Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê.

>> Tư vấn pháp luật về hợp đồng vay gọi: 1900.6162

 

Trả lời

1.Cơ sở pháp lý

- Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 của Quốc hội.

Bộ luật Dân sự năm 2015 

2.Nội dung trả lời

Căn cứ Điều 474 Bộ luật dân sự năm 2005:

Điều 474. Nghĩa vụ trả nợ của bên vay

“1. Bên vay tài sản là tiền thì phải trả đủ tiền khi đến hạn; nếu tài sản là vật thì phải trả vật cùng loại đúng số lượng, chất lượng, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

2. Trong trường hợp bên vay không thể trả vật thì có thể trả bằng tiền theo trị giá của vật đã vay tại địa điểm và thời điểm trả nợ, nếu được bên cho vay đồng ý.

3. Địa điểm trả nợ là nơi cư trú hoặc nơi đặt trụ sở của bên cho vay, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

4. Trong trường hợp vay không có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả nợ hoặc trả không đầy đủ thì bên vay phải trả lãi đối với khoản nợ chậm trả theo lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tương ứng với thời hạn chậm trả tại thời điểm trả nợ, nếu có thoả thuận.

5. Trong trường hợp vay có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả hoặc trả không đầy đủ thì bên vay phải trả lãi trên nợ gốc và lãi nợ quá hạn theo lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tương ứng với thời hạn vay tại thời điểm trả nợ.”

Như vậy theo như bạn trình bày thì bạn cho công ty vay và có tính lãi và khi đến kỳ hạn  không trả thì phải trả lãi trên nợ gốc và lãi nợ quá hạn teo lãi suất cơ bản do ngân hàng nhà nước quy dịnh tương ứng với thời hạn vay tại thời điểm trả nợ.

>> Xem thêm:  Quy định mới về lãi suất trong Bộ luật dân sự hiện hành

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự - Công ty luật Minh Khuê 

>> Xem thêm:  Mẫu giấy ủy quyền của doanh nghiệp mới nhất năm 2020