
Diễn viên Lưu Diệc Phi.
10 kiều nữ gốc Hoa có vòng eo đẹp nhất
Diễn viên Chương Tử Di.
10 kiều nữ gốc Hoa có vòng eo đẹp nhất
Diễn viên Lý Băng Băng.
10 kiều nữ gốc Hoa có vòng eo đẹp nhất
Siêu mẫu Ngô Bội Từ.
10 kiều nữ gốc Hoa có vòng eo đẹp nhất
Diễn viên Từ Nhược Tuyên.
10 kiều nữ gốc Hoa có vòng eo đẹp nhất
Diễn viên Phạm Băng Băng.
10 kiều nữ gốc Hoa có vòng eo đẹp nhất
Diễn viên Lý Tiểu Lộ.
10 kiều nữ gốc Hoa có vòng eo đẹp nhất
Diễn viên Trương Tịnh Sơ.
Nguồn sưu tầm trên internet