1. David Tepper
Quỹ đầu tư: Appaloosa Management
Thu nhập năm 2009: 4 tỷ USD *
Thu nhập năm 2008: -425 triệu USD (do thua lỗ)
*Bao gồm thù lao được trả cho vai trò quản lý và lợi nhuận có được từ cổ phần tại quỹ đầu tư.
Ảnh: AP
 
2. George Soros
Quỹ đầu tư: Soros Fund Management
Thu nhập năm 2009: 3,3 tỷ USD
Thu nhập năm 2008: 1,1 tỷ USD
Ảnh: AP
 
3. James Simons
Quỹ đầu tư: Renaissance Technologies
Thu nhập năm 2009: 2,5 tỷ USD
Thu nhập năm 2008: 2,5 tỷ USD
Ảnh: NYTimes
 
4. John Paulson
Quỹ đầu tư: Paulson & Company
Thu nhập năm 2009: 2,3 tỷ USD
Thu nhập năm 2008: 2 tỷ USD
Ảnh: AP
 
5. Steve Cohen
Quỹ đầu tư: SAC Capital Advisors
Thu nhập năm 2009: 1,4 tỷ USD
Thu nhập năm 2008: -750 triệu USD (do thua lỗ)Ảnh: Reuters
 
6. Carl Icahn
Quỹ đầu tư: Icahn Capital
Thu nhập năm 2009: 1,3 tỷ USD
Thu nhập năm 2008: không có thống kê
Ảnh: NYTimes
 
6. Edward Lampert
Quỹ đầu tư: ESL Investments
Thu nhập năm 2009: 1,3 tỷ USD
Thu nhập năm 2009: không có thống kê
Ảnh: AP
 
8. Kenneth Griffin
Quỹ đầu tư: Citadel Investment Group
Thu nhập năm 2009: 900 triệu USD
Thu nhập năm 2008: -2 tỷ USD (do thua lỗ)
Ảnh: AP
 
8. John Arnold
Quỹ đầu tư: Centaurus Advisors
Thu nhập năm 2009: 900 triệu USD
Thu nhập năm 2008: 1,5 tỷ USD
Ảnh: AP
 
10. Philip Falcone
Quỹ đầu tư: Harbinger Capital Partners
Thu nhập năm 2009: 825 triệu USD
Thu nhập năm 2008: không có thống kê
Ảnh: Reuters

Nhật Minh - Theo vnexpress.net