Bộ Giáo dục công bố đáp án khối A
Thí sinh trao đổi sau giờ thi. Ảnh: Tiến Dũng.

Đáp án và đề thi các môn:

Đáp án Đề thi
Toán Toán
Vật lý Vật lý (mã đề 136, 357, 485, 642, 716, 927)
Hóa học Hóa học (mã đề 253, 419, 596, 684, 728, 815)

Nguồn: Bộ GD&ĐT